Đề thi giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam năm 2021 - 2022

Mã đ 101 Trang 1/5
S GD&ĐT QUNG NAM
TRƯNG THPT H NGHINH
--------------------
KIM TRA GIA KÌ 1 NĂM HC 2021-2022
MÔN: TOÁN KHI 12
Thi gian làm bài: 60 phút
(không k thời gian phát đề)
H và tên:
............................................................................
S báo danh:
......................
Mã đề 101
Câu 1. Đưng tim cn ngang và tim cận đứng ca đ th hàm s
21
1
x
y
x
lần lượt là
A.
2y
;
1.x 
B.
2x
;
.
C.
2
x
;
1.y 
D.
2y
;
1.x
Câu 2. Tính th tích
V
ca lập phương
.ABCD A B C D
′′′′
, biết
3AB a=
.
A.
3
27Va=
. B.
3
3
a
V =
. C.
3
27
a
V =
. D.
3
Va
=
.
Câu 3. Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau
Hàm s
( )
y fx=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
2;0
. B.
( )
2; 2
. C.
( )
;3−∞
. D.
( )
2; +∞
.
Câu 4. Đường cong trong hình bên là đồ th ca mt hàm s trong bn hàm s được liệt kê ở bn
phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm s đó là hàm số nào?
A.
21
1
=
+
x
y
x
. B.
21
1
+
=
x
y
x
. C.
21
1
+
=
+
x
y
x
. D.
12
1
=
x
y
x
.
Câu 5. Khi chóp có diện tích đáy là
S
, chiều cao là
h
thì có th tích là:
A.
.V Sh=
. B.
1
.
2
V Sh=
. C.
1
.
3
V Sh=
. D.
4
.
3
V Sh=
.
x
y
-2
-1
2
-1
0
1
Mã đ 101 Trang 2/5
Câu 6. Cho
( )
fx
hàm đa thức bậc 6 đồ thị
( )
'fx
như hình vẽ , scực trị của hàm số
( )
'fx
.
A. 2. B.
1
. C. 4. D. 3.
Câu 7. Cho hàm s
( )
y fx=
liên tục trên
[ ]
2; 4
và có bng biến thiên như sau:
Gi
,Mm
lần lượt là giá tr ln nht, giá tr nh nht ca
( )
fx
trên đoạn
[ ]
2; 4
. Tính
22
Mm
.
A. 9. B.
5
. C. 3. D. 8.
Câu 8. Tìm ta đ điểm cc tiểu
M
ca đ th hàm s
3
32yx x=−+
.
A.
( )
1; 0M
. B.
( )
1; 0M
. C.
( )
1; 4M
. D.
( )
1; 4M
.
Câu 9. Hàm s
( )
y fx=
liên tc trên
và có bng biến thiên như nh vẽ bên. Tìm s điểm
chung của đ th hàm s
( )
y fx=
và trc hoành
A.
4.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 10. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm s
21
1
x
y
x
+
=
+
là đúng?
A. Hàm s đồng biến trên các khoảng
( )
;1−∞
( )
1; +∞
.
B. Hàm s nghch biến trên các khoảng
( )
;1−∞
( )
1; +∞
.
C. Hàm s nghch biến trên
{ }
\1
.
D. Hàm s đồng biến trên
{ }
\1
.
Mã đ 101 Trang 3/5
Câu 11. S cnh của hình lăng trụ tam giác
A.
3.
B.
6.
C.
10.
D.
9.
Câu 12. Chn kết lun đúng .
A. Mi khi đa din ít nht là 9 cnh .
B. Mi khi đa din ít nht là 5 mt.
C. Mi khi đa din ít nhất là 6 đỉnh.
D. Mi khi đa din ít nht là 4 mt.
Câu 13. Tính thch ca khối lăng trụ biết din tích đáy là chiều cao là .
A. . B. . C. . D. .
Câu 14. S mt phẳng đối xng ca hình chóp tam giác đều là:
A.
4.
B.
5.
C.
6.
D.
3.
Câu 15. Cho hàm s
( )
fx
đo hàm
( )
2
' 36f x x xm= ++
. Vi giá tr thc nào ca tham s
m
thì
( )
fx
đồng biến trên
?
A.
3m <
. B.
1m
. C.
3m
. D.
1 3.m−≤ ≤
Câu 16. Cho
( )
y fx=
hàm đa thức bc 3 , đồ th như hình vẽ bên.Tìm
m
để phương trình
()fx m=
có 3 nghiệm phân biệt.
.
A.
02m<<
. B.
2
2
m
m
>
<−
. C.
20m−< <
. D.
22m−< <
.
Câu 17. Giá tr nh nht ca hàm s
( )
42
7fx x x= +
trên đoạn
[ ]
0; 20
bằng bao nhiêu ?
A.
17.
B.
0.
C.
8.
D.
3.
Câu 18. Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác đều cạnh
2a
và th tích bng
3
a
. Tính chiu
cao
h
của hình chóp đã cho.
A.
3
3
=
a
h
. B.
3
6
=
a
h
. C.
3=ha
. D.
3
2
=
a
h
.
Câu 19. Tiếp tuyến tại điểm hoành độ
0
0x
ca đồ th hàm s
21
1
x
y
x
phương
trình là
A.
3 6.yx
B.
 1.yx
C.
1.yx
D.
3 1.yx
2
2a
3a
3
3Va=
3
6Va=
3
2
3
Va=
3
2Va=

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam năm 2021 - 2022 nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 Toán 12 trên VnDoc. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam năm 2021 - 2022. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
3 248
Sắp xếp theo

Đề thi giữa kì 1 lớp 12

Xem thêm