Giải SBT Hóa 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Giải SBT Hóa 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 33.1 trang 46 sách bài tập Hóa 8

Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

(2) Na2O + H2O → 2NaOH

(3) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(4) CuO + 2HCl → MgCl2 + Cu

(5) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)4 + 3H

(6) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

(7) CaO + CO2 → CaCO3

(8) HCl + NaOH → NaCl + H2O

Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là:

A. 3B. 4C. 5D. 6

Đáp án hướng dẫn giải

Chọn B.

Bài 33.2 trang 47 sách bài tập Hóa 8

Một học sinh làm thí nghiệm như sau:

(1). Cho dung dịch axit HCl tác dụng với đinh Fe sạch.

(2). Đun sôi nước.

(3).Đốt một mẫu cacbon.

Hỏi:

a) Trong những thí nghiệm nào có sản phẩm mới xuất hiện, chất đó là chất gì?

b) Trong thí nghiệm nào có sự biểu hiện của thay đổi trạng thái?

c) Trong thí nghiệm nào có sự tiêu oxi?

Đáp án hướng dẫn giải

a) Sản phẩm mới xuất hiện ở thí nghiệm 1 đó là FeCl2 và H2.

Và ở thí nghiệm 3 đó là CO2.

TN1: Fe + HCl → FeCl2 + H2

TN3: C + O2 → CO2

b) Đó là TN2, nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi.

c) Đó là TN3 do sự cháy xảy ra.

Bài 33.3 trang 47 sách bài tập Hóa 8:

a) Viết phương trình phản ứng điều chế hidro trong phòng thí nghiệm.

b) Nguyên liệu nào được dùng để điều cế H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.

Đáp án hướng dẫn giải

a) Điều chế hidro trong phòng thí nghiệm:

Kim loại + axit → muối + H2

Ví dụ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H

2Al + 3H2SO4 (l) → Al2(SO4)4 + 3H2

b) Nguyên liệu để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm:

 • Kim loại: Fe, Zn, Al, Mg.
 • Axit: HCl, H2SO4 loãng.

Nguyên liệu dể điều chế H2 trong công nghiệp:

 • Chủ yếu là khí thiên nhiên, chủ yếu là CH4 (metan) có lẫn O2 và hơi nước

2CH4 + O2 + 2H2O \overset{800 -900^{\circ } C}{\rightarrow} 2CO2 + 6H

 • Tách hidro tử khí than hoặc từ chế biến dầu mỏ, được thực hiện bằng cách làm lạnh, ở đó tất cả các khí, trừ hidro, đều bị hóa lỏng.

Bài 33.4 trang 47 sách bài tập Hóa 8:

Một em học sinh tự làm thí nghiệm ở nhà, cho đinh sắt sạch vào giấm ăn ( dung dịch axit axetic CH3COOH).

Thí nghiệm trên và thí nghiệm điều chế hidro trong sách giáo khoa (Bài 33) có những hiện tượng gì khác nhau, em hãy so sánh. Cho biết khí thoát ra là khí gì? Cách nhận biết.

Đáp án hướng dẫn giải

 • So với thí nghiệm ở SGK, thí nghiệm này có ít bọt khí xuất hiện trên bề mặt mảnh sắt, khí thoát ra khỏi dung dịch giấm ăn chậm, mảnh sắt tan dần chậm hơn mảnh Zn.
 • Khí thoát ra là khí hidro.
 • Nhận biết:
  • Đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí, khí thoát ra sẽ cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt, đó là khí H2.

Bài 33.5 trang 47 sách bài tập Hóa 8:

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magie, các dung dịch axit sunfuric loãng H2SO4 và axit clohidric HCl.

a) Hãy viết các phương trình phản ứng để điều chế khí H2.

b) Muốn điều chế được 1,12 lit khí hidro (đktc) phải dùng kim loại nào, axit nào chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất?

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 

nH2 = V/22,4 = 11,2/22,4 = 0,05 (mol)

Vì MMg < MZn

Và MHCl < MH2SO4

Nên có thể dùng Mg và HCl để điều chế 1,12l khí H2.

Bài 33.6 trang 47 sách bài tập Hóa 8:

Trong giờ thực hành hóa học, học sinh A cho 32,5g kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng, học sinh B cho 32,5g sắt cũng là dung dịch H2SO4 loãng ở trên. Hãy cho biết học sinh nào thu được khí hidro nhiều hơn? (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Phương trình hoá học

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

1 mol     1 mol       1 mol    1 mol

0,5 mol                               0,5 mol

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

1 mol  1 mol        1 mol     1 mol

0,58 mol                             0,58 mol

Vậy thí nghiệm của học sinh B sẽ thu được nhiều khí hidro hơn.

Bài 33.7 trang 47 sách bài tập Hóa 8

Trong giờ thực hành hóa học, một học sinh nhúng một đinh sắt vào dung dịch muối đồng sunfat CuSO4. Sau một thời gian, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch muối. Thanh sắt bị phủ một lớp màu đỏ gạch và dung dịch có muối sắt (II) sunfat FeSO4.

a) Hãy viết phương trình phản ứng.

b) Hãy cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào?

Đáp án hướng dẫn giải

a) Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

b) Phản ứng trên là phản ứng thế.

Bài 33.8 trang 48 sách bài tập Hóa 8

Cho 6,5g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25mol axit clohidric.

a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc.

b) Sau phản ứng còn dư chất nào? Khối lượng là bao nhiêu gam?

Đáp án hướng dẫn giải

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

b) HCl dư:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Bài 33.9 trang 48 sách bài tập Hóa 8

Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau một thời gian, bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu được 1,68 lit khí hidro (đktc).

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã phản ứng.

c) Để có lượng sắt tham gia phản ứng trên, người ta phải dùng bao nhiêu gam sắt (III) oxit tác dụng với khí hidro.

Đáp án hướng dẫn giải

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Theo phương trình phản ứng ta có:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Bài 33.10 trang 48 sách bài tập Hóa 8

Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric HCl để điều chế khí hidro. Nếu muốn điều chế 2,24l khí hidro (đktc) thì phải dùng số gam kẽm hoặc sắt lần lượt là:

A. 6,5g và 5,6g

B. 16g và 8g

C. 13g và 11,2g

D. 9,75g và 8,4g

Đáp án hướng dẫn giải

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

→ Chọn A.

Bài 33.11 trang 48 sách bài tập Hóa 8

Điện phân hoàn toàn 2 lit nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng của nước là 1 kg/l), thể tích khí hidro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là:

A. 1244,4 lit và 622,2 lit B. 3733,2 lit và 1866,6 lit;

C. 4977,6 lit và 2488,8 lit D. 2488,8 lit và 1244,4 lit

Đáp án hướng dẫn giải

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Chọn D

Bài 33.12 trang 48 sách bài tập Hóa 8

So sánh thể tích khí hidro (đktc) thu được trong mỗi trường hợp sau:

a) 0,1 mol Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư.

0,1 mol Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư

b) 0,2 mol Zn tác dụng với dung dịch HCl dư

0,2 Al tác dụng với dung dịch HCl dư.

Đáp án hướng dẫn giải

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế

....................................

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 33: Điều chế khí Hidro - Phản ứng thế một tài liệu rất hữu ích . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.405
Sắp xếp theo

  Giải SBT Hóa 8

  Xem thêm