Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Tin học trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
Đề kiểm tra năng lực môn: Tin học
(Đề 01 trang)
PHẦN THI THUYẾT
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm).
Theo anh/ch việc sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học mục đích,
ý nghĩa các bước thực hiện như thế o?
Câu 2 (4,0 điểm).
Anh/chị hãy thiết kế hoạt động hình thành kiến thức, ng khi dạy học Mục 2c.
Đọc/ghi tệp văn bản của Bài 15. Thao tác với tệp (sách giáo khoa tin học 11) phù hợp
với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay (nêu mục tiêu hoạt động, phương
tiện dạy học, tiến trình tổ chức hoạt động ).
Câu 3 (6,0 điểm).
a. Anh/chị hãy đưa ra phương án hướng dẫn học sinh giải quyết, đồng thời trình
bày lời giải cho bài tập sau:
Cho số nguyên N dãy số A gồm N số nguyên A1, A2, …, AN. Hãy tả thuật
toán (bằng liệt hoặc đồ khối) để tìm tất cả các vị trí đạt giá trị lớn nhất của dãy.
dụ: N=5 dãy A gồm 5 số nguyên: 8 9 9 7 9
=> Các vị trí đạt giá trị lớn nhất: 2 3 5
b. Anh/chị hãy xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng để giúp học sinh giải bài tập
sau:
Lập chương trình nhập vào từ bàn phím dãy A gồm N số nguyên A1, A2, .., AN,
sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần. Sau đó nhập vào một số nguyên K bất , chèn K vào
dãy đã sắp xếp trên sao cho vẫn đảm bảo tính tăng dần của dãy.
----------------------- Hết ---------------------
Họ tên thí sinh:...........................................................Số báo danh:.............................
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
Đề kiểm tra năng lực môn: Tin học
(Đề 01 trang)
PHẦN THI THỰC HÀNH
Thời gian: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (5,0 điểm). Mặt bằng lớn nhất
Trong dãy số, các phần tử bằng nhau liên tiếp được gọi một mặt bằng của dãy.
Mặt bằng lớn nhất mặt bằng số phần tử nhiều nhất trong số các mặt bằng của dãy.
Cho dãy gồm N số nguyên A1, A2, …, AN. Hãy tìm mặt bằng lớn nhất của dãy số đó.
Dữ liệu: Đọc từ file văn bản MATBANGLN.INP
Dòng đầu ghi N
Dòng tiếp theo ghi các số A1, A2, …, AN, các số cách nhau 1 dấu cách trống
Kết quả: Ghi kết quả o file văn bản MATBANGLN.OUT
dụ:
MATBANGLN.INP
MATBANGLN.OUT
13
1 1 1 0 0 0 0 0 4 5 6 8 8
5
----------------------- Hết ------------------------
Họ tên thí sinh:...........................................................Số báo danh:.............................
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: Tin học Phần thi thuyết
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(5 điểm)
Mục đích:
- Đảm bảo cho tất cả học sinh hội tham gia thực s vào quá trình
học tập, học sinh thực sự chủ thể của hoạt động nhận thức. Giáo viên
quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học
sinh khó khăn trong học tập.
- Tạo hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng
phạm phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương
pháp dạy học, kỹ thuật dạy học thông qua dự giờ, trao đổi, thảo luận,
chia sẻ với nhau sau dự giờ.
1.5
Ý nghĩa:
- Giúp giáo viên tìm c giải pháp trong quá trình dạy học nhằm nâng
cao kết quả học tập của học sinh. Chia sẻ kinh nghiệm dạy học cùng
hướng đến mục tiêu dạy học thành công chất lượng.
- Góp phần xây dựng môi trường học tập thân thiện, ng xử văn hóa
trong mối quan hệ giáo viên với giáo viên, học sinh với học sinh cả
mối quan hệ thiêng liêng thầy trò.
1.5
Các bước thực hiện:
B1. Chuẩn bị bài dạy mịnh họa
B2. Tiến hành bài dạy minh họa dự giờ
B3. Thảo luận về giờ dạy minh họa
B4. Áp dụng vào dạy học hằng ngày
2
Câu 2
(4 điểm)
Nêu được mục tiêu hoạt động:
- Kiến thức: Biết thao tác đọc/ghi tệp văn bản
1
- năng: Sử dụng được thao tác đọc/ghi tệp văn bản.
- Thái độ: Hăng say, vui vẻ, tinh thần tiếp thu bài học
- Phát triển năng lực: Năng lực tự học hỏi, nghiên cứu, thao tác,
Nêu được phương tiện dạy học:
- Máy tính, y chiếu
- Các phương tiện khác phù hợp
1
Tiến trình tổ chức hoạt động:
-Hình thức hoạt động phù hợp: Nhóm, cặp đôi
0.25
- Nhiệm vụ cách giao nhiệm vụ cho học sinh: Giáo viên cho học sinh
chủ động tìm tòi thao tác đọc/ghi tệp văn bản. Giáo viên đóng vai trò là
người tổ chức, bổ sung kiến thức, .
0.5

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Tin học cấp THPT

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Tin học trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2016 - 2017 có đáp án và biểu điểm chi tiết kèm theo với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi gồm 2 phần: Phần lý thuyết và thực hành có đáp án chi tiết cho các thầy cô tham khảo nắm được cấu trúc đề thi chuẩn bị hiệu quả cho kì thi Giáo viên giỏi.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
1 2.481
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm