Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích giúp quý thầy cô có cơ sở ra đề thi, đề ôn tập môn Toán cho học sinh. Các em học sinh có thể tự luyện tập nhằm kiểm tra lại kiến thức đã học, ôn tập học kỳ I lớp 6 môn Toán. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 trường THCS Thuận Hưng, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2014 - 2015 trường THCS Thị Trấn Trảng Bàng, Tây Ninh

UBND HUYỆN LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,0 điểm). Trình bày quy tắc dấu ngoặc?

Câu 2: (3,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau bằng cách biến đổi thích hợp:

a) (-257) - [(-257 + 156) - 56]

b) 62 : 4 . 3 + 2. 52

c) 89 - 2.[85 - (34 -27)2]

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Tìm ƯCLN của: 180 và 234.

b) Tìm BCNN của 84 và 108

Câu 4: (2,0 điểm). Tìm x, biết:

a) 6x + 36 = 144 : 2

c) |x + 2| - 4 = 6

Câu 5: (2,0 điểm). Cho đường thẳng xy và điểm O nằm trên đường thẳng đó. Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm.

a) Trong 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng OG. Từ đó cho biết điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng EG không?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6

Câu 1: (1,0 điểm). Trình bày đúng quy tắc 1đ

Câu 2: (3,0 điểm)

a) (-257) - [(-257 + 156) - 56]

= -257 - (-257 + 156) + 56 (0,5đ)

= -257 + 257 - 156 + 56 = -100 (0,5đ)

b) 62 : 4 . 3 + 2. 52

= 36 : 4 . 3 + 2 . 25 (0,5đ)

= 9. 3 + 50 = 77 (0,5đ)

c) 89 - 2.[85 - (34 - 27)2]

= 89 – 2.[85 – 72] (0,25đ)

= 89 – 2.[85 – 49] (0,25đ)

= 89 – 2.36 = 17 (0,5đ)

Câu 3: (2,0 điểm)

a) 180 = 22.32.5 (0,25đ)

234 = 2.32.13 (0,25đ)

ƯCLN (180; 234) = 2.32 =18 (0,5đ)

b) 84 = 22.3.7 (0,25đ)

108 = 22.33 (0,25đ)

BCNN(84; 108) = 22.33.7 = 756 (0,5đ)

Câu 4: (2,0 điểm)

a) 6x + 36 = 144 : 2

6x + 36 = 72 (0,25đ)

6x = 72 - 36 (0,25đ)

6x = 36 (0,25đ)

x = 6 (0,25đ)

b) |x + 2| - 4 = 6

|x + 2| = 6 + 4 (0,25đ)

|x + 2| = 10 x + 2 = 10 hoặc x + 2 = -10 (0,25đ)

Nếu: x + 2 = 10 x = 8 (0,25đ)

Nếu: x + 2 = -10 x = -12 (0,25đ)

(nếu HS chỉ giải được đ/k x + 2 = 10 thì chấm 0,5đ)

Câu 5: (2,0 điểm)

(0,5đ)

a) Trong 3 điểm O, E, G thì điểm O nằm giữa hai điểm còn lại vì E, G nằm khác phía đối với O. (0,5đ)

b) Tính được OG = 4cm (0,5đ)

Suy ra điểm O là trung điểm của đoạn thảng OG vì O ∈ EG và OE = OG = 4cm (0,5đ)

Đánh giá bài viết
1 854
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm