Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1. Viết các số sau:

a) Tám mươi chín phần một trăm:.........

b) Ba và bốn phần chín:.......

c) Bốn mươi tám phẩy chín mươi ba:.........

d) Ba mươi chin phẩy hai trăm linh tám:........

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:........

a) Số thập phân “Chín mươi phẩy bảy mươi ba” phần thập phân có:

A. 2 chữ số

B. 3 chữ số

C. 1 chữ số

D. 4 chữ số

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 12,37 là:

A. 300

B. 30

C.3

D. 3/10

c) Số 3007/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 30,7

B. 30,07

C. 30,007

D. 300,7

d) Số thập phân 2,13 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

c) 5,3m2=530dm2

d) 2,8m2 =208dm2

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2m5dm = …….m

b) 4 tạ 5 yến = …….tạ

c) 12m2 6dm2=……..m2

d) 4ha 17dam2=………ha

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 6. Một tổ gồm 12 người đắp xong đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì tổ đó phải có bao nhiêu người? (sức làm của mỗi người như nhau)

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

c) 48,93

d) 39,208

Bài 2.

a. A

b. D

c. B

d. C

Bài 3.

a. Đ

b. Đ

c. Đ

d. S

Bài 4.

a) 2,5

b) 4,5

c) 12,06

d) 4,17

Bài 5.

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 6.

Nếu chỉ một người làm xong đoạn đường đó hết số ngày là:

6 x 12 = 72 (ngày)

Muốn đắp xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần số người là:

72 : 3 = 24 (người)

Đáp số: 24 người

Đánh giá bài viết
9 1.989
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm