Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Lam Sơn năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Lam Sơn năm 2014 - 2015 là đề thi cuối kì 1 lớp 5. Đề thi gồn 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Các em học sinh có thể luyện tập nhằm củng cố kiến thức, ôn tập học kì 1 lớp 5 hiệu quả. Mời các em tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Nà Khoa, Điện Biên

Đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng năm 2014 -2015

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 5 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Phần 1.

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, là kết quả tính...) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Chữ số 7 trong số 123,567 chỉ:

A. 7 đơn vị B. 7 phần mười C. 7 chục D. 7 phần nghìn

Câu 2: Một trường Tiểu học có 500 học sinh, 75% số học sinh trường đó là:

A. 666 em B. 375 em C. 450 em D. 420 em

Câu 3: Hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là:

A. 20 cm B. 75 cm2 C. 40 cm2 D. 5cm2

Câu 4: Số thập phân gồm bảy trăm, sáu đơn vị, ba phần mười và 8 phần nghìn được viết là:

A. 706,380 B. 760,308 C. 706,308 D. 706,38

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 9 m2= .................................dm2

b) 6 cm2 8 mm2=..................cm2

Phần 2

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

47,65 + 28,37 17,48: 4,6 29,04 x 8,6

Câu 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 12 m và bằng nửa chiều dài. Diện tích ao cá và đường đi trong vườn chiếm 42,5% diện tích mảnh vườn, còn lại là diện tích trồng hoa. Tính diện tích trồng hoa.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán

Phần 1. (4 điểm):

Khoanh vào các ý sau: Câu 1 ý D (0,5đ); câu 2 ý B (1đ); câu 3 ý B (1đ); câu 4 ý C (0,5đ); câu 5a: 900dm2, 5b: 6,08 cm2 (1đ)

Phần 2. (6 điểm):

Câu 1: Mỗi bài làm đúng đạt 1 điểm

47,65 + 28,37 = 76,02

Đáp án môn toán lớp 5

Câu 2 (3đ)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: (0,25đ)

12 x 2= 24 (m2) (0,25 đ)

Diện tích mảnh vườn là: (0,25đ)

24 x 12 = 288 (m2) (0, 5đ)

Diện tích ao cá và đường đi là: (0,25đ)

288: 100 x 42,5= 122,4 (m2) (0,5 đ)

Diện tích trồng hoa là: (0,25đ)

288 – 122,4 = 165,6 (m2) (0, 5 đ)

Đáp số: 165,6 mét vuông (0,25đ)

Đánh giá bài viết
8 6.388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm