Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) – 12 = 45          c) – 53 = 18

x = 45 + 12                  x = 53 – 18

x = 57 …                    x = 35 …

b) – 12 = 45          d) – 53 = 18

x = 45 - 12                 x = 18 + 53

x = 33 …                   x = 71 …

2. Nối số thích hợp với ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 43 - 7                                                 b) 83 – 38

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

4. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x

a) – 7 = 18         b) – 26 = 49

…………..             …………..

…………..             …………..

6. Trên xe buýt có 33 người. Đến điểm đỗ xe có 17 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

7. Nhà bếp có 63 kg thịt. Hỏi sau khi dùng 28 kg thịt nhà bếp còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thịt?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

8. Tính:

a) 43 – 8 – 5 =……………

=……………… =………………

c) 83 – 17 – 6 = …………..

=……………… =………………

b) 43 – 13 =………………

d) 83 – 23 =………………

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

62

   

42

   

Số trừ

26

26

36

24

24

18

Hiệu

 

36

26

 

18

24

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 12 - Đề 1

 2. 

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1

5. a) = 18 + 7                 b) x = 49 + 26

    x = 25                      x = 75

6. 33 – 17 = 16 (người)

7. 63 – 28 = 35 (kg)

8. a ) 30        b) 30       c) 60        d) 60

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
6 4.166
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm