Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Hóa học

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 được VnDoc sưu tầm dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, luyện đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa được tốt nhất. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề thi Hóa học kì 2 năm 2020 mới nhất do VnDoc biên soạn 

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Đề kiểm tra hóa 8 học kì 2

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2. Cho các chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO3.

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO3.

Câu 3. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. 20 gam

D. 50 gam

Câu 4. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là

A. 15,8 gam

B. 31,6 gam

C. 23,7 gam

D. 17,3 gam

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn tác dụng với HCl đư thu được V lít khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 8,96 lít

Câu 6. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazo?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

D. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

Câu 7. Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là dựa vào tính chất nào của oxi

A. Nhẹ hơn không khí

B. Tan nhiều trong nước

C. Nặng hơn không khí

D. Khó hóa lỏng

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

(1) Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất khí sau: không khí, khí O2, H2, CO2.

Câu 9. (2 điểm) Hoàn thành phương trình hóa học sau:

(1) CH4 + O2 \rightarrow …………………….

(2)………………… \overset{}{\rightarrow} FeCl2

(3)……………………… → CuO
(4) H2O → ……………………..

(5) .………………….. → H2SO4

(6) Al + H2SO4 → ………………..
Câu 10. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 13 gam Zn phản ứng vừa đủ với 200 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đáp án đề kiểm tra môn Hóa học kì II lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

A-2; B- 4; C- 5; D- 3; E- 1

2 3 4 5 6 7
C C B A C C

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Dẫn khí qua bột đồng (II) oxit nung nóng, sau phản ứng bình nào chuyển màu đen sang đỏ là khí H2

Các khí còn lại không hiện tượng gì dẫn tiếp qua dung dịch nước vôi trong xuất hiện vẩn đục là khí O2

- Cho que đóm có tàn đỏ vào 2 bình khí O2 và không khí, bình nào cháy cho ngọn lửa là

Phương trình phản ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 2. (2 điểm)

(1) CH4 + 2O2 \overset{t^{\circ } } {\rightarrow}CO2 + 2H2O

(2) Fe + Cl2 \rightarrow FeCl2

(3) 2Cu + O2 \overset{t^{\circ } } {\rightarrow} 2CuO
(4) 2H2O \overset{t^{\circ } } {\rightarrow} 2H2 + O2

(5) SO3 + H2O \rightarrow H2SO4

(6) 2Al+ 3H2SO4 \rightarrow Al2(SO4)3 + 3H2
Câu 3. (2,5 điểm)

Đề kiểm tra hóa học kì 2 lớp 8

Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 8

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8, với cấu trúc đề thi hóa học kì 2 lớp 8 bám sát nội dung ôn tập học kì 2 Nội dung câu hỏi gồm câu trắc nghiệm và tự luận, giúp đánh giá năng lực học tập môn Hóa học 8 của các em. Chúc các em thi tốt

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải bài tập Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
352 133.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa Xem thêm