Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước được VnDoc biên soạn tóm tắt trọng tâm lý thuyết hóa 8 bài 41, hy vọng giúp các bạn học sinh nắm được kiến thức của bài từ đó vận dụng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 41

1. Chất tan và chất không tan

Có chất tan được trong nước, có chất không tan được trong nước.

Ví dụ: muối ăn tan được trong nước còn cát không tan trong nước.

2. Tính tan của các hợp chất trong nước

Bazơ: phần lớn các bazơ không tan, trừ NaOH, KOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan.

Axit: hầu hết các axit tan được, trừ H2SiO3.

Muối:

+ Các muối nitrat đều tan.

+ Phần lớn các muối cloua đều tan trừ AgCl không tan, PbCl2 ít tan.

+ Phần lớn các muối sunfat đều tan trừ PbSO4, BaSO4 không tan, CaSO4 và Ag2SO4 ít tan.

+ Phần lớn muối cacbonat không tan trừ Na2CO3, K2CO3, (NH4)2CO3 tan.

+ Phần lớn muối sunfit không tan trừ Na2SO3, K2SO3, (NH4)2SO3 tan.

3. Độ tan của một chất trong nước

a) Định nghĩa

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.

Ví dụ: Ở 25oC khi hòa tan 36 gam muối NaCl vào 100 gam nước thì người ta thu được dung dịch muối bão hòa. Người ta nói độ tan của NaCl ở 25oC là 36 gam hay SNaCl = 36 gam

* Phương pháp giải bài tập tính độ tan:

Áp dụng công thức tính độ tan:

S = \frac{mct}{m_{dm}}.100

Trong đó:

mct là khối lượng chất tan để tạo thành dung dịch bão hòa

mdm là khối lượng dung môi (nước) để tạo thành dung dịch bão hòa

b) Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào nhiệt độ. Phần lớn tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn tăng.

Độ tan của chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất khí tăng khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

B. Giải bài tập Hóa 8 bài 41

VnDoc hướng dẫn các bạn học sinh giải bài tập sách giáo khoa hóa 8 bài 41 tại: Giải Hóa 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

C. Trắc nghiệm hóa 8 bài 41

Ngoài bài tập sách giáo khoa cũng như bài tập sách bài tập VnDoc biên soạn thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm giúp củng cố rèn luyện kĩ năng giải bài tập dành cho các bạn: Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 41

-------------------

Trên đây Hóa 8 Bài 41: Độ tan của một chất trong nước VnDoc đã đưa tới các bạn một tài liệu rất hữu ích. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 526
Sắp xếp theo
    Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm