Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 4

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 4 là tài liệu tổng hợp biên soạn các câu hỏi bài tập củng cố kiến thức nội dung bài học cũng như các dạng bài tập, giúp hỗ trợ học sinh củng cố lại lý thuyết bài học và làm quen với các dạng bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 4: Nguyên tử

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

Kích thước nguyên tử.

+ Nguyên tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, đường kính khoảng 10-8 cm

+ Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có kích thước khác nhau.

Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử gồm:

+ Hạt nhân: gồm có các hạt proton mang điện tích (+) và notron không mang điện

+ Vỏ: tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm, chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân

Khối lượng của nguyên tử bằng tổng số khối lượng của proton, notron và electron. Vì khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và notron (khối lượng hạt nhân) nên coi khối lượng của nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng của proton và notron.

B. Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8 bài 4 Nguyên tử

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và (1) về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi (2) mang (3)”

A. (1) trung hòa (2) hạt nhân (3) điện tích âm

B. (1) trung hòa (2) một hay nhiều electron (3) không mang điện

C. (1) không trung hòa (2) một hạt electron (3) điện tích dương

D. (1) trung hòa (2) một hay nhiều electron (3) điện tích âm

Câu 2: Chọn đán án đúng nhất

A. Số p = số e

B. Hạt nhân tạo bởi proton và electron

C. Electron không chuyển động quanh hạt nhân

D. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 3: Cho biết số p, số e, số lớp e và số e lớp ngoài cùng của (I)

Trắc nghiệm Hóa học 8

A. Số p = số e = 5. Số lớp e = 3. Số e lớp ngoài cùng = 3

B. Số p = số e = 5. Số lớp e = 2. Số e lớp ngoài cùng = 3

C. Số p là 5. Số e = số lớp e là 3. Số e lớp ngoài cùng là 2

D. Số e lớp ngoài cùng = số lớp e = 3. Số p là 5. Số e là 4

Câu 4: Chọn đáp án sai

A. Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử

B. Số p = số e

C. Hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Oxi có số p khác số e

Câu 5: Đường kính của nguyên tử là

A. 10-8 cm

B. 10-9 cm

C. 10-8 m

D. 10-9 m

Câu 6: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Tại sao? Chọn đáp án đúng

A. Do có electron

B. Do có nơtron

C. Tự đưng có sẵn

D. Do khối lượng hạt nhân bằng khối lượng nguyên tử

Câu 7: Vì sao khối lương nguyên tử được coi bằng khối lượng hạt nhân. Chọn đáp án đúng

A. Do proton và nơtron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé

B. Do số p = số e

C. Do hạt nhân tạo bởi proton và notron

D. Do notron không mang điện

Câu 8: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?

A. Electron

B. Nơtron

C. Proton

D. Không có gì

Câu 9: Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. Notron và electron

B. Proton và electron

C. Proton và nơtron

D. Electron

Câu 10: Điền từ vào chỗ trống

“Trong tự nhiên, hidro có một người anh em sinh đôi là (1).Nguyên tử (2) còn được gọi là ‘hidro (3), chỉ khác có thêm 1 (4)”

A. 1- đơtriti 2- hiđro 3- nhẹ 4- proton

B. 1- triti 2- hiđro 3-nặng 4- electron

C. 1- doteri 2- doteri 3-nặng 4- nơtron

Câu 11: Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương

A. Electron

B. Nơtron

C. Proton

D. Electron và Proton

Câu 12:  Khối lượng tính theo gam của nguyên tử clo là

A. 4,482.10-24

B. 6,023.10-24

C. 5,895.10-23

D. 5,895.10-24

Câu 13: Nguyên tố cacbon (C) là tập hợp những nguyên tố có cùng

A. 6 hạt nhân

B. 12 hạt proton

C. 12 hạt electron

D. 6 hạt proton

Câu 14: Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Xác định số proton X.

A. 17

B. 18

C. 20

C. 16

Câu 15: Tổng số hạt trong nguyên tử X là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tính số hạt electron trong nguyên tử X.

A. 14

B. 13

C. 10

D. 15

Đáp án - Hướng dẫn giải Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.D2.A3.A4.D5.A
6.A7.A8.D9.C10.C
11.A12.C13. D14.A15. B

Câu 14.

Tổng số hạt trong nguyên tử Y = số proton + số electron + số nơtron.

= p + n + e = 52 (1)

Trong hạt nhân nguyên tử số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1

n - p = 1(2)

Thay n = 1+p vào phương trình (1), ta được: 2p + 1 + p = 52

=> p = 17 => e = p = 17 ; n = 1 + p = 1 + 17 = 18

Câu 15.

Tổng số hạt trong nguyên tử Y = số proton + số electron + số nơtron.

= p + n + e = 2p + n = 40 (1)

Trong nguyên tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

2p - n = 12 (2)

Từ (2), ta được: n = 2p - 12

Thay vào phương trình (1) ta được: 2p + 2p - 12 = 40; => p = 13 = e

C. Giải bài tập hóa 8 bài 4 Nguyên tử

Để giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt các dạng bài tập sách giáo khoa. Cũng như nắm được các thao tác phương pháp giải từng bài tập tương ứng. Hy vọng thông qua các bài giải các bạn học sinh sẽ nắm được nội dung, phương pháp giải bài tốt nhất. Mời các bạn tham khảo tại: Giải Hóa 8 Bài 4: Nguyên tử

..........................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
20 5.885
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm