Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo tài liệu do VnDoc biên soạn và đăng tải, Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10 với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau.Nội dung câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung kiến thức bài học giúp củng cố kiến thức bài học trên lớp, cũng như rèn luyện kĩ năng thao tác giải bài tập hóa 8 bài 10. Từ đó bạn đọc học tập tốt hơn cũng như nắm chắc kiến thức từng bài học trong chương trình học lớp 8.

A. Bài tập Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

Câu 1: Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

A. I

B. II

C. III

D. Không xác định

Câu 2: Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

A. NaOH

B. CuOH

C. KOH

D. Fe(OH)3

Câu 3: Bari có hóa tri II. Chọn công thức sai

A. BaSO4

B. BaO

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Câu 4: Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

Câu 5: Trong P2O5, P hóa trị mấy

A. I

B. II

C. IV

D. V

Câu 6: Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

A. NaCl

B. BaCl2

C. NaO

D. MgCl

Câu 7: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH

B. Ca(OH)2

C. Ca2(OH)

D. Ca3OH

Câu 8: Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

A. CrSO4

B. Cr(OH)3

C. Cr2O3

D. Cr2(OH)3

Câu 9: Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

A. XY

B. X2Y

C. X3Y

D. Tất cả đáp án.

Câu 10: Chọn câu sai

A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia

B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị

C. Quy tắc hóa trị: x.a = y.b

D. Photpho chỉ có hóa trị IV

Câu 11: Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl

CTHH đúng của sắt (III) clorua là:

A. FeCl2.

B. FeCl.

C. FeCl3.

D. Fe2Cl.

Câu 12: Chọn công thức đúng trong của Ba và PO4:

A. Ba2PO4.

B. Ba3(PO4)2.

C. Ba3PO4.

D. BaPO4.

Câu 13: Công thức nào sau đây đúng?

A. AlO

B. Al2O

C. Al2O3

D. Al3O

Câu 14: Cho hóa trị của S là IV, chọn CTHH đúng trong các CTHH sau:

A. SO2.

B. S2O3.

C. S2O2.

D. SO3.

Câu 15: Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với oxi là: X2O3, công thức hóa học của nguyên tố Y với hiđrô là: YH2. Vậy hợp chất của X và Y có công thức hóa học là:

A. X2Y3.

B. X2Y.

C. XY3.

D. XY.

B. Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

1. D 2. B 3. C 4. A 5. D
6. A 7. B 8. A 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. A

C. Giải Hóa 8 bài 10 Hóa trị

Để giúp các em học sinh học tốt môn Hóa học 8 hơn cũng như biết cách giải các dạng bài tập hóa 8. VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa tại: Giải Hóa 8 Bài 10 Hóa trị

D. Giải sách bài tập hóa 8 bài 10 Hóa trị

Để củng cố nâng cao kĩ năng giải bài tập cũng như ghi nhớ trọng tâm liên thuyết, VnDoc đã biên soạn hướng dẫn các bạn học sinh giải bài tập sách bài tập hóa 8 bài 10 hóa trị: Giải bài tập sách bài tập Hóa 8 bài 10 hóa trị

VnDoc giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 10 được VnDoc biên soạn tổng hợp 15 câu hỏi, nằm trong nội dung bài học cũng như giải chi tiết từng nội dung câu hỏi. Giúp các bạn học sinh dễ dàng nắm được cách xác đinh hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cũng như hiểu thế nào là hóa trị, các bạn có thể học thuốc hóa trị qua bài ca hóa trị.

................................

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
12 4.304
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 8

Xem thêm