10 Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
10 Đề ôn tập giữa học 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020
Đề 1
1. Kiểm tra đọc (10 điểm)
a) Đọc thành tiếng các vần:
an, oi, yên, inh, ương
b) Đọc thành tiếng các từ ngữ:
mặt trời, ngọn sóng, sương , cánh buồm , trang vở
c) Đọc thành tiếng các câu sau:
Mặt trời đã n cao. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui
vào hội.
d) Nối ô chữ cho phù hợp:
Bông hồng
Giảng bài
Trăng rằm
Trèo cây cau
Con mèo
Thơm ngát
giáo
Sáng tỏ
e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:
ăt hay ât: ph…..′…. cờ , g... lúa
iên hay iêm: v….. phấn , a ch…….
2. Kiểm tra viết:
a) vần:
oi, ua, ong, iêm, t
b) Từ ngữ:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
thành phố, đu quay, trăng rằm, nh diều
c) Câu:
bay cao cao vút
chim biến mất rồi
chỉ còn tiếng hót
làm xanh da trời
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
1.Kiểm tra đọc: 10 điểm
a) Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)
Đọc đúng, to, ràng, đảm bảo thời gian quy định: 1,4 điểm/vần.
Đọc sai hoặc không đọc được( dùng quá 5 giây/vần): không được
điểm
b) Đọc thành tiếng các từ ngữ (2 điểm)
Đọc đúng, to, ràng, đảm bảo thời gian quy định: 1,4 điểm/t ngữ.
Đọc sai hoặc không đọc được ( dùng quá 5 giây/t ngữ): không được
điểm
c) Đọc thành tiếng các câu văn xuôi: (2 điểm)
Đọc đúng, to, ràng, trôi chảy: 0,7 điểm/câu.
Đọc sai hoặc không đọc được( dùng quá 5 giây/từ ngữ): không được
điểm
d) Nối ô từ ngữ (2 điểm)
Đọc hiểu nối đúng: 0,5 điểm/cặp từ ngữ
(các cặp từ ngữ nối đúng: bông hồng thơm ngát, trăng rằm- sáng tỏ, con
mèo-trèo cây cau, giáo- giảng bài)
Nối sai hoặc không nối được: không được điểm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm)
Điền đúng: 0,5 điểm/vần.
(các vần điền đúng: phất cờ, gặt lúa, viên phấn, lúa chiêm.)
Điền sai hoặc không điền được: không được điểm.
2. Kiểm tra viết: 10 điểm
a) Vần (2 điểm)
Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,4 điểm/vần
Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,2 điểm/vần
Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
b) Từ ngữ (4 điểm)
Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/ch
Viết đúng, không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0,25 điểm/chữ
Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
c) Câu (4 điểm)
Viết đúng c từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1 điểm
/câu (dòng thơ) - 0,25 điểm/ch
Viết không đều nét, không đúng c chữ: 0,5 điểm/câu, dòng thơ-
0,15 điểm/ chữ.
Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
Đề 2
A. Đề BÀI
1. Kiểm tra đọc (10 điểm)
a) Đọc thành tiếng các vần:
ai, eo, uôn, anh, ươt
b) Đọc thành tiếng các từ ngữ:

10 Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

10 Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 giúp cho kỳ thi giữa học kỳ 1 đạt kết quả cao.

Qua các đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 này các thầy cô cũng có thể làm các bài kiểm tra để biết và đánh giá được năng lực của học sinh. Cụ thể, để phát hiện những học sinh có năng lực Tiếng Việt, cần có sự khảo sát, tìm hiểu thông qua phụ huynh, nói chuyện nhiều trực tiếp các em, nắm tình hình học tập của các em,.... để giúp các em ngày một học tốt lên.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 10 Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 và các đề thi lớp 1 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
1 1.671
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm