Bộ 10 Đề thi Địa lý lớp 6 học kì 1 năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 TẢI NHIỀU
Bộ đề thi học 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học 1 lớp 6 môn Ng n
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học 1 lớp 6 năm 2020 - 2021 đầy đủ các môn
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Sinh học
Đề kiểm tra học k I môn Địa lớp 6
BỘ ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 6 MÔN ĐỊA
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn ĐỊA 6
Thời gian: 60 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Câu 1: Trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất nằm
vị trí thứ mấy?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uyt ngoại ô thành phố luân
Đôn nước Anh là:
A. tuyến gốc B. Kinh tuyến Đông
C. Kinh tuyến tây D. Kinh tuyến gốc
Câu 3: Nhiệt độ của lớp trung gian Trái Đất :
A. Tối đa 1000 ºC B. 4000 ºC
C. Từ 1500-4700 ºC D.Khoảng 5000 ºC
Câu 4: Quanh các vùng núi lửa đã tắt dân thường tập trung đông đúc vì:
A. Khí hậu ấm áp B. Nhiều hồ nước
C . Đất đai màu mỡ D. Giàu thủy sản
Câu 5: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết:
A. Độ thu nhỏ của bản đồ so với thực địa
B. Độ lớn của bản đồ so với thực địa
C. Độ chuẩn xác của bản đồ so với thực địa
D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 6: Trên quả địa cầu tất cả:
A. 360 kinh tuyến B. 720 kinh tuyến
C. 181 kinh tuyến D. số kinh tuyến
Câu 7: Trên bản đồ hiệu của một thành phố thuộc loại hiệu ?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. Đường B. Điểm C. Diện tích D. Hình học
Câu 8: Bán kính của Trái Đất bao nhiêu?
A. 6073 km B.6037 km
C. 6370 km D.6307 km
Câu 9: Bề mặt Trái Đất được phân chia thành mấy khu vực giờ?
A. 24 B.25 C.26 D.27
Câu 10: Nội lực sinh ra những hiện tượng nào?
A. Núi lửa, xói mòn, phong hóa
B. Xâm thực, động đất, xói mòn
C. Sóng thần, động đất, núi lửa
D. Núi lửa, xói mòn, phong hóa.
Câu 11: Núi dạng địa hình thường độ cao tuyệt đối so với mực nước
biển là:
A. Trên 200m; B. Dưới 200m;
C. Trên 500m; D. Dưới 5000m.
Câu 12: Nội lực xu hướng:
A. Nâng cao địa hình
B. Phong hóa địa hình
C. San bằng, hạ thấp địa hình
D. Cả 3 quá trình trên đúng
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Câu 1: Nêu sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời? (2 điểm)
Câu 2: Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái
Đất vai trò của nó? (2 điểm)
Câu 3: So sánh điểm khác nhau giữa núi già núi trẻ? (2 điểm)
Câu 4: Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Huế 100km. Trên bản đồ khoảng cách
giữa hai thành phố đó đo được 20cm. Vậy bản đồ đó tỷ lệ bao nhiêu?
(1 điểm)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
I.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
CÂU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ĐÁP
ÁN
B
D
C
C
A
A
B
C
A
C
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Câu 1: Nêu sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời? (2 điểm)
-Trái Đất chuyển động quanh mặt trời theo một quỹ đạo hình elip gần
tròn
- Hướng chuyển động: t Tây sang Đông
- Thời gian: 365 ngày 6 giờ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc
nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66
0
33
/
trên mặt phẳng quỹ đạo hướng
nghiêng của trục Trái Đất không đổi. Đó sự chuyển động tịnh tuyến.
- Hệ quả: + Hiện tượng các mùa
+ Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa theo vĩ độ.
Câu 2: Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái
Đất vai trò của nó? (2 điểm)
- Cấu tạo của Trái đất gồm 3 lớp: lớp vỏ, lớp trung gian lõi
+Lớp vỏ: độ dày từ 5km đến 70km rắn chắc , nhiệt độ 1000
0
C
+Lớp trung gian: độ dày khoảng 3.000km trạng thái dẻo, quánh,
lỏng, nhiệt độ 1500
0
C - 4700
0
C
+Lớp lõi: nằm trong cùng độ dày trên 3.000km, ngoài thì lỏng, bên trong
rắn chắc. nhiệt độ 5000
0
C
- Vỏ Trái Đất lớp đá rắn chắc ngoài cùng của Trái Đất. Được cấu tạo
do một số địa mảng nằm kề nhau. Lớp này rất mỏng chỉ chiếm 1% thể tích
0,5% khối lượng của Trái Đất. vai trò rất quan trọng nơi tồn tại các
thành phần khác của Trái Đất như : không khí,nước,các sinh vật ….và cả hội
loài người.
Câu 3: So sánh điểm khác nhau giữa núi già núi trẻ? (2 điểm)
- Núi già: Thời gian hình thành: cách đây ng trăm triệu năm, đỉnh tròn,
sườn thoải, thung lũng cạn rộng.
- Núi trẻ: Thời gian hình thành: ch đây vài chục triệu năm, đỉnh nhọn, sườn
dốc, thung lũng sâu hẹp.
Câu 4: Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Huế 100km. Trên bản đồ khoảng cách
giữa hai thành phố đó đo được 20cm. Vậy bản đồ đó tỷ lệ bao nhiêu?
(1 điểm)
100km = 10000000 cm
10000000 : 20 = 5000000
ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC K I
Môn ĐỊA 6
Thời gian:45 phút
A. Phần TNKQ (4đ)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu ý em cho đúng nhất
Câu1: Trái đất hình dạng gì?
a.Hình tròn b.Hình vuông c.Hình cầu d. Hình bầu dục
Câu 2:Theo qui ước bên trên kinh tuyến hướng nào:
a. Nam b. Đông c. Bắc d. Tây
Câu 3: Điền dấu > hoặc < vào các ô trống sao cho hợp lí:
a.
1
100.000
1
900.000
b.
1
150.000
1
100.000
Câu 4. Trên bản đồ hiệu của một thành phố thuộc loại hiệu ?

Đề thi Địa lý lớp 6 học kì 1

10 Đề thi Địa lý lớp 6 học kì 1 năm 2020 - 2021 chi tiết đáp án chi từng đề thi giúp bạn củng cố kiến thức, làm quen dần với các dạng câu hỏi, biết cách để phân bố thời gian sao cho hợp lý khi làm bài thi, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Địa lý năm 2020 bao gồm 10 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết theo từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi theo các mức độ, các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi hệ thống lại toàn bộ chương trình học môn Địa lớp 6 học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Công nghệ, Môn Công dân ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 được VnDoc sưu tầm mới nhất để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
20 2.886
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm