Giải Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2

Giải bài tập Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2 được VnDoc sưu tầm hướng dẫn bạn đọc giải chi tiết các câu hỏi sách giáo khoa hóa 8 bài 11. Cũng như tổng hợp lại các kiến thức đã học giúp học, kèm theo nội dung bài tập ngoài sách giáo khoa. Giúp banjn đọc có thêm tài liệu ôn tập, học tập tốt môn Hóa học lớp 8, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình. Mời các bạn tải và tham khảo

I. Tóm tắt Hóa 8 bài 11

1. Công thức hóa học

a) Đơn chất

Công thức hóa học cảu một số phi kim cũng chính là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)

Công thức hóa học của các đơn chất là chất khí thì phân tử bao giờ cũng gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x = 2)

b) Hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

A, B là kí hiệu nguyên tố

x, y, z,… là những số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

2. Hóa trị

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử.

Với hợp chất:

{A^a}_x{B^b}_y

A, B có thể là nguyên tử hay nhóm nguyên tử

a, b là hóa trị của A, B.

Quy tắc hóa trị: x.a = y.b

B. Giải bài tập Hóa 8 bài 11 SGK

Bài 1 trang 41 SGK Hóa 8

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si, và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Biết các nhóm (OH), (NO3), Cl đều hóa trị I.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Cu(OH)2 1 x x = I x 2 => x = II.

PCl5 1 x y = I x 5 => x = V.

SiO2 1 x z = II x 2 => z = VI.

Fe(NO3)3 1 x t = I x 3 => t = III.

Bài 2 trang 41 SGK Hóa 8

Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X, Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức sau đây:

A. XY3.

B. X3Y.

C. X2Y3.

D. X3Y2.

E. XY.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Theo công thức hóa học biết được X hóa trị II, Y hóa trị III.

Công thức hóa học đúng là X3Y2.

Đáp án D. X3Y2.

Bài 3 trang 41 SGK Hóa 8

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3 hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử Fe liên kết với (SO4) hóa trị (II) sau:

A. FeSO4.

B. Fe2SO4.

C. Fe2(SO4)2.

D. Fe2(SO4)3.

E. Fe3(SO4)2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Trong công thức Fe2O3 Fe có hóa trị III.

Công thức D là đúng. Fe2(SO4)3.

Bài 4 trang 41 SGK Hóa 8

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phần tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) KCl = 39 + 35,5 = 74,5.

BaCl2 = 137 + 2 x 35,5 = 208.

AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5.

b) K2SO4 = 2.39 + 98 = 175.

BaSO4 = 137 + 32 + 4.16 = 233.

Al2(SO4)3 = 2.37 + 3.(32 + 16.4) = 342.

>> Mời các bạn tham khảo thêm giải hóa 8 bài tiếp theo tại: Giải Hóa 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

C. Giải bài tập SBT Hóa 8 bài 11

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 8 bài 11, để củng cố nâng cao kiến thức bài học cũng như rèn luyện các thao tác kĩ năng làm bài tập. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các câu hỏi bài tập sách bài tập. Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. VnDoc đã hướng dẫn các ban học sinh giải các dạng bài tập trong Sách bài tập Hóa 8 bài 11 tại:: Giải bài tập SBT hóa 8 bài 11

D. Trắc nghiệm hóa 8 bài 11 Bài luyện tập 2

Để củng cố kiến thức các bài đã học cũng như kĩ năng thao tác giải các dạng bài tập, VnDoc đã tổng hợp biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 15 câu hỏi kèm theo đáp án hướng dẫn giải chi tiết hy vọng giúp ích cho các bạn. Mời các bạn tham khảo tại: Trắc nghiệm hóa 8 bài 11

.................................................

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Giải bài tập Hóa 8 bài 11: Bài luyện tập 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 3.665
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Hóa học 8 Xem thêm