Giáo án Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử (Tiết 1)

Giáo án Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Giáo án Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử (Tiết 1) giúp học sinh nắm được kiến thức của bài đơn chất, hợp chất là gì? Học sinh phân biệt được đơn chất kim loại và phi kim. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

Giáo án Hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học (Tiết 2)

Giáo án Hóa học 8 bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử (Tiết 2)

Tuần Ngày soạn:

Tiết 8 Ngày dạy:

Bài 6: ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

- HS biết:

  • Đơn chất là những chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên.
  • Hợp chất là những chất được cấu tạo từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

2. Kỹ năng:

- Phân biệt một chất là đơn chất hay hợp chất theo thành phần nguyên tố tạo nên chất đó.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần học tập cao, hứng thú với môn học.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Đàm thoại nêu vấn đề, sử dụng mô hình trực quan.

III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

1. Ổn định lớp.

2. Dạy bài mới:

a. Vào bài:

- Xung quanh chúng ta có hàng triệu chất khác nhau, tồn tại ở các trạng thái: rắn, lỏng, khí. Để tiện cho việc nghiên cứu các chất người ta phân chia các chất thành từng loại. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cách phân loại các chất theo hai loại: đơn chất và hợp chất.

b. Bài giảng:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Đơn chất – Hợp chất

- GV: Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử các nguyên tố. GV giới thiệu các chất: H2O, O2, S, CO2, Al, Cu, H2, SO2. Yêu cầu HS nhận xét đặc điểm thành phần của các chất.

- HS: Theo dõi, phân tích thành phần các chất.

- GV: Dựa vào thành phần cấu tạo của các chất, người ta phân các chất thành hai loại: đơn chất và hợp chất. GV yêu cầu HS rút ra khái niệm về đơn chất, hợp chất.

- HS: Nêu khái niệm đơn chất và hợp chất.

- GV lưu ý cho HS: trong đơn chất người ta lại chia thành hai loại đơn chất: kim loại và phi kim.

+ Đơn chất kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

+ Đơn chất phi kim: không có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

- Hợp chất được chia thành: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ.

- GV nêu đặc điểm cấu tạo của đơn chất và hợp chất.

Đơn chất

Hợp chất

Khái niệm

- Là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Ví dụ:

H2, He, O2, Al, Mn, Pb

- Là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Ví dụ:

H2O, NH3, NaCl, CH4, C2H5OH

Phân loại

- Kim loại: có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

- Phi kim: không có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

- Vô cơ

- Hữu cơ

Đặc điểm cấu tạo

- Kim loại: các nguyên tử sắp xếp khít nhau theo một trật tự nhất định.

- Phi kim: các nguyên tử liên kết với nhau theo một số nhất định (thường là 2).

- Nguyên tử các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỉ lệ và thứ tự nhất định.

Hoạt động 2: Củng cố - Dặn dò

Bài tập 1: bài tập 1-SGK-tr.25

Gợi ý

Đơn chất – hợp chất – nguyên tố - hợp chất – kim loại – phi kim – phi kim – vô cơ – hữu cơ

Bài tập 2: bài tập 2-SGK-tr.25

Gợi ý

a. Nguyên tố đồng – nguyên tố sắt – khít nhau theo một trật tự xác định

b. Nguyên tố nitơ – nguyên tố clo – liên kết với nhau bơi hai nguyên tử

Bài tập 3: bài tập 3-SGK-tr.26

Gợi ý

Đơn chất: P, Mg

Hợp chất: NH3, HCl, CaCO3, C6H12O6

Yêu cầu HS về nhà làm các bài tập 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 SBT-tr.8

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 2.042
Sắp xếp theo

Giáo án Hóa học lớp 8

Xem thêm