Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Duy Tân, Kon Tum năm 2021 - 2022

Trang 1/8 - Mã đề 121
TRƯỜNG THPT DUY TÂN
TỔ: TOÁN
(Đề có 08 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Toán; Lớp 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 121
Câu 1: Cho hàm số
42
,0y ax bx c a
=++
đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
0, 0, 0.abc<>>
B.
0, 0, 0.
<><
abc
C.
0, 0, 0.
><<abc
D.
0, 0, 0.>><abc
Câu 2: Cho hàm số
liên tục trên
và
đồ thị đường cong như hình vẽ sau: Số
nghiệm của phương trình
(
)
1
fx=
:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 3: Bảng biến thiên dưới đây là của hàm số nào trong các hàm số sau?
A.
42
3 1.=−+ +yx x
B.
42
3 1.=−+
yx x
C.
42
3 1.=+−yx x
D.
42
3 1.=−− +yx x
Câu 4: Cho hàm số
()y fx=
xác định trên
, có đồ
thị
()y fx=
như hình vẽ.
Hàm số
3
() ( )
gx f x x= +
đạt cực tiểu tại điểm
0
x
. Giá
trị
0
x
thuộc khoảng nào sau đây ?
A.
( )
3; .+∞
B.
( )
1;1 .
C.
( )
0; 2 .
D.
( )
1; 3 .
Trang 2/8 - Mã đề 121
Câu 5: Tìm số cực trị của hàm số
31
2
x
y
x
−+
=
?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 6: .Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác
đều cạnh
a
Cạnh n
SC
vuông góc với mặt
phẳng
( )
ABC
,
=SC a
(tham khảo hình vẽ). Tính
thể tích khối chóp
.S ABC
?
A.
3
3
.
3
a
B.
3
2
.
12
a
C.
3
3
.
9
a
D.
3
3
.
12
a
Câu 7: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình thang vuông tại
A
và
B
,
1
2
BC AD a
= =
Tam giác
SAB
đều nằm trong mặt phẳng
vuông góc với đáy, góc giữa
SC
mặt phẳng
( )
ABCD
bằng
α
sao cho
15
tan
5
α
=
(tham
khảo hình vẽ). Tính thể tích khối chóp
.S ACD
theo
a
?
A.
3
.
2
S ACD
a
V =
. B.
3
.
3
S ACD
a
V =
. C.
3
.
2
6
S ACD
a
V =
. D.
3
.
3
6
S ACD
a
V =
.
Câu 8: Cho hàm số
()y fx=
, bảng xét dấu của
'( )fx
như sau:
Hàm số
( )
32yf x=
đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
( )
2;0 .
B.
( )
3; 4 .
C.
( )
; 3.−∞
D.
(
)
2;3 .
Câu 9: Cho hàm số
42
(,, )=++ y ax bx c a b c R
có đồ thị như hình vẽ bên.
Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
Trang 3/8 - Mã đề 121
Câu 10: Cho hàm số
( )
y fx=
liên tục trên
[ ]
3; 2
và bảng biến thiên như sau. Giá trị lớn nhất
của hàm số
( )
y fx=
trên đoạn
[ ]
3; 2
bằng bao nhiêu ?
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 11: Khi chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác
vuông tại B, cnh
2BA =
,
3BC =
cạnh bên
SA
vuông
c vi mặt phẳng đáy
()ABC
và
4SA =
(tham khảo
hình vẽ). Tính thể ch của khối chóp
.S ABC
?
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D.
4.
A
C
B
S
Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồ thị như đường
cong trong hình bên ?
A.
2
31
=−+ yx x
.
B.
3
3yx x=
.
C.
3
3yxx=−+
.
D.
42
1yx x
=−+
.
Câu 13: Cho hàm số
( )
y fx
=
liên tục đồ
thị trên đoạn
[ ]
2; 4
như hình vẽ bên. Giá trị nhỏ
nhất của hàm số
( )
y fx=
trên đoạn
[ ]
2; 4
bằng
A. 7 . B.
4
.
C. 0. D.
2
.
Câu 14: Tìm giá trị lớn nhất
M
của hàm số
31
3
x
y
x
=
trên đoạn
[ ]
0;2
A.
1
3
M =
. B.
5.M =
C.
1
3
M =
. D.
5M
=
.

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

VnDoc gửi tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Duy Tân, Kon Tum năm 2021 - 2022 với 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Duy Tân, Kon Tum năm 2021 - 2022 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 Toán 12 trên VnDoc. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Duy Tân, Kon Tum năm 2021 - 2022. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm