Hóa 8 bài 3: Bài thực hành 1

Hóa 8 bài 3: Bài thực hành 1 đươc VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là nội dung bài thực hành 1 tính chất nóng chảy của chất tách chất từ hỗn hợp. Nội dung bài hóa học 8 bài 3 sẽ giúp các bạn được làm quen với các dụng cụ trong phòng thí nghiệm cũng như các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm. Cách làm bản tường trình bài thực hành 1 hóa 8. Mời các bạn tham khảo.

>> Bài tiếp theo: Hóa học 8 Bài 4: Nguyên tử

A. Nội dung bài thực hành 1 hóa 8

Bài 1 trang 13 sgk Hóa 8

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất, chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?

Cách làm 1

Nhiệt độ nóng chảy của parafin:

Tonóng chảy (parafin) = 42 − 62oC.

Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh:

Tonóng chảy (lưu huỳnh) =113oC.

Khi nước sôi thì lưu huỳnh không nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh lớn hơn nhiệt độ của nước sôi (113oC > 100oC).

Cách làm 2

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy:

Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ nóng chảy của parafin

Khi nước sôi chỉ có parafin nóng chảy, lưu huỳnh không nóng chảy

vì nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

Bài 2 trang 13 sgk Hóa 8

Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình tiến hành.

Cách làm 1

Tên chất tách được riêng trên giấy lọc là cát, trong ống nghiệm là muối ăn

Giải thích quá trình tiến hành:

+ Bỏ hỗn hợp muối ăn vào cốc nước để hòa tan muối ăn, còn cát không tan

+ Khi lọc bằng giấy lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch nước lọc là muối ăn trong suốt .

+ Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn. Đó là muối kết tinh. => Tách được muối và cát.

Cách làm 2

Bỏ muối ăn và cát vào cốc nước do muối ăn tan trong nước còn cát không tan nên khi lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch muối ăn trong suốt.Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn. Đó là muối kết tinh. ⇒ Tách được muối và cát.

B. Bản tường trình bài thực hành 1 hóa học 8

Phần I. Phần đánh giá

Nhận xétĐiểm

Thao tác TN

(3đ)

Kết quả TN

(2đ)

Nội dung tường trình (3đ)

Chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh

(2đ)

Tổng số

(10 đ)

Phần II. Phần thực hành

1. Thí nghiệm 1: Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh

Cách tiến hành: .................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu hỏi 1: So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai chất?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu hỏi 2: Chất nào không nóng chảy khi nước sôi? Vì sao?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Thí nghiệm 2: Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát:

Cách tiến hành: ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Câu hỏi: Ghi tên chất được tách riêng trên giấy lọc và trong ống nghiệm. Giải thích quá trình trên.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

>> Nội dung bản tường trình bài thực hành số 1: Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 1

>> Nội dung tài liệu liên quan

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc chi tiết Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 1, hy vọng với bài thực hành thí nghiệm đầu tiên của môn hóa học 8, các bạn học sinh sẽ nắm được các lưu ý trong quá trình thực hành thí nghiệm sau này, cũng như biết cách trình bày một bản báo cáo thực hành thí nghiệm đúng.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
9 2.268
Sắp xếp theo

    Hóa 8 - Giải Hoá 8

    Xem thêm