Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão là đề thi học kì I lớp 9 dành cho các bạn học sinh tham khảo nhằm củng cố kiến thức. Đề thi môn Lịch sử có đáp án đi kèm, thuận tiện hơn khi luyện tập và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn học tốt.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh Hòa

Ủy ban Nhân Dân Huyện An Lão
TRƯỜNG THCS Lê Khắc Cẩn
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2015-2016
MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 9

Đề bài

Câu 1: (3,0 điểm) Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?

Câu 2: (4,0 điểm) Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? Tại sao nói: "Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Câu 3: (3,0 điểm) Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam tập trung vào những nguồn lợi nào? So sánh với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1:

* Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời trong hoàn cảnh:

 • Sau khi giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của đất nước nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực (1,0đ)
 • Ngày 8/8/1967 hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Phi -lip-pin,Xin-ga-po,Ma-lai-xi-a,Thái Lan. (1,0đ)

* Mục tiêu hoạt động của ASEAN là phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình ổn định khu vực. (1,0đ)

Câu 2:

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay:

 • Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. (0,5đ)
 • Xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. (0,5đ)
 • Điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. (0,5đ)
 • Nhiều khu vực xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến. (0,5đ)

Giải thích:

 • "Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thời cơ đối với các dân tộc: vì các nước có cơ hội thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực; tiếp thu những thành tựu KH-KT vào sản xuất... (1,0đ)
 • "Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển" vừa là thách thức đối với các dân tộc: vì phần lớn các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế... nếu không tiến kịp thời thì sẽ tụt hậu. (1,0đ)

Câu 3:

* Chính sách khai thác của Pháp:

 • Nông nghiệp: Pháp tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu vào đồn điền cao xu, diện tích trồng cao xu tăng nhanh (0,5đ)
 • Công nghiệp: Pháp chú trọng khai mỏ, số vốn dầu tư tăng, nhiều công ti mới ra đời. Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến. (0,5đ)
 • Thương nghiệp: phát triển hơn trước, Pháp độc quyền, đánh thuế nặng hàng hóa các nước nhập vào Việt Nam. (0,5đ)
 • Giao thông vận tải:đầu tư phát triển thêm, đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn. (0,5đ)
 • Ngân hàng: ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương. (0,5đ)

* So với chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất thì chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai lớn hơn cả về mức độ, qui mô và tính chất tập trung khai thác triệt để các nguồn lợi để thu được nhiều lợi nhuận. (0,5đ)

Đánh giá bài viết
1 2.840
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 9

  Xem thêm