Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26 được VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 8 oxit, nhằm hỗ trợ quá trình học tập, giúp các bạn học sinh củng cố ôn luyện lại kiến thức bài học trên lớp. Cũng như giúp quý thầy cô giảng dạy và học tập của các em đạt kết quả cao, VnDoc biên soạn với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 26: Oxit

Câu 1: Hợp chất nào sau đây không phải là oxit

A. CO2

B. SO2

C. CuO

D. CuS

Câu 2: Oxit nào sau đây là oxit axit

A. CuO

B. Na2O

C. CO2

D. CaO

Câu 3: Oxit bắt buộc phải có nguyên tố

A. Oxi

B. Halogen

C. Hidro

D. Lưu huỳnh

Câu 4: Chỉ ra công thức viết sai: CaO, CuO, NaO, CO2, SO

A. CaO, CuO

B. NaO, CaO

C. NaO, SO

D. CuO, SO

Câu 5: Chỉ ra các oxit bazơ: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3

Câu 6: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5

Câu 7: Chọn đáp án đúng

A. CO- cacbon (II) oxit

B. CuO- đồng (II) oxit

C. FeO- sắt (III) oxit

D. CaO- canxi trioxit

Câu 8: Axit tương ứng của CO2

A. H2SO4

B. H3PO4

C. H2CO3

D. HCl

Câu 9: Bazơ tương ứng của MgO

A. Mg(OH)2

B. MgCl2

C. MgSO4

D. Mg(OH)3

Câu 10: Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Photpho oxit

C. Điphotpho oxit

D. Điphotpho penta oxit

Câu 11. Các dãy oxit sau: CaO, CO2, MgO, NO, CO, SO2, SO3. Số lượng oxit axit trong dãy trên là 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 12. Tên gọi của NO2

A. Mononito đioxit 

B. nito đioxit 

C. Nito oxit 

D. Ni tơ (II) oxit

Câu 13. Oxit nào sau đây là oxit trung tính?

A. CaO

B. CO2

C. SO2

D. CO

Câu 14. Chất nào sau đây tác dụng với nước tạo dung dịch làm phenolphtalein chuyển màu hồng?

A. Na2O

B. Al2O3

C. SO3

D. CuO

Câu 15. Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. MgO, K2O, CuO , Na2O

B. CaO, Fe2O3, K2O, BaO

C. CaO, K2O, BaO, Na2O

D. Li2O, K2O, CuO, Na2O

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1. D 2. C 3. A 4. C 5. B
6. D 7. B 8. C 9. A 10. D
11. B 12.C 13. D 14. A 15. C

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

.......................................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26 được VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 8 bài 2 oxit, hy vọng có thể giúp bạn đọc nắm được kiến thức vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập vận dụng giải bài tập các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn  Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 26: Oxit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập môn Hóa học miễn phí trên Facebook: Hóa học không khó. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 2.535
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 8

Xem thêm