Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2. Môn Toán Lớp 12
Câu 1. Mệnh đề nào sau đây đúng?
.
sin d cosx x x C
..
cos d sinx x x C
.
.
d 0 1
x x
a x a C a
. .
2
1 1
d 0x C x
x x
.
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho
1; 2; 3A
3; 1;1B
. Tọa độ của
.
2; 3;4AB
. .
4; 3;4AB
. .
4;1; 2AB
. .
2;3; 4AB
.
Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ
O xyz
, điểm
2;1; 1M
thuộc mặt phẳng nào sau
đây?
.
2 0x y z
. .
2 1 0x y z
.
.
2 6 0x y z
. .
2 4 0x y z
.
Câu 4. Tìm nguyên hàm của hàm số
3
4 2f x x x
.
.
2 2
( )d 12f x x x x C
. .
4 2
4
( )d
3
f x x x x C
.
.
2
( )d 12 2f x x x C
. .
4 2
( )df x x x x C
.
Câu 5. Cho
1
0
d 3f x x
3
1
d 2f x x
. Tính
3
0
df x x
.
.
5
. .
1
. .
5
. .
1
.
Câu 6. Tìm môđun của số phức
3 2z i
.
.
5z
. .
5z
. .
13z
. .
13z
.
Câu 7. Tính tích phân
2
1
2 1 dI x x
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
.
6
I
. .
3I
. .
1I
. .
2I
.
Câu 8. Trong mặt phẳng phức
Oxy
, điểm
M
biểu diễn cho số phức
3 5z i
có tọa độ
.
5;3
. .
5 ;3i
. .
3; 5
. .
3; 5i
.
Câu 9. Cho các hàm số
f x
g x
liên tục trên
. Tìm mệnh đề sai.
.
d d
b a
a b
f x x f x x
.
.
d d d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
.
.
d d d
c b b
a c a
f x x f x x f x x
.
.
. d d d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
.
Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
1
: 2 3
3
x t
d y t
z t
. Tọa độ một
véc tơ chỉ phương của
d
.
1; 2;3
. .
1; 2;3
. .
1;3;1
. .
1;3;0
.
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, tọa độ tâm
I
bán kính
R
của mặt cầu
2 2 2
: 2 6 4 2 0S x y z x y z
lần lượt là:
.
1; 3;2I
,
4R
. .
1; 3;2I
,
2 3R
.
.
1;3; 2I
,
4R
. .
1;3; 2I
,
2 3R
.
Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, mặt cầu tâm
1;2;3A
bán kính
6R
có phương trình
.
2 2 2
1 2 3 36x y z
. .
2 2 2
1 2 3 36x y z
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
.
2 2 2
1 2 3 36x y z
. .
2 2 2
1 2 3 6x y z
.
Câu 13. Cho các hàm số
f x
,
g x
liên tục trên tập xác định. Mệnh đề nào sau đây sai?
.
d d df x g x x f x x g x x
. .
d
d
d
f x x
f x
x
g x
g x x
.
.
df x x f x C
. .
. d dk f x x k f x x
,
0k
.
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, phương trình mặt phẳng qua
1;1; 2A
và có
vectơ pháp tuyến
1; 2; 2n
.
2 2 1 0x y z
. .
2 1 0x y z
.
.
2 2 7 0x y z
. .
2 1 0x y z
.
Câu 15. Số phức liên hợp của số phức
3 2 3z i i
.
9 7z i
. .
6 7z i
. .
6 7z i
. .
9 7z i
.
Câu 16. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
,cho
2 3a i j k
. Tọa độ của
a
.
2;3;1a
. .
2; 3; 1a
. .
2 ;3 ;1a i j k
. .
2;3;0a
.
Câu 17. Trong không gian hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 4 0P x y z
đường thẳng
3
: 1
1
x t
d y t
z t
t
. Tìm khẳng định đúng.
.
d
P
cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.
.
d
nằm trong
P
.
.
d
P
song song nhau.
.
d
P
vuông góc nhau.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021 có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án và lời giải chi tiết. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 1 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 1. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 7
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm