Hóa 8 bài 40: Dung dịch

Hóa 8 bài 40 trang 135

Hóa 8 bài 40: Dung dịch được VnDoc biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh tóm tắt trọng tâm của bài mở đầu chương 5, cũng như giúp các bạn học sinh giải quyết các câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 8 trang 135. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 40

I. Dung dịch, dung môi chất tan

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.

Chất tan là chất bị hòa tan trong dung môi.

Ví dụ 1: Đường tan trong nước tạo thành nước đường.

Dung dịch: nước đường

Dung môi: nước

Chất tan: đường

Ví dụ 2: dầu ăn không hòa tan trong nước nhưng lại tan trong dung môi hữu cơ như xăng, CH4,....

II. Dung dịch chưa bão hòa – Dung dịch bão hòa

1. Định nghĩa

Ở một nhiệt độ xác định:

Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan.

2. Ví dụ

Cho đường vào nước.

Lúc đầu đường tan hoàn toàn, ta được dung dịch chưa bão hòa. Tiếp tục cho thêm đường vào nước đến khi đường không tan nữa. Khi đó ta được dung dịch bão hòa (không thể hòa tan thêm đường nữa).

III. Cách làm tăng quá trình hòa tan chất rắn

Muốn quá trình hòa tan chất rắn diễn ra nhanh hơn, ta có thể thực hiện một trong những cách sau (hoặc áp dụng đồng thời):

1. Khuấy dung dịch

Khuấy dung dịch tạp ra tiếp xúc mới giữa các phân tử chất rắn à các phân tử nước.

2. Đun nóng dung dịch

Ở nhiệt độ cao, các phân tử chuyển động càng nhanh làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử nước và bề mặt chất rắn => sự hòa tan diên ra nhanh hơn.

3. Nghiền nhỏ chất tan:

làm tăng diện tích tiếp xúc giữa chất tan và các phân tử nước => kích thước của vật càng nhỏ thì sự hòa tan diễn ra càng nhanh.

B. Giải bài tập Hóa học 8 bài 40

Để giúp các bạn hoàn thành tốt các dạng bài tập sách giáo khoa Hóa 8 bài 40. VnDoc đã hướng dẫn các bạn học sinh giải chi tiết bài tập tại: Giải bài tập Hóa 8 bài 40: Dung dịch

C. Trắc nghiệm Hóa 8 bài 40

Câu 1: Dung dịch là

A. hỗn hợp gồm dung môi và chất tan.

B. hợp chất gồm dung môi và chất tan.

C. hỗn hợp đồng nhất gồm nước và chất tan.

D. hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan.

Lời giải:

Dung dịch là: hỗn hợp đồng nhất gồm dung môi và chất tan.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Khi hòa tan 100 ml rượu etylic vào 50 ml nước thì

A. chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

Lời giải:

chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

Vì rượu etylic tan vô hạn trong nước, cũng như nước có thể tan vô hạn trong rượu etylic.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Dầu ăn có thể hòa tan trong

A. nước.

B. nước muối.

C. xăng.

D. nước đường.

Lời giải:

Dầu ăn có thể hòa tan trong xăng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Chất tan tồn tại ở dạng

A. Chất rắn

B. Chất lỏng

C. Chất hơi

D. Chất rắn, lỏng, khí

Lời giải:

Chất tan có thể tồn tại ở cả 3 dạng: rắn, lỏng, khí

Ví dụ: muối ăn tan trong nước, dầu ăn tan trong xăng, khí oxi tan trong nước.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là

A. Nước và đường

B. Dầu ăn và xăng

C. Rượu và nước

D. Dầu ăn và cát

Lời giải:

Hai chất không thể hòa tan với nhau tạo thành dung dịch là: dầu ăn và cát

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6: Chọn đáp án sai

A. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan

B. Xăng là dung môi của dầu ăn

C. Nước là dung môi của dầu ăn

D. Chất tan là chất bị tan trong dung môi

Lời giải:

Đáp án sai là: Nước là dung môi của dầu ăn

Vì dầu ăn không tan được trong nước.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò gì

A. Chất tan

B. Dung môi

C. Chất bão hòa

D. Chất chưa bão hòa

Lời giải:

Khi hòa tan dầu ăn trong cốc xăng thì xăng đóng vai trò là dung môi.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Hòa tan 3 gam muối NaCl vào trong nước thu được dung dịch muối. Chất tan là

A. muối NaCl.

B. nước.

C. muối NaCl và nước.

D. dung dịch nước muối thu được.

Lời giải:

Hòa tan 3 gam muối NaCl vào trong nước thu được dung dịch muối. Chất tan là muối NaCl.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan là

A. Dung môi

B. Dung dịch bão hòa

C. Dung dịch chưa bão hòa

D. Cả A và B

Lời giải:

Dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan là dung dịch bão hòa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Làm sao để quá trình hòa tan chất rắn vào nước diễn ra nhanh hơn?

A. khuấy dung dịch.

B. đun nóng dung dịch.

C. nghiền nhỏ chất rắn.

D. cả ba cách đều được.

Lời giải:

Để quá trình hòa tan chất rắn vào nước diễn ra nhanh hơn thì ta cần:

- Khuấy dung dịch

- Đun nóng dung dịch

- Nghiền nhỏ chất rắn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Dung dịch chưa bão hòa là

A. Dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

B. Tỉ lệ 2 : 1 giữa chất tan và dung môi.

C. Tỉ lệ 1 : 1 giữa chất tan và dung môi.

D. Làm quỳ tím hóa đỏ.

Lời giải:

Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Vì sao đun nóng dung dịch cũng là một phương pháp để chất rắn tan nhanh hơn trong nước?

A. Làm mềm chất rắn.

B. Có áp suất cao.

C. Ở nhiệt độ cao, các phân tử nước chuyển động nhanh hơn làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử và bề mặt chất rắn.

D. Do nhiệt độ cao các chất rắn dễ nóng chảy hơn.

Lời giải:

Đun nóng dung dịch cũng là một phương pháp để chất rắn tan nhanh hơn trong nước vì: Ở nhiệt độ cao, các phân tử nước chuyển động nhanh hơn làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử và bề mặt chất rắn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Khi cho đường vào nước rồi đun lên, độ tan của đường trong nước sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không đổi

D. Không xác định được

Đáp án cần chọn là: A

Ngoài các dạng bài tập sách giáo khoa, các bạn học sinh có thể tham khảo luyện tập củng cố thêm bằng các dạng câu hỏi trắc nghiệm tại: Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 40

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây Hóa 8 bài 40: Dung dịch VnDoc đã đưa tới các bạn một tài liệu rất hữu ích. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
6 2.438
Sắp xếp theo

    Hóa 8 - Giải Hoá 8

    Xem thêm