Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

Đề thi giữa kì 2 môn GDCD lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm, 1 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Một người có lương tâm, có nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh, luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội và những người khác là người có.

A. Nghĩa vụ

B. Lương tâm

C. Nhân phẩm

D. Danh dự

Câu 2: Hệ thống các quy tắc chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội là.

A. Phong tục - tập quán

B. Quy tắc xử sự

C. Pháp luật

D. Đạo đức

Câu 3: Một con người sống theo kiểu “đèn nhà ai nhà nấy rạng” có nghĩa là họ đã không làm đúng với ý nghĩa của phạm trù nào dưới đây?

A. Nghĩa vụ

B. Lương tâm

C. Nhân phẩm

D. Danh dự

Câu 4: Một trong những đặc điểm của tình yêu chân chính là

A. Sở hữu nhau

B. Thay đổi nhau

C. Quan tâm sâu sắc

D. Sống chết vì nhau

Câu 5: Đạo đức là cơ sở để xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, vì sự phát triển của con người là biểu hiện của vai trò nào sau đây?

A. Đối với cá nhân

B. Đối với tập thể

C. Đối với gia đình

D. Đối với xã hội

Câu 6: Một cá nhân thường xuyên làm điều trái với đạo đức mà không cảm thấy xấu hổ, hối hận là kẻ

A. Vô kỷ luật

B. Vô tổ chức

C. Vô lương tâm

D. Vô nhân tính

Câu 7: Cảm xúc vui sướng của con người khi được thỏa mãn nhu cầu là nội dung khái niệm nào?

A. Lương tâm

B. Nhân phẩm

C. Danh dự

D. Hạnh phúc

Câu 8: Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người là biểu hiện vai trò nào sau đây?

A. Đối với cá nhân

B. Đối với tập thể

C. Đối với xã hội

D. Đối với gia đình

Câu 9: Tình yêu là một dạng tình cảm đặc biệt của

A. Xã hội

B. Thời đại

C. Lịch sử

D. Con người

Câu 10: Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, xã hội là nội dung khái niệm

A. Nghĩa vụ

B. Lương tâm

C. Hạnh phúc

D. Danh dự

Câu 11: “Thương người như thể thương thân” là biểu hiện vai trò của đạo đức với

A. Cá nhân

B. Tập thể

C. Gia đình

D. Xã hội

Câu 12: Chuẩn mực nên hay không nên là biểu hiện tiêu chí nào dưới đây của đạo đức?

A. Nguồn gốc

B. Tính chất

C. Nội dung

D. Phương thức tác động

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện sự giống nhau giữa đạo đức và pháp luật?

A. Điều chỉnh hành vi của con người

B. Quy định việc nên là,. Không nên làm

C. Quy định việc được làm và phải làm

D. Được dư luận xã hội đánh giá

Câu 14: Khi một người biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có lòng

A. Trắc ẩn

B. Tự trọng

C. Tự ái

D. Nhân ái

Câu 15: “Trăm năm bia đá thì mòn

Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” là biểu hiện sức mạnh của

A. Thời gian và cuộc sống

B. Dư luận xã hội

C. Tình yêu và thù hận

D. Quan niệm về đạo đức

Câu 16: Con người cần có lòng tự trọng để bảo vệ

A. Nghĩa vụ

B. Lương tâm

C. Nhân phẩm

D. Danh dự

Câu 17: Chuẩn mực đạo đức nào sau đây phù hợp với yêu cầu của chế độ XHCN?

A. Liêm chính

B. Trung với vua

C. Tam tòng

D. Tứ đức

Câu 18: Việc làm nào sau đây trái với chuẩn mực đạo đức xã hội?

A. Học sinh quay cóp bài trong giờ kiểm tra

B. Anh B vượt đèn đỏ

C. Anh T gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

D. Bạn M trốn học không đến lớp

Câu 19: Điều nào dưới đây không phải là điều nên tránh trong tình yêu?

A. Yêu quá sớm

B. Yêu vụ lợi

C. Yêu đơn phương

D. Yêu một lúc nhiều người

Câu 20: Trạng thái cảm giác ăn năn, hối hận, xấu hổ khi vi phạm đạo đức là trạng thái

A. Thanh thản lương tâm

B. Thỏa mãn lương tâm

C. Day dứt lương tâm

D. Cắn rứt lương tâm

Câu 21: Câu tục ngữ nào sau đây không phản ánh nội dung về nhân phẩm và danh dự?

A. Giấy rách phải giữ lấy lề

B. Trong ấm ngoài êm

C. Chết vinh còn hơn sống nhục

D. Cọp chết để da người chết để tiếng

Câu 22: Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính

A. Tự giác

B. Bắt buộc

C. Nghiêm minh

D. Nghiêm chỉnh

Câu 23: Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?

A. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững

B. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

C. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn

D. Làm cho đồng nghiệp thân thiện với nhau hơn

Câu 24: Do ghen ghét V được nhiều bạn quý mến, A đã bịa đặt nói xấu bạn trên Facebook. Việc làm này trái với

A. Giá trị đạo đức

B. Giá trị nhân văn

C. Lối sống cá nhân

D. Sở thích cá nhân

Câu 25: Các chuẩn mực đạo đức “Công, dung, ngôn, hạnh” ngày nay có nhiều quan điểm khác xưa, điều này thể hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng luôn

A. Biến đổi cho phù hợp xã hội

B. Biến đổi theo trào lưu xã hội

C. Thường xuyên biến đổi

D. Biến đổi theo nhu cầu cá nhân

Câu 26: Các nền đạo đức xã hội khác nhau luôn bị chi phối bởi quan điểm và lợi ích của

A. Nhân dân lao động

B. Giai cấp thống trị

C. Tầng lớp tri thức

D. Tầng lớp doanh nhân

Câu 27: Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc và

A. Phát huy tinh hoa văn hóa nhân loại

B. Phát huy tinh thần quốc tế

C. Giữ gìn được bản sắc riêng

D. Giữ gìn được phong cách riêng

Câu 28: Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm?

A. Đói cho sạch, rách cho thơm

B. Xay lúa thì thôi ẵm em

C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

D. Gắp lửa bỏ tay người

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1 (2 điểm)

Hãy so sánh đạo đức và pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của con người. Cho ví dụ minh họa.

Câu 2 (1 điểm)

Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của minh?

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn GDCD

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đ/Án

C

D

A

C

D

C

D

A

D

A

D

C

A

B

CÂU

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đ/Án

B

D

A

C

C

D

B

B

A

A

A

B

A

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu tự luận 1

Vì sao người có lương tâm sẽ được xã hội đánh giá cao? Cho ví dụ minh họa.

2 điểm

- Thường xuyên rèn luyện tư tưởng đạo đức theo quan điểm tư tưởng tiến bộ CM,….

0.5

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bản thân,…

0.5

- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng đẹp đẽ trong mối quan hệ giữ người với người, biết sống vì người khác

0.5

- HS lấy ví dụ thực tiễn

0.5

Câu tự luận 2

Câu tục ngữ “Đói cho sạch rách cho thơm” là nói đến phạm trù cơ bản nào của đạo đức?

Nêu ý nghĩa?

1 điểm

- Câu tục ngữ thể hiện phạm trù nhân phẩm và danh dự

0.5

- Nêu đúng ý nghĩa, bài học

0.5

Câu tự luận 3

Hãy so sánh đạo đức và pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của con người. Cho ví dụ minh họa.

2 điểm

NỘI DUNG

VÍ DỤ

ĐẠO ĐỨC

- Có nguồn gốc từ thực tế đời sống.

- Mang tính tự giác.

- Biểu hiện bằng lời khuyên răn, dạy bảo và bổn phận.

- Thể hiện mối quan hệ giữ người với người.

- Nội dung của đạo đức rộng hơn của pháp luật.

HS tự lấy ví dụ

PHÁP LUẬT

- Do Nhà nước ban hành.

- Mang tính cưỡng chế bắt buộc.

- Biểu hiện bằng quyền và nghĩa vụ công dân.

- Thể hiện MQH giữa công dân với cộng đồng, công dân với Nhà nước.

- Nội dung của pháp còn hạn chế trong lĩnh vực tình cảm của con người.

HS tự lấy ví dụ

- Nêu đầy đủ nội dung so sánh được 1.5 điểm

- Lấy ví dụ được 0.5 điểm

Câu tự luận 4

Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của minh?

1 điểm

- Kể tên một số loại danh dư: danh dự đoàn viên thanh niên, đạt học sinh giỏi, danh hiệu học sinh xuất sắc,…

0.5

- Một số gợi ý: thực hiện tốt các quy tắc, chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi, thực hiện nội quy nhà trường, trân trọng nhân phẩm danh dự của bản thân và người khác,…

0.5

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn GDCD năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 6.727
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 2 lớp 10

    Xem thêm