Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học

Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học là toàn bộ nội dung cơ bản của Bài 9 trong chương trình Hóa học lớp 8. Giúp các bạn tổng hợp chắt lọc kiến thức một cách tốt nhất, từ đó vận dụng làm bài tập. 

Hy vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô trong việc soạn hóa 8 bài 9 và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

I. Tóm tắt lí thuyết

1. Công thức hóa học của đơn chất: Ax

  • Chỉ kí hiệu hóa học của một nguyên tố.
  • Những đơn chất có phân tử đơn nguyên tử thì kí hiệu hóa học cũng chính là công thức hóa học.
  • Công thức hóa học của tất cả các kim loại chính là kí hiệu hóa học của kim loại đó như là Ca, Fe, Cu, Au… (x = 1)
  • Công thức hóa học cảu một số phi kim cũng chính là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)
  • Công thức hóa học của các đơn chất là chất khí thì phân tử bao giờ cũng gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x = 2)

Ví dụ:

Công thức hóa học (CTHH) của oxi: O2

Công thức hóa học (CTHH) của clo: Cl2

Công thức hóa học (CTHH) của nito: N2

2. Công thức hóa học của hợp chất: AxBy; AxByOz,…

- Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

A, B là kí hiệu nguyên tố

x, y, z,… là những số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

Ví dụ:

CTHH của nước: H2O

CTHH của natri clorua: NaCl

CTHH của axit sunfuric: H2SO4

3. Ý nghĩa của CTHH

Theo công thức hóa học của một số chất ta có thể biết được những ý sau:

- Nguyên tố nào tạo ra chất

- Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất;

- Phân tử khối của chất.

Ví dụ: Từ công thức hóa học của khí O2 biết được:

- Khí Oxi do nguyên tử oxi cấu tạo ra;

- Có 2 nguyên tử trong 1 phân tử

- Phân tử khối bằng: 2.14 = 28 đvC

II. Bài tập củng cố mở rộng

Câu 1. Viết công thức hóa học của

- Các đơn chất: Clo, nito, canxi, kẽm, lưu huỳnh

Câu 2. Viết công thức hóa học của các hợp chất sau:

- canxi oxit ( vôi sống). Biết phân tử gồm 1 nguyên tử Ca liên kết với 1 nguyên tử oxi

- caxi hidroxit, biết gồm 1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H

- Natri clorua, biết phân tử gồm 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử clorua

Câu 3. Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

- axit sunfuric, biết trong phân tử có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O.

- Axit clohidric, biết trong phân tử có 1 nguyên tử Cl, 1 nguyên tử hidro

- Sacarozo, biết trong phân tử có 12 nguyên tử C, 22 nguyên tử H, và 11 nguyên tử O

Câu 4.

a) Cách viết sau chỉ những ý gì: 5Fe, 3H2SO4, 4KMnO4

b) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử lưu huỳnh, 6 phân tử nước, bảy phân tử muối, năm phân tử bari oxit.

III. Hướng dẫn giải bài tập

Câu 1.

Cl2, N2, Ca, Zn, S

Câu 2.

- canxi oxit ( vôi sống): CaO

- caxi hidroxit: Ca(OH)2

- Natri clorua: NaCl

Câu 3.

- axit sunfuric: H2SO4

PTK: 2 + 32 + 16.4 = 98 đvC

- Axit clohidric: HCl

PTK: 1 + 35,5 = 36,5 đvC

- Sacarozo: C11H22O11

PTK: 11.12 + 22 + 11.16 = 330 đvC

Câu 4.

a) 5Fe: 5 phân tử sắt

3H2SO4 : 4 phân tử axit sunfuric

4KMnO4: 4 phân tử kali penmanganat

b) Ba phân tử lưu huỳnh: 3S

sáu phân tử nước: 6H2O

bảy phân tử muối: 7NaCl

năm phân tử bari oxit: BaO

.................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học được VnDoc biên soạn tóm tắt các ý chính trong hóa 8 bài 9 giúp các bạn học sinh dễ dàng soạn bài cũng như nắm chắc kiến thức bài học từ đó vân dụng giải bài tập.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu:

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Xem thêm