Giáo án Hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học (Tiết 1)

Giáo án Hóa học 8: Nguyên tố hóa học

Giáo án Hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học (Tiết 1) dành cho quý thầy cô làm tư liệu. Bộ giáo án được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung cột phù hợp quy định Bộ GD và súc tích giúp các em học sinh hiểu được nguyên tố hóa học là gì, kí hiệu hoá học cho nguyên tố như thế nào, ghi nhớ các kí hiệu. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

Giáo án Hóa học 8 bài 4: Nguyên tử

Giáo án Hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học (Tiết 2)

Tuần Ngày soạn:

Tiết 6 Ngày dạy:

Bài 5: NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức

- HS biết:

  • Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
  • Các kí hiệu hóa học dùng để biểu diễn các nguyên tố.

2. Kỹ năng:

+ Đọc được tên một nguyên tố khi biết kí hiệu hóa học và ngược lại.

3. Thái độ:

+ Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần học tập cao, hứng thú với môn học.

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Đàm thoại nêu vấn đề.

III. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

1. Ổn định lớp.

2. Dạy bài mới:

a. Vào bài:

- Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu về nguyên tử. Trong bài này chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đã có để tiếp tục nghiên cứu các kiến thức cơ bản của hóa học.

b. Bài giảng:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Nguyên tố hóa học là gì?

- GV giới thiệu một số loại nguyên tử:
Giáo án Hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học (Tiết 1)

GV giới thiệu HS các nguyên tử có cùng số p nhưng khác nhau về số n, nhưng chúng vẫn thuộc cùng một loại nguyên tố hóa học.

- GV hướng dẫn HS rút ra định nghĩa nguyên tố hóa học.

- GV nhấn mạnh: như vậy số p là số đặc trưng của nguyên tố hóa học.

- Quá trình nghiên cứu các nguyên tố hóa học không chỉ bó hẹp ở một vùng, một quốc gia, mà luôn có sự trao đổi về thông tin. Do đó cần có sự diễn đạt các nguyên tố một cách ngắn gọn, ai cũng có thể hiểu. Do đó, khái niệm kí hiệu hóa học ra đời: đó là hệ thống kí hiệu dùng để biểu diễn nguyên tố hóa học.

- Ngoài ra, kí hiệu hóa học còn được dùng để biểu diễn một nguyên tử của một nguyên tố.

- Kí hiệu hóa học của nguyên tố có thể được biểu diễn bởi một hay hai chữ cái, với chữ đầu tiên viết hoa. Ví dụ: oxi O, cacbon C, nitơ N, canxi Ca, kẽm Zn…

- Để biểu diễn nhiều nguyên tử một nguyên tố người tag hi số trước kí hiệu hóa học của nguyên tố đó. Ví dụ: 2H, 4O…

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa:

- Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân.

2. Kí hiệu hóa học:

- Dùng để biểu diễn nguyên tố hóa học và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó.

- Kí hiệu hóa học của nguyên tố có thể được biểu diễn bởi một hay hai chữ cái, với chữ đầu tiên viết hoa.

Hoạt động 2: Củng cố - Dặn dò

Bài tập 1: SGK – tr.20

Gợi ý

a. Nguyên tử - nguyên tử - nguyên tố - nguyên tố

b. Proton – những nguyên tử - nguyên tố

Bài tập 3: SGK – tr.20

Gợi ý

a. Hai nguyên tử cacbon – năm nguyên tử oxi – ba nguyên tử canxi

b. 3 N – 7 Ca – 4 Na

- Yêu cầu HS về nhà học thuộc kí hiệu hóa học của 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng hệ thống tuần hoàn.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Đánh giá bài viết
2 1.997
Sắp xếp theo

    Giáo án Hóa học lớp 8

    Xem thêm