Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2020 - Đề 7

Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án - Đề 7

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2020 - Đề 7 được VnDoc biên soạn, đăng tải kèm đáp án và lời giải chi tiết nằm trong chương trình Hóa học 8. Giúp các em củng cố nắm chắc lí thuyết, luyện tập các dạng bài tập tính toán trong đề thi hóa lớp 8 học kì 2.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 7

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, Na = 23

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng hóa học sau, phương trình hóa học thuộc loại phản ứng phân hủy là:

A. BaO + H2O → Ba(OH)2

B. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

C. 2KMnO2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2MnO4 + O2 + MnO2

D. 5O2 + 4P \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2P2O5

Câu 2. Độ tan của chất rắn trong nước sẽ tăng nếu:

A. Tăng nhiệt độ

B. Giảm nhiệt độ

C. Tăng lượng nước

D. Tăng lượng chất rắn

Câu 3. Chất nào sau đây được dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm:

A. H2O

B. Cu và HCl

C. Zn và HCl

D. Na và H2O

Câu 4. Dãy muối nào dưới đây tan được trong nước:

A. NaCl, AgCl, Ba(NO3)2

B. AgNO3, Ba(SO4)2, CaCO3

C. NaNO3, PbCl2, BaCO3

D. NaHCO3, Ba(NO3)2, ZnSO4

Câu 5. Hòa tan 15gam đường vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 25%

B. 30%

C. 45%

D. 40%

Câu 6. Hòa tan 7,18 gam muối NaCl vào 20 gam nước ở 20oC thì được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là:

A. 35 gam

B. 35,9 gam

C. 53,85 gam

D. 71,8 gam

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm người ta dùng phương pháp thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước, dựa vào tính chất nào?

A. Oxi khi tan nhiều trong nước

B. Oxi ít tan trong nước

C. Oxi khó hóa lỏng

D. Oxi nặng hơn không khí

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành và cân bằng phương trình phản ứng dưới đây

a) Mg + HCl → ? + ?

b) MgO + HCl → ? + ?

c) Al + H2SO4 → ? + ?

d) CaO + H3PO4 → ? + ?

e) CaO + HNO3→ ? + ?

Câu 2. (2 điểm) Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch axit HCl, dung dịch KOH, dung dịch KCl. Nêu cách nhận biết các chất trên?

Câu 3. (2,5 điểm) Hòa tan 6 gam Magie oxit vào 50 ml dung dịch H2SO4 (d=1,2g/ml) thì vừa đủ.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra?

b) Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ % của dung dịch H2SO4.

d) Tính nồng độ % của dung dịch muối sau phản ứng.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1234567
CADDABB

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1.

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

c) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

d) 3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2+ 3H2O

e) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

Câu 2.

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự.

- Dùng quỳ tím, quỳ chuyển sang màu đỏ là ống nghiệm chứa dung dịch axit HCl, quỳ chuyển sang màu xanh là ống nghiệm chứa dung dịch KOH.

- Cho 2 dung dịch không làm quỳ chuyển màu đun cạn, dung dịch còn lại cặn là muối KCl, còn lại là nước cất.

Câu 3.

a) nMgO = 0,15 mol

PTHH: MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

0,15 mol → 0,15mol→ 0,15mol

b) Khối lượng của H2SO4: 0,15 x 98 = 14,7 gam

Khối lượng dung dịch H2SO4: 50 x 1,2 = 60 gam

c) Nồng độ C% cuả dung dịch H2SO4: \frac{{14,7}}{{60}} \times 100\%  = 24,5\%

Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 60 + 6 = 66 gam

d) Khối lượng MgSO4: 0,15 x 120 = 18 gam

Nồng độ C% của dung dịch MgSO4: \frac{{18}}{{66}} \times 100\%  = 27,27\%

VnDoc giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2020 - Đề 7 có đáp án. Đề thi đưa ra bám sát nội dung đề kiểm tra hóa 8 học kì 2. Gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm chiếm 4 điểm trong bài và 3 câu hỏi tự luận, giúp đánh giá năng lực học tập một cách khách quan. Cũng là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn củng cố, ôn tập lý thuyết và các dạng bài tập, chuẩn bị tốt cho kì thi.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2020 - Đề 7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm