Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nam Sách, Hải Dương

Trang
1
/6 - đề 325
SỞ GD & ĐT TỈNH HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NAM SÁCH
KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT ỢNG ĐẦU NĂM
MÔN TOÁN LỚP 10
NĂM HỌC 2019 - 2020
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề 50 câu)
(Đề 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
đề 325
Câu 1: Nếu 2 đường thẳng y = -3x+4 (d
1
) y = (m+1)x + m (d
2
) song song với nhau thì m bằng:
A. 3 B. - 4 C. - 2 D. -3
Câu 2: Tính chất đặc trưng của tập hợp
1 1
9; 3;1; ; ;... .
3 9
X
A.
1
9. ; .
3
n
x x n
B.
1
9. ; .
3
n
x x n
C.
*
1
9. ; .
3
n
x x n
D.
1
9. ; .
3
n
x x n
Câu 3: Nếu hai đường tròn (O) (O’) bán kính lần lượt R=5cm r= 3cm khoảng ch hai tâm là
7 cm thì (O) (O’)
A. Tiếp xúc ngoài B. Tiếp xúc trong
C. Cắt nhau tại hai điểm D. Không điểm chung
Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Phủ định của mệnh đề
sao cho
2
1n
chia hết cho 24” là mệnh đề
sao cho
2
1n
không chia hết cho 24”.
B. Phủ định của mệnh đề
2
2
1
,
2 1 2
x
x
x
mệnh đề
2
2
1
,
2 1 2
x
x
x
”.
C. Phủ định của mệnh đề
2
, 1 k k k
một số lẻ” mệnh đề
2
, 1 k k k
một s chẵn”.
D. Phủ định của mệnh đề
3
, 3 1 0 x x x
mệnh đề
3
, 3 1 0 x x x
”.
Câu 5: Nghiệm tổng quát của phương trình :
2 3 1x y
là:
A.
3 1
2
y
x
y R
B.
2
1
x
y
C.
1
2 1
3
x R
y x
D. 2 câu đúng
Trang
2
/6 - đề 325
Câu 6: Cho hai tập hợp
( )
;A m= - ¥
[ ]
3 1;3 3B m m= - +
. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để
A C BÌ
¡
.
A.
1
.
2
m ³ -
B.
1
.
2
m = -
C.
1
.
2
m ³
D.
1
.
2
m =
Câu 7: Một công ty 85 xe chở khách gồm 2 loại, xe chở được 4 khách xe chở được 7 khách. Dùng tất
cả số xe đó, tối đa công ty chở một lần được 445 khách. Hỏi công ty đó mấy xe mỗi loại?
A. 55 xe 4 chỗ 30 xe 7 chỗ. B. 50 xe 4 chỗ 35 xe 7 chỗ.
C. 35 xe 4 chỗ 50 xe 7 chỗ. D. 30 xe 4 chỗ 55 xe 7 chỗ.
Câu 8: Cho hàm số
( )y f x
xác định với
x R
. Ta nói hàm số
( )y f x
nghịch biến trên R khi:
A. Với
1 2 1 2 1 2
, ; ( ) ( )x x R x x f x f x
B. Với
1 2 1 2 1 2
, ; ( ) ( )x x R x x f x f x
C. Với
1 2 1 2 1 2
, ; ( ) ( )x x R x x f x f x
D. Với
1 2 1 2 1 2
, ; ( ) ( )x x R x x f x f x
Câu 9: Phương trình bậc 2 nào sau đây nghiệm :
3 2
3 2
A.
2
2 3 1 0x x
B.
2
2 3 1 0x x
C.
2
2 3 1 0x x
D.
2
2 3 1 0x x
Câu 10: Phương trình (m + 1)x
2
+ 2x - 1= 0 hai nghiệm cùng dấu khi:
A. m > - 1 B. m -1
C. m -1 D. Các đáp án đều sai
Câu 11: Cho
3
điểm
A
,
B
,
C
không thẳng hàng,
M
điểm bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.
,M MA MB

. B.
,M MA MB MC

.
C.
,M MA MB

. D.
,M MA MB MC

.
Câu 12: Cho tam giác ABC với c yếu tố trong hình vẽ.
H 1.1
a
b'
c'
h
b
c
B
C
A
H
Khi đó:
A.
2
2
b b
c c
B.
2
2
b b '
c c
C.
2
2
b b
c c '
D.
2
2
b b '
c c '
Câu 13: Cho đường tròn (O; 25 cm) dây AB bằng 40 cm. Khi đó khoảng cách từ tâm O đến dây AB
thể là:
A. 20 cm B. 15 cm C. 24 cm D. 7 cm
Trang
3
/6 - đề 325
Câu 14: Cho tam giác
ABC
với trục tâm
H
.
D
điểm đối xứng với
B
qua tâm
O
của đường tròn ngoại
tiếp tam giác
ABC
. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
HA CD
AD HC
OB OD
. B.
HA CD
AD CH
.
C.
HA CD
AD HC
. D.
HA CD
DA HC
.
Câu 15: Cho c tập hợp:
{ }
| 2 4 10C x x= Î - <¡
,
{ }
|8 3 5D x x= Î < - +¡
,
2;5E = -
.
Tìm tập hợp
( )
C D E
.
A.
3;7
. B.
2;5
C.
3;7
. D.
13
2; 1 ;5
3
.
Câu 16: Cho tam giác
.ABC
Tập hợp tất cả các điểm
M
thỏa mãn đẳng thức
MB MC BM BA- = -
uuur uuur uuur uuur
A. Đường thẳng
.AB
B. Đường tròn tâm
,A
n nh
.BC
C. Đường qua
A
song song với
.BC
D. Trung trực đoạn
.BC
Câu 17: Trong số
45
học sinh của lớp 10A
15
bạn được xếp loại học lực giỏi,
20
bạn được xếp loại hạnh
kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa được học sinh giỏi vừa được hạnh kiểm tốt. Khi đó lớp 10A bao nhiêu
bạn chưa được xếp loại học lực giỏi chưa hạnh kiểm tốt.
A.
20.
B.
35.
C.
25.
D.
40.
Câu 18: Biết
1 2
,x x
hai nghiệm của phương trình
2
4 2 1 0x mx
. Khi đó
2 2
1 2
x x
bằng
A.
2
2
2
m
B.
2
2
4
m
C.
2
2
4
m
D.
2
2
4
m
Câu 19: Tam giác ABC vuông tại A có
AB 3
AC 4
đường cao AH = 15 cm. Khi đó độ dài CH bằng:
A. 15 cm B. 25 cm C. 10 cm D. 20 cm
Câu 20: Cho đường thẳng y = 2x -1 (d) parabol y = x
2
(P). Toạ độ giao điểm của (d) (P) là:
A. (-1; 1) B. (1; -1) C. (-1; -1) D. (1; 1)
Câu 21: Biểu thức
x23
xác định khi chỉ khi:
A. x >
2
3
B. x <
2
3
C. x
2
3
D. x
2
3
Câu 22: Cho tam giác ABC với các yếu tố trong hình vẽ.
H 1.2
15
y
x
9

Đề kiểm tra đầu năm môn Toán lớp 10

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nam Sách, Hải Dương là tài liệu tham khảo gồm 50 câu trắc nghiệm cơ bản giúp các em ôn tập và nắm bắt kiến thức.

Đề tích hợp các dạng câu hỏi lí thuyết cùng các câu hỏi bài tập giúp các em củng cố kiến thức và rèn luyện tư duy giải toán cho mình. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi sắp tới. Để đạt hiệu quả cao các em có thể xem thêm các Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Nam Sách, Hải Dương. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập thật tốt. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Học tốt Ngữ văn 10, Trắc nghiệm Tiếng Anh 10, Trắc nghiệm Toán 10,...

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Xem thêm