Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa là đề thi học kì I môn Toán nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 trong học kì I. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh tự luyện tập và kiểm tra kết quả nhằm củng cố kiến thức. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Trắc nghiệm online: Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Phương Hưng năm 2011 - 2012

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Hưng Thông, Nghệ An

Trường TH Đại Lãnh 2

Lớp 3....

Họ tên:..................................

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2014-2015

Môn Toán 3 – Ngày kiểm tra: 29 /12 /2014

Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 105 + 78 b) 694 – 236 c) 207 x 4 d) 283 : 7

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:

a) Chữ số 4 trong số 846 có giá trị là:

A. 46 B. 4 C. 840 D. 40

b) 1/7 của 49 kg là:

A. 7 kg B. 6 kg C. 42kg D. 56 kg

c) Số lớn 24, số bé là 4. Số lớn gấp số bé số lần là:

A. 4 B. 6 C. 32 D.2

d) Số liền sau số 803 là:

A. 802 B. 805 C. 804 D. 806

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm (....):

a) Nếu 45 : k = 9 thì k = 5 ...............

b) Anh 12 tuổi, em 4 tuổi. Vậy tuổi em bằng 1/4 tuổi anh ................

Câu 4: Dùng ê ke kiểm tra dưới đây có mấy góc vuông:

Câu 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 208m vải, buổi chiều bán được số vải gấp đôi so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

Câu 1: (3 điểm). Mỗi phép tính đúng ghi 0,75 điểm

Tính đúng, không đặt tính ghi 0,5 điểm / 1 phép tính

Câu 2: (2 điểm). Đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm

a) D b) A c) B d) C

Câu 3: (2 điểm) Đúng mỗi ý ghi 1 điểm

Câu 4: (1 điểm). Trả lời đúng có 2 góc vuông ghi 1,0 điểm

Câu 5: (2 điểm)

  • Lời giải: 0,5 điểm
  • Phép tính: 0,5 điểm
  • Lời giải: 0,25 điểm
  • Phép tính: 0,5 điểm
  • Đáp số: 0,25 điểm
Đánh giá bài viết
2 14.813
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm