Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học C Nhơn Mỹ năm 2014 -2015

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học C Nhơn Mỹ là đề thi học kì I môn Toán nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 5 trong học kì I. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh tự luyện tập và kiểm tra kết quả nhằm củng cố kiến thức. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm 2014 -2015

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Lam Sơn năm 2014 - 2015

Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ

Lớp: 5....

Họ và tên:..................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN - LỚP 5
Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Số "hai trăm ba mươi mốt" được viết như sau: (1 điểm)

A.20031 C. 2301

B. 231 D. 200301

Câu 2: Kết quả của phép tính: 34,46 + 35,55 (1 điểm)

A.69,101 B. 70,01

C. 69,01 D. 69,91

Câu 3: Đặt tính rồi tính (3 điểm)

5,26 x 2,4 75,51 : 3 2 : 12, 5

Câu 4: (1 điểm)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 3kg 5g = ...................kg

Câu 5: Hình tam giác có chiều cao 1,3 dm, đáy 6 dm. Vậy diện tích hình là bao nhiêu (1 điểm)

A. 3,9 dm2 B. 3.8 dm2 C. 3.91 dm2

Câu 6: (1 điểm)

Tính diện tích hình tam giác có độ dài dáy là 42,6 m; chiều cao là 5,3m.

Câu 7: 2 điểm

Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước đáy hầm. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 40%; ngày thứ hai máy bơm hút 35%. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hầm.

Đáp án đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: 12,624; 25,17; 0,16

Câu 4: 3005 Câu 5: a: 3,9

Câu 6: Diện tích hình tam giác là;

42,6 x 5,3 : 2 = 112,89 (m2)

Đáp số: 112,89 m2

Câu 7: Tỉ số phần trăm ngày thứ nhất và ngày thứ hai hút hết nước là:

40 % + 35% = 75% (1đ)

Tỉ số phần trăm ngày thứ ba hút hết nước là:

100% - 75% = 25% (1đ)

Đáp số: 25%

Đánh giá bài viết
2 2.696
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm