Giải SBT Hóa 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Giải SBT Hóa 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8

Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh có cách giải bài tập ngắn gọn, và dễ hiểu nhất. Mời các bạn tham khảo.

A. Giải bài tập SBT Hóa học 8 bài 6 

Bài 6.1 trang 8 sách bài tập Hóa 8:

Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp:

"Khí hidro, khí oxi và khí clo là những ..., đều tạo nên từ một ... Nước, muối ăn (natri clorua, axit clohiđric là những ..., đều tạo nên từ hai ... Trong thành phần hóa học của nước và axit clohidric lại có chung một ..."

Hướng dẫn giải

Đơn chất; nguyên tố hóa học; hợp chất; nguyên tố hóa học; nguyên tố hidro; nguyên tố clo.

Bài 6.2 trang 8 sách bài tập Hóa 8:

Không khí là một hỗn hợp gồm có một số chất. Trong số đó có bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất khí nitơ, oxi, cacbon đioxit và hơi nước, các chất này được xếp hạng sáu cặp chất dưới đây:

  • Khí nitơ và khí oxi; Khí nitơ và khí cacbon đioxit.
  • Khí oxi và khí cacbon đioxit; Khí oxi và hơi nước.
  • Khí nitơ và hơi nước; Khi cacbon đioxit và hơi nước.

Tất cả có mấy cặp chất gồm một đơn chất và một hợp chất?

A. Một.

B. Hai.

C. Ba.

D. Bốn.

Hướng dẫn giải

Chọn: D.

Bài 6.3 trang 8 sách bài tập Hóa 8:

Hãy sửa dòng chữ sau (bỏ ngoặc đơn, chọn giữ lại những từ thích hợp) thành hai câu mô tả về cấu tạo của đơn chất:

"Trong đơn chất (kim loại, phi kim), các nguyên tử (thường liên kết với nhau theo một số nhất định/ sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định)".

Hướng dẫn giải

  • Trong đơn chất kim loại các nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự xác định.
  • Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nguyên tử nhất định.

Bài 6.4 trang 8 sách bài tập Hóa 8:

Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây (A, B hay C) để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất?

A. Số lượng nguyên tử trong phân tử.

B. Nguyên tử khác loại liên kết với nhau.

C. Hình dạng của phân tử.

Hướng dẫn giải

Chọn: B.

Bài 6.5 trang 8 sách bài tập Hóa 8:

Trong số các hợp chất dưới đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, là hợp chất.

a) Khí ozon có phân tử gồm 3O liên kết với nhau.

b) Axit photphoric có phân tử gồm 3H, 1P, và 4O liên kết với nhau.

c) Chất natri cacbonat (sođa) có phân tử gồm 2Na, 1C và 3O liên kết với nhau.

d) Khí flo có phân tử gồm 2F liên kết với nhau.

e) Rượu etylic (cồn) có phân tử gồm 2C, 6H, và 1O liên kết với nhau.

f) Đường có phân tử gồm 12C, 22H, và 11O liên kết với nhau.

Hướng dẫn giải

a) Khí ozon là đơn chất vì phân tử gồm1 nguyên tố hóa học tạo nên.

b) Axit photphoric là hợp chất vì phân tử gồm 3 nguyên tố hóa học tạo nên.

c) Natri cacbonat là hợp chất vì phân tử gồm 3 nguyên tố hóa học tạo nên.

d) Khí flo là đơn chất vì phân tử gồm 1 nguyên tố hóa học tạo nên.

e) Rượu etylic là hợp chất vì phân tử gồm 3 nguyên tố hóa học tạ nên.

f) Đường là hợp chất vì phân tử gồm nhiều nguyên tố hóa học tạo nên.

Bài 6.6 trang 9 sách bài tập Hóa 8:

Tính phân tử khối của sáu chất nói tới trong bài tập 6.5.

Phân tử chất nào nặng nhất, chất nào nhẹ nhất?

Hướng dẫn giải

a) Khi ozon (O3): 3.16 = 48 đvC.

b) Axit photphoric (H3PO4): 1.3 + 31 + 16.4 = 98 đvC.

c) Natri cacbonat (Na2CO3): 2.23 + 12 +16.3 = 106 đvC.

d) Khí flo (F2): 2.19 = 38đvC.

e) Rượu etylic (C2H5OH): 2.12 + 1.6 + 16 = 46 đvC.

f) Đường (C12H22O11): 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Phân tử đường nặng nhất, phân tử flo nhẹ nhất.

Bài 6.7 trang 9 sách bài tập Hóa 8:

a) Khi hòa tan đường vào nước, vì sao không nhìn thấy đường nữa?

b) Hỗn hợp nước đường gồm mấy loại phân tử?

Hướng dẫn giải 

a) Khi tan trong nước, đường bị chia nhỏ thành phân tử và trộn lẫn với phân tử nước.

b) Hỗn hợp nước gồm 2 loại phân tử.

Bài 6.8 trang 9 sách bài tập Hóa 8:

a) Số phân tử trong 1 kg nước lỏng có nhiều hơn hay bằng số phân tử trong 1 kg hơi nước?

b,Khi đun nóng nước lỏng quan sát kĩ ta thấy thể tích nước tăng lên chút ít.

Một bạn giải thích: Đó là do các phân tử nở ra.

Bạn khác cho rằng: Đó là do khoảng cách giữa các phân tử giãn ra.

Bạn nào đúng?

Hướng dẫn giải

a) Số phân tử trong 1 kg nước lỏng bằng số phân tử có trong 1 kg hơi nước.

b) Bạn thứ 2 đúng.

C. Giải Hóa 8 bài 6 SGK

Để xem hướng dẫn giải chi tiết bài tập Sách giáo khoa hóa 8 bài 6 Đơn chất và hợp chất - Phân tử tại: Giải Hóa 8 Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử

D. Trắc nghiệm hóa học 8 bài 6 

Giúp các bạn học sinh củng cố ôn tập lại kiến thức bằng các dạng câu hỏi trắc nghiệm. VnDoc đã đưa ra bộ câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh dễ dàng luyện tập rèn luyện kĩ năng tại: Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 6

...............................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
13 6.810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa 8 Xem thêm