Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4

Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề nâng cao số 4 - Có đáp án

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4 do đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 2 lớp 8, gồm các dạng bài tập Nâng cao lớp 8 học kì 2 có đáp án đi kèm. Giúp các em ôn tập củng cố lý thuyết các dạng bài tập Hóa học 8 học kì 2 để chuẩn bị tốt cho kì thi cuối kì. Chúc các em học tập tốt.

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Công thức tính khối lượng D

A. D = \frac{{{m_{{d^2}(g)}}}}{{V{}_{{d^2}(ml)}}}(g/ml)

B. D = \frac{{{m_{ct (g)}}}}{{V{}_{{d^2}(ml)}}}(g/ml)

C. D = \frac{{{M_{ (g)}}}}{{V{}_{{d^2}(ml)}}}(g/ml)

D. D = \frac{{C\% }}{{V{}_{{d^2}(ml)}}}(g/ml)

Câu 2. Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?

A. MnO2

B. Cu2O

C. CuO

D. Mn2O7

Câu 3. Cho dãy chất sau: Mn2O7, P2O5, SO3, ZnO, Fe2O3, SiO2, CO, FeO, CrO3, N2O5, K2O. Những chất nào là oxit axit?

A. Mn2O7, SO3, K2O, Na2O, SiO2.

B. Mn2O7, ZnO, FeO, CrO3, SiO2.

C. Mn2O7, SO3, SiO2, N2O5, CrO3.

D. Mn2O7, ZnO, K2O, CrO3, FeO

Câu 4. Oxit nào góp phần nhiều vào sự hình thành hiệu ứng nhà kính?

A. CO2

B. CO

C. SO2

D. SnO2

Câu 5. Phương pháp nào sau đây có thể dùng điều chế đồng (II) sunfat:

A. Thêm dung dịch Natri sunfat vào dung dịch đồng (II) clorua

B. Thêm dung dịch axit sunfuaric loãng vào đồng (II) cacbonat

C. Cho đồng kim loại vào dung dịch natri sunfat

D. Cho luồng khí lưu huỳnh đioxit đi qua bột đồng nóng

Câu 6. Một oxit trong đó cứ 12 phần khối lượng lưu huỳnh có 18 khối lượng oxi. Công thức hóa học của oxit là:

A. SO2

B. SO3

C. S2O

D. S2O3

Câu 7. Hòa tan 5,85 gam NaCl vào 2 lít dung dịch, nồng độ mol/l của dung dịch ở thu được là:

A. 0,5M

B. 0,25M

C. 0,15M

D. 0,05M

Câu 8. Cặp chất nào nhau đây khi tan trong nước chúng tác dụng với nhau tạo ra chất khí bay ra?

A. BaCl2 và H2SO4

B. NaCl và Na2SO3

C. HCl và Na2CO3

D. AlCl3 và H2SO4

Câu 9. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế

A. 4P + 5O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}2P2O5

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. Fe2O3 + 3CO → 3CO2 + 2Fe

D. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 10. Cho các oxit sau: CaO, CuO, SO3, CO, CO2, Na2O, SO3, NO2, P2O5, SO2. Những chất tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit

A. CaO, CO, CO2, Na2O, SO3.

B. CuO, SO3, CO, CO2, SO3.

C. SO3, CO2, NO2, P2O5, SO2.

D. SO3, CO, NO2, P2O5, SO2.

Phần 2. Tự luận (6 điểm )

Câu 1 (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Na → Na2O → NaOH → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → FeCl2

Câu 2. (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch mấy nhãn đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2

Câu 3. (2,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 22 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe trong dung dịch H2SO4 dư sau phản ứng thu được 17,92 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y.

a) Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong X

b) Cho dung dịch Y tác dụng với NaOH dư thu được m gam kết tủa. Viết phương trình hóa học và tính số gam kết tủa

( Biết: Na = 23, Al = 27, Fe = 56, H = 1; O = 16, S= 32, Mg)

Đáp án đề kiểm thi cuối kì 2 môn Hóa học nâng cao lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D C A A B D C D C

Phần 2. Tự luận ( 6 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) 4Na + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Na2O

(2) H2O + Na2O → 2NaOH

(3) 2NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) 2Fe(OH)3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + 3H2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + 3H2O

(6) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 2. (1,5 điểm)

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Dùng quỳ tím nhúng vào 4 mẫu thử ta nhận được:

- Dung dịch H2SO4 làm quỳ chuyển sang đỏ

- Dung dịch NaCl không làm quỳ tím chuyển màu

- 2 dung dịch NaOH và Ba(OH)2 làm quỳ chuyển sang xanh

Dùng H2SO4 đã nhận biết được nhỏ vào 2 dung dịch còn lại, dung dịch xuất hiện kết tủa trắng là Ba(OH)2

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số mol của Al, và Fe lần lượt là x, y

Theo đề bài ta có: 27x + 56y = 22 (1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

x          → 0,5x       → 1,5x

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3)

y           →y    →y

Từ phương trình phản ứng ta có: 1,5x + y = 0,8 (4)

Giải phương trình (1), (4) ta có: x = 0,4, y = 0,2

Suy ra; mAl = 10,8g => %Al = 10,8/22 x 100 = 49,1%

=> %Fe = 100% - 49,1% = 50,9%

b)

Dung dịch Y gồm: Al2(SO4)3, FeSO4

Dựa vào phương trình (2), (3) ta có:

Số mol của Al2(SO4)3 = 0,4 mol, Số mol của FeSO4 = 0,2 mol

Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 (5)

0,2 mol        → 0,4 mol

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4 (6)

0,2 mol     → 0,2 mol

Sản phẩm thu được chất kết tủa là: Al(OH)3, Fe(OH)2

Khối lượng kết tủa = 0,4 x 78 + 0,2 x 90 = 49,2 gam

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4, được biên soạn với cấu trúc đề thi bám sát khung chương trình Hóa học 8, bên cạnh đó nâng cao mở rộng câu hỏi dạng bài tập. Tài liệu cũng rất hữu ích dành tặng cho các bạn ôn luyện đề thi học sinh giỏi Hóa học 8.

Ngoài Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 năm 2019 - 2020 - Đề nâng cao số 4, các em học sinh lớp 8 còn có thể tham khảo Chuyên đề Hóa học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Ôn tập Hóa học 8VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Hóa lớp 8 tốt hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 462
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm