Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam là đề kiểm tra học kì II môn Tin học lớp 4 có đáp án dành cho các em học sinh và thầy cô tham khảo, giúp các em chuẩn bị tốt cho bài thi cuối năm sắp tới.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam

Bài test: Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học

Trường TH Hứa Tạo

Họ và tên:.........................................

Lớp:..................................................

Năm học: 2014 - 2015

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Môn: Tin học - Quyển 2

Thời gian : 30 phút.

Ngày kiểm tra: / /2015

I, Lý thuyết: (5 điểm)

1, Khoanh tròn chữ cái của câu trả lời đúng nhất: (1 điểm)

Câu 1: Màn hình làm việc của Logo gồm:

A, Màn hình chính. B, Cửa sổ lệnh C, Cả a, b đúng

Câu 2: Lệnh Bye trong phần mềm Logo sẽ:

A, Thoát khỏi phần mềm. B, Xóa màn hình chính C, Ẩn bút.

Câu 3: Để trình bày chữ đậm, em nhấn tổ hợp phím nào?

A, Ctrl + A B, Ctrl + B C, Ctrl + C

Câu 4: Em học nhạc với phần mềm nào?

A, Tidy Up B, Encore C, Learning Math 4

2, Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh: (2 điểm)

A, Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng..................................

B, Phím Delete dùng để xóa chữ................................... con trỏ soạn thảo.

C, Để chọn toàn bộ văn bản em nhấn tổ hợp phím……………………….

D, Nháy chuột vào nút lệnh B để trình bày kiểu chữ..................................

3, Em hãy ghép mỗi lệnh trong cột bên trái với hành động của bút vẽ trong cột bên phải để được giải thích đúng: (1 điểm)

Lệnh

Hành động của bút vẽ

1, RT k

a, Lùi n bước.

2, BK n

b, Hạ bút.

3, HT

c, Quay phải k độ

4, PD

d, Ẩn bút.

4, Dùng lệnh lặp Repeat trong phần mềm Logo để viết lệnh vẽ các hình sau: (1 điểm)

Hình tam giác: Mỗi cạnh dài 100 bước.

II, Thực hành:

1, Em hãy gõ đoạn thơ theo mẫu dưới đây: (3 điểm)

Bác Hồ ở chiến khu
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa,
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa,
Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Theo Nguyễn Đình Thi

2, Dùng lệnh Logo vẽ hình theo mẫu sau: (2 điểm)

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học

I, Lý thuyết:

1/ Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: B

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

2/ A, Hình tam giác. B, Bên phải C, CTRL + A D, Đậm.

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

3/ 1-c 2-a 3-d 4-b

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

4/ Repeat 3 [FD 100 RT 120]

II, Thực hành:

  1. Gõ đúng mỗi dòng được 0,5 điểm. Sai một lỗi trừ 0,25 điểm.
  2. Vẽ hình đúng được 2 điểm. Thiếu cạnh trên hình trừ 0,25 điểm
Đánh giá bài viết
85 6.775
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm