Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 28

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 28 do VnDoc biên soạn với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 28: Không khí - Sự cháy

Câu 1: Trong không khí Oxi chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích?

A. 21%

B. 79%

C. 21%

D. 0%

Câu 2: Phương pháp nào để dập tắt lửa do xăng dầu?

A. Quạt

B. Phủ chăn bông hoặc vải dày

C. Dùng nước

D. Dùng cồn

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:

A. Cần có Oxi

B. Sản phẩm tạo ra có CO2

C. Là phản ứng oxi hóa – khử

D. Là phản ứng tỏa nhiệt

Câu 4: Để bảo vệ không khí trong lành chúng ta nên làm gì?

A. Chặt cây xây cầu cao tốc

B. Đổ chất thải chưa qua xử lí ra môi trường

C. Trồng cây xanh

D. Xây thêm nhiều khu công nghiệp

Câu 5: Thành phần các chất trong không khí:

A. 9% Nitơ, 90% Oxi, 1% các chất khác

B. 91% Nitơ, 8% Oxi, 1% các chất khác

C. 50% Nitơ, 50% Oxi

D. 21% Oxi, 78% Nitơ, 1% các chất khác

Câu 6: Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:

A. Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy

B. Phải đủ khí oxi cho sự cháy.

C. Cần phải có chất xúc tác cho phản ứng cháy

D. Cả A & B

Câu 7: Chọn đáp án đúng nhất

A. Phản ứng oxi hóa chính là phản ứng cháy

B. Sự oxi hóa chậm không tỏa nhiệt và phát sáng

C. Sự oxi hóa chậm tỏa nhiệt và không phát sáng

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 8: Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

A. Phát sáng

B. Cháy

C. Tỏa nhiệt

D. Sự oxi hóa xảy ra chậm

Câu 9: Làm thế nào để dập tắt sự cháy?

A. Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy

B. Cách li chất cháy với oxi

C. Quạt

D. A & B đều đúng

Câu 10: Đốt cháy 6g oxi và 7g P trong bình. Sau phản ứng chất nào còn dư?

A.Photpho

B. Oxi

C. Không xác định được

D. Cả hai chất

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1. A2.B3.C4.C5.D
6.D7.C8.C9.D10.A

Hướng dẫn

Trắc nghiệm Hóa 8

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
10 936
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 8 Xem thêm