Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 34

Trắc nghiệm Hóa học 8 có đáp án

VnDoc gửi tới quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 34 với các bài tập Hóa 8 khác nhau bám sát nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ đạt kết quả cao trong chương trình học lớp 8.

Bài tập Hóa học 8 bài 34: Bài luyện tập 6

Câu 1: Ở chương trình lớp 8, hidro thể hiện tính:

A. Tính OXH

B. Tính khử

C. Tác dụng với kim loại

D. Tác dụng với oxi

Câu 2: Các cách phổ biến để điều chế hidro trong công nghiệp:

A. Từ khí than

B. Từ khí thiên nhiên, dầu mỏ

C. Điện phân nước

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

A. Phản ứng hóa hợp

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng thủy phân

D. Phản ứng phân hủy

Câu 4: Tính m(g) H2O khi cho 2,4(l) H2 tác dụng với 7,6(l) O2 (đktc)

A. 1,92g

B. 1,93g

C. 4,32g

D. 0,964g

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử:

A. 2Fe(OH)3to→ Fe2O3 + 3H2O

B. NH3 + HCl → NH4Cl

C. CaCO3to→ CaO + CO2

D. NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Câu 6: Cho thanh Al ngâm vào dung dịch axit clohydric thấy có khí bay lên. Xác định khí đó

A. Cl2

B. H2O

C. H2

D. NH3

Câu 7: Kim loại nào không tác dụng với H2SO4 loãng

A. Cu

B. Zn

C. Al

D. Fe

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:

A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của nguyên tố khác trong hợp chất

B. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và các chất

C. Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó có sự tham gia của hợp chất và đơn chất tạo thành chất mới

D. Phản ứng thế là quá trình tạo thành nhiều chất mới từ 2 hay nhiều chất ban đầu

Câu 9: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không phải phản ứng thế

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl

D. Al + CuO → Cu + Al2O3

Câu 10: Cho thanh đồng ngâm vào 400ml dung dịch axit sunfuric loãng 2M thấy trong dung dịch có khí và V bằng bao nhiêu?

A. 1,75 l

B. 12,34 l

C. 4,47 l

D. 17,92 l

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1.B2.B3.B4.B5.D
6.C7.A8.A9.C10.D

Trắc nghiệm Hóa 8

Câu 6: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Câu 10: nH2SO4 = 2x0,4 = 0,8 mol

Cu + H2SO4→ CuSO4 + H2

0,8 → 0,8 mol

VH2 = 22,4 x 0,8 = 17,92 l

Tham khảo thêm các bài Hóa học 8

Đánh giá bài viết
1 859
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Hóa học 8

    Xem thêm