Bài tập Hóa 8 bài 16: Phương trình hóa học

Bài tập cân bằng phương trình hóa học

Bài tập Hóa 8 bài 16: Phương trình hóa học được VnDoc biên soạn là bài tập hóa 8 bài 16. Nhằm mở rộng nâng cao các dạng bài tập sách giáo khoa, giúp các bạn học sinh được luyện tập với nhiều dạng câu hỏi bài tập.

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan Hóa 8 bài 16: 

Bài tập 1: Thiết lập phương trình hóa học của các phản ứng sau.

a) Al2O3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O

b) NaOH + Fe(NO3)3→ Fe(OH)3 + NaNO3

c) CO + Fe2O3 → Fe + CO2

d) MgO + HCl → MgCl2 + H2O

Hướng dẫn giải bài tập

a) Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

b) 3NaOH + Fe(NO3)3→ Fe(OH)3 + 3NaNO3

c) 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

d) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

Câu 2. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a) Photpho + khí oxi Photpho (V) oxit

b) Khí Hidro + oxit sắt từ (Fe3O4) Sắt + nước

c) Sắt + đồng (II) sunfat Sắt (II) sunfat + đồng

d) Kẽm + axit sunfuric Kẽm sunfat + khí hidro

Hướng dẫn giải bài tập

a) 4P + 5O2 → 2P2O5

b) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O

c) Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

d) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Câu 3. Đốt cháy bột nhôm trong oxi ta được phản ứng:

Nhôm + khí Oxi → Nhôm oxit

a) Viết phương trình phản ứng

b) Cho biết khối lượng nhôm đã phản ứng là 27 gam và khối lượng nhôm oxit sinh ra là 51 gam. Tính khối lượng oxi đã dùng cho phản ứng trên.

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Áp dụng bảo toàn khối lượng:

mAl + mO2 = mAl2O3

=> mO2 = 51 - 27 = 24 gam

Câu 4. Dẫn 11,2 gam khí CO tác dụng với sắt từ oxit Fe3O4 thu được 16,8 gam sắt và 17,6 gam khí cacbonic.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng trên

b) Tính khối lượng sắt từ oxit đã tham gia phản ứng

c) Cho 17,6 gam cacbonic trên tác dụng với 19,6 gam canxi hidroxit thu được canxi cacbonat CaCO3 và 7,2 gam nước. Biết rằng phản ứng xảy ra theo phương trình phản ứng sau:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Tính khối lượng canxi cacbonat tạo thành sau phản ứng:

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học:

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

b) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mCO + mFe3O4 = mFe + mCO2

=> mFe3O4 = mFe + mCO2 - mCO = 16,8 + 17,6 - 11,2 = 23,2 gam

c) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

mCaCO3= mCa(OH)2 + mCO2 - mH2O = 17,6 + 29,6 - 7,2 = 40 gam

Câu 5. Khí oxi đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống: nó duy trì sự sống và sự cháy. Trong sự hô hấp của người và động vật oxi kết hợp với hemolobin (kí hiệu Hb) trong máu để biến máu đỏ sẫm thành máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể. Hiện tượng đó có phải hiện tượng hóa học không?

Hướng dẫn giải

Hiện tượng hô hấp là hiện tượng hóa học vì đã có phản ứng hóa học để chuyển máu đỏ sẫm thành màu đỏ tươi. Sơ đồ phản ứng như sau:

Hb + O2 → HbO2

Bài tập 6. Khi cho khí SO3 hợp nước cho ta dung dịch H2SO4. Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40 kg SO3 hợp nước. Biết hiệu suất phản ứng là 95%.

Hướng dẫn bài tập

Phương trình phản ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO

80 g                    98g

80kg                   98kg

x = 98.40/80 = 49 kg

Vì hiệu suất phản ứng là 95% nên lượng H2SO4 thực tế là:

49.95/100 = 46,55 kg

Bài tập 7. Có thể điều chế bao nhiêu kg nhôm từ 1 tấn quặng boxit có chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98%?

Hướng dẫn giải bài tập

Lượng Al2O3 trong một tấn quặng: 1000kg.95/100 = 950 kg

Phương trình phản ứng điều chế nhôm từ nhôm oxit được biểu diễn như sau:

2Al2O3 \overset{đpnc}{\rightarrow} 4Al + 3O

2.102kg        4.27

950kg           x kg

Lượng nhôm thu được từ 950 kg nhôm oxit là:

x = (950.4.27)/(2.102) = 503 kg

Lượng nhôm thực tế thu được: 503.98/100 = 493 kg

.....................................

Trên đây VnDoc đã gửi tới các bạn Bài tập Hóa 8 bài 16: Phương trình hóa học. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.006
Sắp xếp theo

    Hóa 8 - Giải Hoá 8

    Xem thêm