Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 số 4

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án tổng hợp những dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 thường gặp khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Chữa các từ sau cho đúng

banalna

lite

whuere

stutdent

mielk

whlo

plearse

whym

buqs

Einglish

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

1. their friends/ What do/ like to/ talk/ about?

.....................................................................................................................................

2. some/ in the/ garden./ There are/ frogs

.....................................................................................................................................

3. What/see/to/want/animal/do/they?

…………………………………………………………………………………………

4. I/ zebras/ like/ because/ beautiful/ are/ they.

……………………………………………………………………………………..

5. He/ to/ wants/ see/ kangaroos/ peacocks/ and.

……………………………………………………………………………

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

My name is Loan. Today is Sunday. I don’t have to go to school on Sunday.I am at the zoo with my friends, Phong, Nhung, John and Mary. Phong likes zebras very much because they are fast and beautiful Nhung wants to see kangaroos because she never sees them before. John likes monkeys because they are funny Mary like monkeys, zebras and elephants but she doesn’t like tigers and crocodiles because they are scary. We like going to the zoo very much.

1. Who does Loan go to the zoo with?

……………………………………………………………………..

2. What animal does Nhung want to see?

…………………………………………………………………….

3. Are the zebras slow?

…………………………………………………………………….

4. Why does John like monkeys?

…………………………………………………………………….

5. Why doesn’t Mary like tigers and crocodiles?

……………………………………………………………………

6. Do they like going to the zoo?

…………………………………………………………………

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

1. What do you do ………. Science lessons?

2. There …………. three maps on the wall.

3. She ………… like Maths because it’s difficult.

4. He is …………… Australia.

5. I can ……….. a bike.

ĐÁP ÁN

Chữa các từ sau cho đúng

banalna

banana

lite

lie

whuere

where

stutdent

student

mielk

milk

whlo

who

plearse

please

whym

why

buqs

bus

Einglish

English

Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

1 - What do their friends like to talk about?

2 - There are some frogs in the garden.

3 - What animal do they want to see?

4 - I like zebra because they are beautiful.

5 - He wants to see kangaroos and peacocks.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1 - She go to the zoo with her friends.

2 - She wants to see kangaroos.

3 - No, they aren't.

4 - Because they are funny.

5 - Because they are scary.

6 - Yes, they do.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

1. What do you do …during……. Science lessons?

2. There ……are……. three maps on the wall.

3. She ……doesn't…… like Maths because it’s difficult.

4. He is ……from……… Australia.

5. I can ……ride….. a bike.

Download đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
34 5.031
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm