Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Trùng Khánh, Hải Dương

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Trùng Khánh, Hải Dương có đáp án là tài liệu ôn thi cuối năm môn Toán hay dành cho các em học sinh lớp 4. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong bài thi cuối học kì 2.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Nguyễn Du, Đắk Lắk

Trường Tiểu học Trùng Khánh

Họ và tên: .............................................

Lớp 4...

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN TOÁN - LỚP 4
Năm học 2014-2015
Thời gian 40 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1. Giá trị của chữ số 7 trong số 9 873 624 là:

A . 700 B. 7 000 C. 70 000 D. 700 000

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2km 8m = .............. m là:

A. 2800 B. 280 C. 20800 D. 2008

Câu 3. Phân số bằng phân số 3/9 là:

A. 4/12 B. 6/9 C. 18/12 D. 6/12

Câu 4. Kết quả của phép cộng 6/7 + 5/14 là:

A . 11/21 B. 11/14 C. 17/1 D. 11/7

Câu 5. Phân số nào lớn hơn 1?

A. 1/2 B. 4/3 C. 3/4 D. 4/5

Câu 6. Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 23cm là:

A. 690cm2 B. 690cm2 C. 69dm2 D. 69cm2

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 7.

a, Tính (2 điểm)

7/12 + 1/4 15/7 : 5/8 123 x 54 3968 : 32

b, Tính (1 điểm)

1325 + 7513 = ....................... 11/10 - 2/5 : 2/3 = ........................

Câu 8. a, Tìm X (1 điểm)

x + 1/4 = 9/16 x x 3/7 = 6/21

b, Điền số ? (0.5điểm)

1 giờ 15 phút = ..... phút 2m2 3dm2 =............dm2

Câu 9. (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Câu 10. (1 điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 35 tuổi. Biết tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi?

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam

Đáp án đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn Toán

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1. C (0,5 điểm)

Câu 2. D (0,5 điểm)

Câu 3. A (0,5 điểm)

Câu 4. C (0,5 điểm)

Câu 5. B (0,5 điểm)

Câu 6. B (0,5 điểm)

B- PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 7 a. Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

b. Mỗi biểu thức đúng cho 0.5 điểm

Câu 8 a. Mỗi biểu thức đúng 0,5 điểm

b. Mỗi ý đúng cho 0.25 điểm

Câu 9

  • Tìm được chiều rộng (đúng câu trả lời và phép tính) 40 m (0,5 điểm)
  • Tìm đúng diện tích (đúng câu trả lời và phép tính) 3200m2 (0,75 điểm)
  • Đáp số. (0,25 điểm)

Câu 10

  • Tìm được tổng số phần bằng nhau. (0,25 điểm)
  • Tìm được tuổi con (0,5 điểm)
  • Đáp số (0,25 điểm)

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh

Đề luyện thi cuối học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2014-2015 trường tiểu học Bản Cầm, Lào Cai

Đánh giá bài viết
16 6.940
Sắp xếp theo
    Toán lớp 4 Xem thêm