Giải Hóa 8 Bài 10: Hóa trị

Giải bài tập Hóa 8 Bài 10 Hóa trị với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 8. Lời giải bài tập sách giáo khoa môn Hóa lớp 8 gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học 8.

A. Lý thuyết trọng tâm Hóa 8 bài 10

Hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất được quy định:

Hóa trị của nguyên tố H bằng I. Từ đó suy ra hóa trị của nguyên tố khác.

Ví dụ: Theo công thức AHy, hóa trị của A bằng y

HCl (Cl hóa trị I)

H2O (oxi hóa trị II)

CH4 (cacbon hóa trị IV)

Hóa trị còn được xác định gián tiếp qua nguyên tố oxi; hóa trị của oxi được xác định bằng II.

Các bước để xác định hóa trị

Bước 1: Viết công thức dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x . hóa trị của A = y . hóa trị của B

Bước 3: Chuyển đổi thành tỉ lệ: \frac{x}{y} = \frac{b}{a} = \frac{{b'}}{{a'}} = Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là những số nguyên dương và tỉ lệ b’/a’ là tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

B. Giải bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị

Bài 1 trang 37 SGK hóa 8

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử) là gì?

b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố H được chọn làm đơn vị và hóa trị của O làm hai đơn vị.

Tham khảo bảng hóa trị các nguyên tố hóa học

Bài 2 trang 37 SGK hóa 8

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) KH: do H có hóa trị I nên x. a = y. b => b = 1

Vậy K có hóa trị I.

Tương tự

H2S: H có hóa trị I và S có hóa trị II.

CH4: C hóa trị IV và H hóa trị I.

b) FeO: Fe có hóa trị II và O hóa trị II

Ag2O: Ag hóa trị I và O hóa trị II

NO2: N hóa trị IV và O hóa trị II.

Bài 3 trang 37 SGK hóa 8

Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a).

Biết a và b thì tìm được x,y để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ:

KH: 1.I = 1.I

Ag2O: I.2 = II.1

b) Ta có: Kx(SO4)y.

Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

Vậy CTHH K2SO4.

Bài 4 trang 37 SGK hóa 8

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Theo quy tắc hóa trị ta có:

a) ZnCl2: 1.a = 2.I => Zn có hóa trị II.

CuCl: 1.a = 1.I => Cu có hóa trị I.

AlCl3: 1.a = 3.I => Al có hóa trị III.

b) Ta có: x.a = y.b

Vậy hóa trị của Fe là II.

Bài 5 trang 37 SGK hóa 8

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

Na (I) và (OH) (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

a) Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có công thức hóa học sau:

PH3 (P hóa trị III, H hóa trị I);

CS2 (C hóa trị IV, S hóa trị II);

Fe2O3 (Fe hóa trị III, O hóa trị II).

b) Tương tự ta có:

NaOH (Na hóa trị I, nhóm OH hóa trị I);

CuSO4 (Cu hóa trị II, nhóm SO4 hóa trị II);

Ca(NO3)2 (Ca hóa trị II, NO3 hóa trị I).

Bài 6 trang 37 SGK hóa 8

Một số công thức hoá học viết như sau:

MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.

Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Những công tác hóa học viết sai là: MgCl, KO, NaCO3;

Sửa lại cho đúng: MgCl2, K2O, Na2CO3.

Bài 7 trang 37 SGK hóa 8

Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Những công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị là: NO2 (vì O có hóa trị II).

Bài 8 trang 37 SGK hóa 8

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43).

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)2

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

b) Chọn phương án D.

Mời các bạn tham khảo giải hóa 8 bài tiếp theo tại: Giải bài tập Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2

C. Trắc nghiệm hóa 8 bài 10

Câu 1: Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

A. I

B. II

C. III

D. Không xác định

Câu 2: Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

A. NaOH

B. CuOH

C. KOH

D. Fe(OH)3

Câu 3: Bari có hóa tri II. Chọn công thức sai

A. BaSO4

B. BaO

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Câu 4: Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

Câu 5: Trong P2O5, P hóa trị mấy

A. I

B. II

C. IV

D. V

Câu 6: Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

A. NaCl

B. BaCl2

C. NaO

D. MgCl

Câu 7: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH

B. Ca(OH)2

C. Ca2(OH)

D. Ca3OH

Câu 8: Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

A. CrSO4

B. Cr(OH)3

C. Cr2O3

D. Cr2(OH)3

Giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức bài học cũng như học tốt hơn môn Hóa học, VnDoc biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn học sinh luyện tập sau mỗi bài học tại: Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10

D. Giải sách bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị 

Để củng cố nâng cao kĩ năng giải bài tập cũng như ghi nhớ trọng tâm liên thuyết, VnDoc đã biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh giải bài tập sách bài tập hóa 8 bài 10 hóa trị: Giải bài tập sách bài tập Hóa 8 bài 10 hóa trị

..............................

VnDoc giới thiệu tới các bạn giải Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị được VnDoc biên soạn tóm tắt các ý chính trong hóa 8 bài 10 cũng như giải chi tiết từng nội dung câu hỏi bài tập, sách giáo khoa hóa 8 bài 10. Giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm được cách xác đinh hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cũng như hiểu thế nào là hóa trị, các bạn có thể học thuốc hóa trị qua bài ca hóa trị.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Giải Hóa 8 Bài 10: Hóa trị, hy vọng giúp ích cho các bạn học sinh hoàn thành tốt các dạng bài tập sách giáo khoa hóa 8. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
42 38.891
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 8

    Xem thêm