Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

Ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với nội dung các dạng bài bao quát được hết những bài các em học sinh đã được học giúp các em ôn luyện hiệu quả.

NAME:…………………………….. THE FIRST MIDDLE TERM TEST

Class: 4 English: 4 (35’)

(2017-2018)

A: Listening: Listen and number (2 p)

Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh 4

B: Reading and writing

I. Circle the odd one out (1p)

1. Japan England Vietnamese

2. three first second

3. September Sunday October

4. swim swing friend

II. Reorder the letter (1p)

a. ribdathy ………… b. follboat……… c. charm……….. d. pajan ………

III. Circle the correct word (1p)

1. What …… (national/ nationality) are you?

2. Where are you from? I am from……. (English/ England)

3. See you …… (late/ later)

4. When is your birthday? It’s on the ….. (second/ two) of September.

IV. Reorder the words. (2 p)

1. swimming/ I/ go ………………………………………………………………

2. What/ today/ it/ day/ is/ ?/…………………………………………………………

3. go/ to/ Do/ school/ you/ Sunday/ on/ ?/ ………………………………………………

4. is/ the/ When/ English/ next/ class/ ? …………………………………………………

V. Answer the questions (3 p)

1. What nationality are you? ………………………………………………………

2. Can you play the piano? …………………………………………………………

3. When is your birthday? ……………………………………………………………

Đánh giá bài viết
26 6.633
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 4

    Xem thêm