Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải SBT Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải SBT Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt các bài tập trong sách bài tập Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học. Mời các bạn tham khảo.

A. Giải sách bài tập Hóa 8 bài 5

Bài 5.1 trang 6 sách bài tập Hóa 8

Có thể dùng cụm từ khác nhưng nghĩa tương đương với cụ từ: “có cùng số proton trong hạt nhân”, trong định nghĩa về nguyên tố hóa học. Đó là cụm từ A, B hay C?

A. Có cùng thành phần hạt nhân.

B. Có cùng khối lượng hạt nhân.

C. Có cùng điện tích hạt nhân.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Chọn: C. Có cùng điện tích hạt nhân.

Bài 5.2 trang 6 sách bài tập Hóa 8

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của những nguyên tố mà ngử có số proton trong hạt nhân bằng từ 1 đến 10 (xem bảng 1, phần phụ lục).

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

STT

Số proton

Tên nguyên tố

Kí hiệu hóa học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hidro

Heli

Liti

Beri

Bo

Cacbon

Nitơ

Oxi

Flo

Neon

H

He

Li

Be

B

C

N

C

F

Ne

Bài 5.3 trang 6 sách bài tập Hóa 8

Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Hãy viết tên và kí hiệu hóa học của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

Tên nguyên tố hóa học

Kí hiệu

Số proton

Liti

Li

3

Beri

Be

4

Bo

B

5

Flo

F

9

Bài 5.4 trang 7 sách bài tập Hóa 8

a) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau: chín nguyên tử magie, sáu nguyên tử clo, tám nguyên tử neon.

b) Tính khối lượng bằng đơn vị cacbon lần lượt của: 7K, 12Si và 15P.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

a) 9Mg; 6Cl; 8Ne.

b) Khối lượng của:

7K: 7.39 = 273 đvC

12Si: 12.28 = 336 đvC

15P: 15.31 = 465 đvC

Bài 5.5 trang 7 sách bài tập Hóa 8

Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi?

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

Khối lượng của 2 nguyên tử Mg: 2.24 = 48đvC

Lập tỉ lệ:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Vậy 2 nguyên tử magie nặng hơn 1 nguyên tử oxi là 3 lần.

Bài 5.7 trang 7 sách bài tập Hóa 8:

Cho biết sơ đồ hai nguyên tử như hình bên.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

a) Nếu sự giống nhau và khác nhau về thành phần hạt nhân của hai nguyên tử.

b) Giải thích vì sao nói được hai nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học. Viết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố.

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

a) Thành phần hạt nhân của hai nguyên tử giống nhau về số proton khác nhau về số proton khác nhau về số nơtron.

b) Vì 2 nguyên tử này có cùng số proton trong hạt nhân là 2 proton nên có cùng 1 nguyên tố hóa học đó là Heli.

Bài 5.8* trang 7 sách bài tập Hóa 8

Cho biết thành phần hạt nhân của năm nguyên tử như sau:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6p + 6n)

(20p + 20n)

(6p + 7n)

(20p + 22n)

(20p + 23n)

a) Năm nguyên tử này thuộc hai, ba, bốn hay năm nguyên tố hóa học?

b) Viết tên, kí hiệu hóa học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố.

c) Vẽ sơ đồ đơn giản của nguyên tử mỗi nguyên tố (xem lại bài tập 4.6*)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

a) Các nguyên tử này thuộc 2 nguyên tố hóa học.

b) Hai nguyên tố đó là: cacbon và canxi.

Tên nguyên tố

Cacbon

Canxi

Kí hiệu

C

Ca

Nguyên tử khối

12

40

c)

* Cacbon

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

* Canxi

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

...............................................

C. Nhắc lại lý thuyết Hóa 8 Bài 5

1. Khái niệm nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

  • Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.
  • Các nguyên tử cùng 1 nguyên tố đều có tính chất hóa học như nhau.

2. Kí hiệu hóa học.

Mỗi nguyên tố hóa học học được biểu diễn ngắn gọn bằng một kí hiệu hóa học

Ví dụ:

Kí hiệu hóa học của nguyên tố Hidro: H

(Xem đầy đủ kí hiệu các nguyên tố hóa học SGK/42)

  • Quy ước mỗi kí hiệu nguyên tố còn chỉ 1 nguyên tử nguyên tố đó

Ví dụ: muốn chỉ 2 nguyên tử hidro: 2H

Muốn chỉ 3 nguyên tử N: 3N

3. Nguyên tử khối

  • Nguyên tử khối (NTK) tính bằng gam cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho mỗi nguyên tố.
  • Khối lượng của 1 nguyên tố C = 1,9926.10-23
  • Quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử Cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon. Viết tắt đvC
  • Cách tính nguyên tử khối: Nguyên tử khối là con số so sánh khối lượng của nguyên tử với 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = \frac{1}{{12}} khối lượng nguyên tử C

NTK A = Khối lượng nguyên tử A tính bằng gam/Khối lượng của 1đvC tính ra gam

4. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

  • Ngày nay, khoa học đã biết được 110 nguyên tố có trong tự nhiên (kể cả Mặt Trời, Trái Đất,…
  • 92 nguyên tố có trong tự nhiên:

Các nguyên tố tự nhiên có trong vỏ Trái Đất rất không đồng đều

Oxi là nguyên tố phổ biến chiếm: 49,4%

C. Giải hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Ngoài các dạng bài tập câu hỏi sách bài tập, các bạn học sinh cần hoàn thành tốt các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 8. Để giúp bạn đọc nắm được phương pháp giải của từng bài cũng như biết cách vận dụng giải bài tập, VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải chi tiết hóa 8 bài 5 tại:

-------------------------------------

Để có thể làm tốt các dạng bài tập sách giáo khoa hóa 8 cũng như sách bài tập, các bạn học sinh cần nắm chắc lý thuyết bài 8: khái niệm về nguyên tố hóa học, kí hiệu hóa học, cũng như nguyên tử khối từ đó hoàn thành tốt bài tập. 

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu:

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn hướng dẫn giải chi tiết các dạng bài tập sách bài tập hóa học bài Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học, mỗi bài tập tương ứng với các lời giải chi tiết.

Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thể củng cô ôn luyện các kiến thức đã được học trên lớp. Từ đó ghi nhớ lý thuyết cũng như dạng bài tập một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo. 

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
39
Sắp xếp theo

Giải SBT Hóa 8

Xem thêm