Đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2015 - 2016 môn Toán lớp 9 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2015 - 2016 môn Toán lớp 9 huyện Long Mỹ, Hậu Giang có đáp án là tài liệu ôn tập môn Toán hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 9, giúp các bạn ôn tập và rèn luyện ôn Toán hiệu quả. Đề kiểm tra có 5 câu, làm trong thời gian 90 phút, mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9

Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9

Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9

UBND HUYỆN THỊ XÃ LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9 có đáp án

Bài 5: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại đỉnh A. Biết BC = 10cm, AB = 8cm.

a) Tính cạnh AC, đường cao AH, các đoạn thẳng HB, HC.

b) Tia phân giác của góc AHB cắt cạnh AB tại điểm M. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán

Đáp án đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 9

Đánh giá bài viết
1 1.331
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 Xem thêm