Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 36: Nước

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 36

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 36: Nước tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vở bài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Bài 36.1 trang 48 sách bài tập Hóa 8:

Cho các oxit: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Lời giải:

Chọn B.

Bài 36.2 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Cho các oxit: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước Số oxit tác dụng với nước tạo ra axit tương ứng là:

A. 6 B. 4 C. 5 D. 8

Lời giải:

Chọn B

Bài 36.3 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Cho ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là:

A. Nước B. Nước và phenolphthalein

C. dung dịch HCl D. dung dịch H2SO4

Lời giải:

Chọn B.

Bài 36.4 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng với nước. Nếu có hãy viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Lời giải:

Các oxit tác dụng với H2O là:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Bài 36.5 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Cho nổ một hỗn hợp gồm 1mol hidro và 14 lit khí oxi (đktc).

a) Có bao nhiêu gam nước được tạo thành?

b) Chất khí nào còn dư và dư là bao nhiêu lit?

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

a) Theo phương trình tỉ số mol của H2 và O2:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

b) Chất dư là oxi:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Bài 36.6 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Cho một hỗn hợp chứa 4,6g natri và 3,0g kali tác dụng với nước.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính thể tích khí hidro thu được (đktc)

c) Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím như thế nào?

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

c) Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi giấ quỳ hóa xanh vì sau phản ứng thu được dung dịch bazo (NaOH, KOH).

Bài 36.7 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Dưới đây cho một số nguyên tố hóa học: Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh.

a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên theo hóa trị cao nhất của chúng.

b) Viết phương trình phản ứng của các oxit trên (nếu có) với nước.

c) Dung dịch nào sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím?

Lời giải:

a) Các công thức oxit:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

b) Các oxit tác dụng với nước: Na2O, P2O5, CO2, SO3

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

- Các oxit không hòa tan trong nước: CuO, MgO, Al2O3.

c) Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa xanh: NaOH.

Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ: H3PO4, H2CO3; H2SO4.

Bài 36.8 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Nếu cho 210kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước, em hãy tính lượng Ca(OH)2 thu được theo lý thuyết. Biết rằng vôi sống có 10% tạp chất không tác dụng với nước.

Lời giải:

Khối lượng CaO nguyên chất:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Bài 36.9 trang 49 sách bài tập Hóa 8:

Viết phương trình phản ứng hóa học biểu diễn các biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào?

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Bài 36.10* trang 50 sách bài tập Hóa 8:

Cho sơ đồ biến hóa sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Viết phương trình phản ứng biểu diễn biến hóa trên.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Bài 36.11 trang 50 sách bài tập Hóa 8:

Đốt cháy 10cm3 khí hidro trong cm3 khí oxi. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng:

A. 5cm3 hidro B. 10cm3 hidro

C. Chỉ có 10cm3 hơi nước D. 5cm3 oxi

Tìm câu trả lời đúng, biết các thể tích khí đo cùng ở 100oC và áp suất khí quyển.

Lời giải:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

* Chú ý: cùng đktc: số mol = thể tích

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 34: Nước

Chọn D

Đánh giá bài viết
2 1.864
Sắp xếp theo

    Giải SBT Hóa 8

    Xem thêm