Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề KSCL Toán 12 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa năm 2020 - 2021

1
SỞ GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT THIỆU HÓA
MÃ ĐỀ THI: 849
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Cho hàm số
( )
f x
(0) 0
f
. Biết rằng
'( )
y f x
hàm số bậc ba đồ thị đường cong trong
hình dưới đây, hàm số
( ) ( ( ) )
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 2: Cho hàm số
( )
f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. -1. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình
5
log 2
x
A.
25; .

B.
0;25 .
C.
25; .

D.
32; .

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số
cos
f x x
bằng
A.
1.
B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
3
36
f x x x
trên đoạn
2;20
bằng
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
2
A.
48 3.
B.
50 3.
C.
81.
D.
48 3.
Câu 6: Tập xác định của hàm số
log
x
A.
\ 0 .
B.
0; .

C.
0; .

D.
.
Câu 7: Cho khối chóp .
S ABCD
đáy hình vuông cạnh
,
a
mặt bên
SAB
tam giác đều nằm trong
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
2 3
.
3
a
B.
3
3
.
6
a
C.
3
3
.
2
a
D.
3
3
.
12
a
Câu 8: Tập xác định của hàm số
2
y x
A.
\ 0 .
B.
0; .

C.
0; .

D.
.
Câu 9: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên khoảng
?
A.
.
x
e
B.
0,5 .
x
C.
2 .
x
D.
.
x
Câu 10: Cho khối chóp
. ' ' ' '
ABCD A B C D
thể tích
.
V
Gọi
, ,
M N P
lần lượt trung điểm các cạnh
, ' '
AB B C
' ',
C D
điểm
Q
thuộc cạnh
'
CC
sao cho
2 '.
CQ QC
Thể tích khối tứ diện
MNPQ
bằng
A.
1
.
4
V
B.
17
.
12
V
C.
5
.
72
V
D.
7
.
72
V
Câu 11: Xét các số thực dương
,
a b
tùy ý thỏa mãn
2
4 4
log log 5
a b
2
4 4
log log 7.
a b Giá trị
,
a b
bằng
A. 2. B.
18
2 .
C. 8. D.
8
2 .
Câu 12: Cho cấp số nhân
n
u
với
1
4
u và công bội
2.
q Giá trị của
2
u
bằng
A. 6. B. 2. C. 16. D. 8.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình
1
5 25
x
A.
;2 .
 B.
;3 .
 C.
;2 .
 D.
;3 .

Câu 14: Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu của
'
f x
như sau:
x

0 1 2

'
f x
+ 0
0 + 0
Hàm số
1
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;2 .
B.
2; 1 .
C.
1;0 .
D.
1; .

Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình
2 4
log 2 log 9
x là:
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/
3
A.
;1 .
 B.
; 1 .

C.
1; .

D.
1; .

Câu 16: Cho khối chóp có diện tích đáy
6
B và chiều cao
2.
h Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A. 16. B. 4. C. 3. D. 12.
Câu 17: Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh từ một nhóm học sinh 7 học sinh nam 5 học sinh nữ để xếp thành
một hàng ngang, xác suất để hàng đó có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ bằng
A.
1
.
56
B.
14
.
33
C.
1
.
132
D.
2
.
3
Câu 18: Điểm cực đại của đồ thị hàm số
3
3 1
y x x
A.
1;1 .
B.
1;3 .
C.
3; 1 .
D.
1; 1 .
Câu 19: Bất phương trình
3 2
2
16 48 36
1 2 3 .2
x x x
x
x x x có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 8. B. 10. C. 9. D. Vô số.
Câu 20: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:
x

1
0 1

'
f x
0 + 0
0 +
f x

2

1 1
Hàm số đã cho đạt cực đại tại
A.
1.
x B.
1.
x C.
0.
x D.
2.
x
Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình
2
4 3.2 32 0
x x
A.
4;8 .
B.
2;3 .
C.
2;3 .
D.
4;8 .
Câu 22: Đạo hàm của hàm số
2
x
y
A.
1
' .2 .
x
y x B.
2
' .
ln 2
x
y C.
1
2
' .
1
x
y
x
D.
' 2 .ln 2.
x
y
Câu 23: Gọi
a
giá trị nhỏ nhất của
5 5 5 5
log 2 log 3 log 4 ... log
,
3
n
n
f n với
, 2.
n n bao
nhiêu số
n
để
?
f n a
A. 4. B. Vô số. C. 2. D. 1.
Câu 24: Cho hàm số
y f x
2
' 4
f x x x
với mọi
x
số thực. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng
nào dưới đây?
Tải miễn phí tài liệu tại đây: https://vndoc.com/

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán có đáp án

Đề KSCL Toán 12 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa năm 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, có đáp án và lời giải chi tiết, cho các em ôn tập, củng cố kiến thức. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em hoc sinh lớp 12 chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề KSCL Toán 12 lần 1 trường THPT Thiệu Hóa, Thanh Hóa năm 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Toán

    Xem thêm