Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
 ッ耙  ౰ Ề ౰ ౰ỮA Ọ KỲ
     ăm học 2018 2019
MÔ ౰: VẬ 11
          
  
âu 1:                  
                    
        
A.  .  .  ッ. 
âu 2:                 
    
              
   
A. 

 . 

 . 

 ッ. 


âu 3:                 
    
A. 
 . 
 . 
 ッ. 

âu 4:       
A.
r
qq
F
.
r
qq
kF
.
rk
qq
F
ッ.
r
qq
kF
âu 5:                   
                   
                       
      
A.   .   .   ッ.  
âu 6:                 
         
A.   .   .   ッ.  
âu 7:       
A.    
.           
.         
ッ.             
âu 8:        
A.  .  .  ッ. 
âu 9:               
              
   
  

               
  
A.  .  .  ッ. 
âu 10:                 
      

         
         
A. 

      . 

    

. 

      ッ. 

   
 
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ 485
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
âu 11:              
     
        
               
A.  

 .  

 .  

 ッ.  


âu 12:                  
     
A.   .   .   ッ.  
âu 13:                    
    
A. 
 . 

 .  ッ. 


âu 14:                
A.   .       
.      ッ.    
âu 15:    



          
            

    
 

A.

.
.

ッ.

âu 16:                
      

      
A.
Cq

.
Cq

.
Cq

ッ.
Cq

âu 17:      
    
A.  . 
.  ッ. 
âu 18:           
A.            
.           
.        
ッ.        
âu 19:                
                 
A.

  .

  .

 ッ.

 
âu 20:                    
     
A.  .  .  ッ. 
âu 21:                   
              
A. 

 . 

 . 

 ッ. 


âu 22:
âu 23:                  
                   
 
A.   .   .   ッ.  
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
âu 24:               
             
A.   .   .  ッ.  
âu 25:                  
              
A.            
.         
.      
ッ.            
âu 26:                    

A.        .       
.        .        
âu 27:    

        
            
   
 
A.  .  .  ッ. 
âu 28:                 
       
          
                 
                  
             
A.   .   .   ッ.  
âu 29:                 
      

         không
đúng
A.

.

 .



ッ.


âu 30:             
A.   .    
.   ッ.  
âu 31:     
A.           
.               
.                 
ッ.                
âu 32:                 
             
A.   .   .   ッ.  
âu 33:           
A.        .       
.         ッ.         

âu 34:               

               


A.  
 .   .   ッ.  

âu 35:                   
                   
A.   .   .   ッ.  
âu 36:               

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019

Để giúp các bạn học sinh học tốt Vật lý 11, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 2.006
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 11 Xem thêm