25 Đề thi Sinh học lớp 6 học kì 1 năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 6 TẢI NHIỀU
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Toán Tải nhiều
Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2020 - 2021 đầy đủ các môn
Đề kiểm tra học 1 lớp 6 môn Sinh học
BỘ ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 6 N SINH HỌC
ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn SINH HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút
I.Trắc nghiệm(3đ): Khoanh tròn vào chữ cái (a, b, c, d) đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Thành phần chủ yếu của tế bào thực vật gồm:
a. Màng sinh chất, nhân, không bào và lục lạp.
b. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân và lục lạp.
c. Vách tế bào, chất tế bào, nớc và không bào.
d. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân.
Câu 2. Tế bào ở bộ phân nào của cây có khả năng phân chia ?
a. Tất cả các bộ phận của cây. b. Chỉ ở mô phân sinh
c. Chỉ phần ngọn của cây. d. Tất cả các phần non có màu xanh của cây.
Câu 3: Củ gừng do bộ phận nào phát triển thành:
a. Thân b. c. Rễ d. Hoa
Câu 4: Hoa đực là những hoa có:
a. Có cả nhị và nhụy b. Không có cả nhị và nhụy
c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị
Câu 5: Cây tầm gửi thuộc dạng:
a. Rễ củ b. Rễ giác mút c. Rễ móc d. Rễ thở
Câu 6: Hoa lưỡng tính là những hoa có:
a. Có cả nhị và nhụy b. Không có cả nhị và nhụy
c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị
Câu 7: Khi diệt cỏ dại ta phải:
a. Chặt cây b. Tuốt lá c. Nhổ cả gốc lẫn rễ d. Cả 3 ý đều đúng.
Câu 8: Hoa cái là những hoa có:
a. Có cả nhị và nhụy b. Không có cả nhị và nhụy
c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị
Câu 9: Nhóm cây nào sau đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng:
a. Khoai tây, cà rốt, su hào. b. Khoai tây, cà chua, bắp cải.
c. Khoai tây, gừng, mía. d. Khoai tây, dưa leo, tỏi.
Câu 10: Hoa đơn tính là những hoa có:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
a. Có cả nhị và nhụy b. Chỉ có nhị hoặc nhụy
c. Chỉ có nhụy d. Chỉ có nhị
II. Tự luận(7 điểm):
Câu 11(1 đ): Phân biệt rễ cọc và rễ chùm. Mỗi loại rễ cho một ví dụ minh họa?
Câu 12(3 đ): Trình bày cấu tạo ngoài của thân? Giải thích tại sao những cây lấy gỗ người
ta thường tỉa cành và những cây ăn quả thường bấm ngọn?
Câu 13(3 đ): Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic CO
2
trong quá trình chế tạo
tinh bột?
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm: (3 đ) Mỗi đáp án đúng được 0,3 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
8
9
10
Đáp án đề 1
d
b
a
d
b
a
c
c
b
II. Tự luận:
Đáp án
Điểm
Câu 11:
(1đ)
- Rễ cọc: Có một rễ chính to, khỏe; xung quanh mọc nhiều rễ con
- Rễ chùm: Các rễ to dài gần bằng nhau mọc ra từ gốc của thân và
tạo thành chùm
0,5đ
0,5đ
Câu 12:
(3đ)
- Cấu tạo ngoài của thân
+ Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.
+ Chồi nách có 2 loại là chồi hoa và chồi lá.
+ Chồi hoa mang các mầm hoa sẽ phát triển thành hoa.
+ Chồi lá mang mầm lá sẽ phát triển thành cành mang lá.
- Giải thích
+ Những cây lấy gỗ thường tỉa cành vì: Tỉa cành để chất dinh
dưỡng tập trung nuôi thân để thân phát triển cho cây cao lên giúp ta
thu hoạch gỗ và vỏ cây.
+ Những cây lấy quả thường bấm ngọn vì: Khi bấm ngọn cây
không lên cao, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho chồi hoa
phát triển, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành còn lại
phát triển đem lại năng suất cao.
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
Câu 13:
(3đ)
- Mô tả thí nghiệm lá cây sử dụng khí cacbonic trong quá trình chế
tạo tinh bột
+ Đặt hai chậu cây vào chổ tối trong 2 ngày để tinh bột ở lá tiêu hết
+ Sau đó đặt mỗi chậu cây lên tấm kính ướt. Dùng 2 chuông thủy
tinh A và B úp ra ngoài mỗi chậu cây.
+ Trong chuông A cho thêm cốc nước vôi trong, để dung dịch này
hấp thụ hết khí Cácboníc của không khí trong chuông.
+ Đặt cả hai chuông thí nghiệm ra chổ nắng, sau khoảng 6h, ngắt
của mỗi cây đưa vào dung dịch cồn đun sôi để phá hủy chất diệp
lục, sau đó thử tinh bột bằng dung dịch iốt loãng. Lá của chuông A
có màu vàng nhạt, lá của chuông B có màu xanh tím.
0,5đ
.0,5đ
0,5đ
0,5đ
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn SINH HỌC LỚP 6
Thời gian: 45 phút
I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm) (0,25 đ/câu) Chọn đáp án đúng nhất điền vào ô trống:
Câu 1. Thân đứng bao gồm các cây như:
A. Chè, mít, rau má B. Chè, mồng tơi
C. Chè, mướp, mít D. Chè, mít, cà phê
Câu 2. Thịt chức năng chính là:
A. Vận chuyển nước B. Chế tạo chất hữu cơ
C. Trao đổi khí D. Hứng ánh sáng
Câu 3. Chức năng gân là:
A. Vận chuyển các chất B. Trao đổi khí
C. Thoát hơi nước D. Chế tạo chất hữu cơ
Câu 4. Giâm cành, chiết cành hình thức sinh sản sinh dưỡng do:
A. Con người B. Tự nhiên
C. Lai tạo D. Nhân giống
Câu 5. Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp như:
A. Rễ, hoa, qu B. Rễ, quả, hạt
C. Rễ, thân, lá D. Rễ, thân, cành
Câu 6. Rễ cọc bao gồm các cây như:
A. Chè, lúa, ngô B. Chè, ổi, hành
C. Chè, lúa, mít D. Chè, cà phê
Câu 7. Rễ chùm gồm các cây như:
A. Chè, cà phê B. Lúa, ngô, sả
C. Chè, ổi, hành D. Chè, lúa, mít
Câu 8. Thế nào hoa đơn nh?
A. Hoa có tràng, nhị, nhuỵ C. Hoa chỉ có nhị hoặc nhuỵ
B. Hoa có đủ cả nhị và nhuỵ D. Hoa có nhị, nhuỵ, đài
Câu 9. Thế nào hoa lưỡng tính?
A. Hoa có tràng, nhị , nhuỵ C. Hoa có nhị, nhuỵ, đài
B. Hoa chỉ có nhị hoặc nhu D. Hoa có đủ nhị và nhuỵ
Câu 10. Tại sao khi bón phân cho cây phải tưới nước hoặc chọn khi trời mưa?
A. Rễ chỉ hút các muối khoáng hoà tan C. Cho dễ bón phân
B. Rễ cây mát, dất mềm dễ hút nước D. Cho cây được mát
PHN I: T LUN (5 ĐIỂM)
Câu 11 (1 điểm): Tế bào ở những bộ phận nào có khả năng phân chia? uá trình
phân bào diễn ra như thế nào?

Đề thi Sinh học lớp 6 học kì 1

25 Đề thi Sinh học lớp 6 học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án chi tiết cho các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, tổng hợp toàn bộ chương trình học học kì 1, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Sinh học năm 2020 bao gồm 25 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết theo từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi theo các mức độ, các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi hệ thống lại toàn bộ chương trình học môn Sinh lớp 6 học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử, Môn Công nghệ, Môn Công dân ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 1.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm