Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2015 trường THCS Hoàng Hoa Thám

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2015 trường THCS Hoàng Hoa Thám có đáp án là tài liệu hay, giúp các bạn tự tổng hợp kiến thức nhằm ôn thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử. Mời các bạn tham khảo và chúc các bạn đạt kết quả tốt trong học tập và các kì thi sắp tới.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 4)

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán đại số lớp 8 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm 2015 trường THCS Hoàng Hoa Thám

PHÒNG GD ĐT HUYỆN EAKAR

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: SỬ – Lớp: 8

Năm học: 2014 - 2015

I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng, rồi ghi vào bài làm trắc nghiệm

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là:

a. Khởi nghĩa Hương Khê b. Khởi nghĩa Bãi Sậy.

c. Khởi nghĩa Ba Đình. d. Khởi nghĩa Hùng Lĩnh

Câu 2: Tầng lớp giai cấp có tinh thần Cách mạng triệt để nhất là:

a. Công nhân b. Nông dân

c. Tiểu tư sản thành thị d. Tư sản dân tộc

Câu 3: Thực dân Pháp tiến đánh Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai vào thời gian nào:

a. Năm 1880 b. Năm 1882 c. Năm 1883 d. Năm 1884

Câu 4: Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển trên khắp cả nước. Nơi diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ nhất là:

a. Nam Kì b. Trung Kì và Bắc Kì c. Trung Kì d. Bắc Kỉ

Câu 5: Đông Kinh Nghĩa Thục là trường học được sáng lập bởi:

a. Trịnh Văn Cấn b. Phan Bội Châu c. Lương Văn Can d. Cường Đề

Câu 6: Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Ở đâu?.

a. 13/7/1911 - Sài Gòn. b. 17/3/1911 - Sài Gòn.

c. 5/6/1911 - Nhà Rồng (Sài Gòn). d. 6/5/1911 - Nhà Rồng (Sài Gòn).

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu 2 (2,5 điểm): Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh nào? Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước?

Câu 3 (1,5 điểm): Nêu điểm giống và khác giữa các phong trào yêu nước đầu TK XX với phong trào yêu nước cuối TK XIX.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử

I- Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đ.A

a

a

b

b

c

c

II- Tự luận: (7 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm)

 • Tổ chức: Vẽ sơ đồ: (1,0đ)
 • Nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất, lập đồn điền (0,5đ)
 • Công nghiệp: tập trung khai thác than và kim loại, đầu tư vào một số nghành: xi măng, điện, … (0,5đ)
 • Giao thông vận tải: Xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt (0,5đ)
 • Thương nghiệp, thuế khóa: độc chiếm thị trường Viêt Nam, đề ra các thứ thuế mới bên cạnh thuế cũ, nặng nhất là thuế muối, rượu, thuốc phiện. (0,5đ)

Câu 2 (2,5 điểm)

 • Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Quê ở xã Kim Liên-Huyện Nam Đàn-Tỉnh Nghệ An. (0,5đ)
  • Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà bị mất vào tay thực dân Pháp, nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng nổ ra liên tục xong vẫn không đi đến thắng lợi.
  • Người tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng không tán thành đường lối hoạt động của họ nên quyết định đi tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc
 • Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo khác với lớp người đi trước:
  • Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan Bội Châu đã lựa chọn con đường cứu nước đó là đi sang phương Đông, chủ yếu là Nhật Bản vì ở đó từng diễn ra cuộc cải cách Minh Trị làm cho Nhật thoát khỏi thân phận thuộc địa; vì Nhật đã đánh bại đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật (1905-1907) và Nhật Bản còn là nước "đồng văn, đồng chủng" với Việt Nam. (0,5đ)
   • Đối tượng mà cụ Phan Bội Châu gặp gỡ là những chính khách Nhật để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp. Phương pháp của cụ là vận động tổ chức giai cấp, cùng các tầng lớp trên để huy động lực lượng đấu tranh bạo động.
  • Còn Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường sang phương Tây, nơi được mệnh danh có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kỹ thuật, có nền văn minh phát triển. (0,5đ)
  • Nguyễn Ái Quốc đi vào tất cả các giai cấp, tầng lớp, đi vào phong trào quần chúng, giác ngộ, đoàn kết họ đứng lên đấu tranh giành độc lập thực sự bằng sức mạnh của mình là chính. (0,5đ)
  • Người luôn đề cao học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm cách mạng mới nhất của thời đại và Người đã bắt gặp chân lý cách mạng Tháng Mười Nga, đây là con đường cứu nước đúng đắn nhất với dân tộc ta. (0,5đ)

Câu 3 (1,5 điểm)

 • Giống nhau: Mục đích: Giải phóng dân tộc (0,25đ)
 • Khác nhau:

Phong trào yêu nước cuối TK XIX

Phong trào yêu nước đầu TK XX

Điểm

Mục đích

Xây dựng lại chế độ phong kiến

Xây dựng chế độ dân chủ tư sản

0,25

Lực lượng tham gia

Đông nhưng hạn chế, chủ yếu là nông dân.

Nhiều tầng lớp, giai cấp, thành phần tham gia

0,5

Hình thức đấu tranh

Vũ trang khởi nghĩa, hoặc đưa ra các đề nghị cải cách

Phong phú: bạo động vũ trang, tuyên truyền cải cách theo xu hướng dân chủ tư sản

0,5

Đánh giá bài viết
35 18.387
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm