Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên : …………………………………….
Lớp : 1A
Toán lớp 1
Kiểm tra định cuối học I môn Toán lớp 1
Bài 1.(1điểm)ViÕt c¸c sè: 7,3,4,9,10
a,Theo thø ®Õn n:……………………………
b,Theo thø tù lớn ®Õn bé: …………………………..
B
ài
2
.(3điểm). TÝnh:
a) 5 4 8 7 9 10
+ + - + - -
2 6 3 1 4 8
b)
6 - 3 + 1 = 2 + 1 + 5 = 9 - 0 + 1 =
5 + 4 - 4 = 10 - 8 - 2 = 4 + 6 - 5 =
Bài 3.(1,5điểm). Sè?
8 = 5 + 5 = + 2 4 = + 4
10 = + 3 7 = 7 - 2 = 2 -…
Bài 4. (1,5 điểm) > , <, =?
3 + 7 …. 9 10 4 …. 5 3 + 5 …. 5 + 3
6 + 1…. 7 5 ….6- 2 1 + 4 …. 10 2
B
ài
5.
(2 điểm). ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp :
a, Mẹ : 10 quả trứng
Cho đi : 5 quả trứng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Còn lại : quả trứng?
b, : 8 cây hoa
Mua thêm : 1 cây hoa
tất cả : …cây hoa?
Bài 5. ( 1điểm). Sè?
h×nh vu«ng
h×nh tam gi¸c

Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán

Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

Ngoài Đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 2.549
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm