Hóa học 8 Bài 33: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

Hóa học 8 Bài 33 Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế được VnDoc biên soạn là nội dung trọng tâm Hóa 8 bài 33, giúp các em biết điểu chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, và điều chế trong công nghiệp, cung cấp cho em thêm định nghĩa về phản ứng thế. Giúp các em nắm chắc được nội dung bài.

Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học sinh học tốt hơn cũng như giúp ích cho quý thầy cô trong quá trình soạn giảng Hóa 8 bài 33 của mình. Mời các bạn tham khảo.

I. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 33

1. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.

Để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm người ta có thể thay bằng dung dịch axit HCl bằng H2SO4 loãng thay kim loại Zn bằng Fe, Al,…

Phường trình hóa học:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Kết luận:

Để nhận biết khí H2 sử dụng que đóm đang cháy, H2 cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh.

Khí H2 ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí, nên ta có thể thu H2 theo 2 cách: đẩy nước và đẩy không khí.

Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm

Hình A: Điều chế khí hiđro bằng cách đẩy nước

Hình B: Điều chế khí hiđro bằng cách đẩy không khí

2. Điều chế khí hidro trong công nghiệp

  • Phương pháp điện phân nước

Điện phân nước

  • Dùng than khử oxi của H2O ở nhiệt độ cao:

C + H2O \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} H2 + CO

Điều chế từ khí tự nhiên, khí mỏ dầu.

3. Phản ứng thế.

Định nghĩa: Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.

Xét phương trình phản ứng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(đơn chất) (hợp chất) (hợp chất) (đơn chất)

Nhận xét: Nguyên tử Zn đã thay thế nguyên tử H trong hợp chất HCl

Ví dụ:

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

II. Bài tập vận dụng mở rộng

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế hiđro bằng cách nào

A. Cho Zn tác dụng với dung dịch HCl

B. Cho Cu tác dụng với dung dịch HCl

C. Cho Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc

D. Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc

Câu 2. Phản ứng hóa học nào dưới đây thuộc phản ứng thế

A. 2Ba + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2BaO

B. 2KMnO4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} K2MnO4 + MnO2 + O2

C. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2

Câu 3. Có thể thu khí hidro bằng cách đẩy nước hoặc không khí vì

A. Khí hiđro tan nhiều trong nước và nhẹ hơn không khí.

B. Khí hiđro tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

C. Khí hiđro tan ít trong nước và nặng hơn không khí.

D. Khí hiđro tan nhiều trong nước và nặng hơn không khí.

Câu 4. Có thể nhận biết khí hidro bằng cách nào dưới đây?

A. Dẫn khí hidro qua dung dịch nước vôi trong

B. Đốt khí trên đầu ống dẫn khí vuốt nhọn cho ngọn lửa màu xanh nhạt.

C. Cho giấy quỳ tím vào bình đựng khí.

D. Dẫn khí hidro qua ống nghiệm đựng bột đồng (II) oxit ở nhiệt độ thường.

Câu 5. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm. Các hóa chất (1), (2) phù hợp là

A. Dung dịch H2SO4 và CaCO3

B. Dung dịch HCl và Cu

C. Dung dịch HCl và Zn

D. Dung dịch HNO3 đặc và Fe

Điều chế khí hiđro

Câu 6. Cho 16,25 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric HCl dư, sau phản ứng thu được V (lít) khí H2 (đktc). Giá trị của V

A. 5,6 lít

B. 2,8 lít

C. 8,4 lít

D. 2,24 lít

Câu 7. Điện phân 1,8 gam nước trong bình điện phân, thể tích khí hiđro va khí oxi thu được (đktc) lần lượt là:

A. 2,24 lít và 1,12 lít

B. 1,12 lít và 2,24 lít

C. 2,24 lít và 2,24 lít

D. 2,24 lít và 4,48 lít

Câu 8. Khí hiđro cháy trong không khí với ngọn lửa

A. vàng

B. đỏ

C. Xanh nhạt

D. Không màu

III. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8
ADBBCAAC

.......................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm