Giải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tử

SBT Hóa 8 bài 4

Giải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tử tổng hợp lời giải chi tiết, rõ ràng các câu hỏi trong vởbài tập Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa lớp 8. Chúc các em học tốt.

Hóa học 8 Bài 4 Nguyên tử

Bài 4.1 SBT Hóa 8 trang 5

Điền tên hạt nào tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào ở bài tập):

a) ... và ... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ... Và ... Có cùng khối lượng, còn ... Có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Trong những nguyên tử có cùng loại có cùng con số ... Trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ... Luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.

Hướng dẫn giải

a) proton; electron.

b) proton; nơtron; electron.

c) proton.

d) các electron.

Bài 4.2 SBT Hóa 8 trang 5

Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử:

A. Vô cùng nhỏ.

B. Trung hòa về điện.

C. Tạo ra các chất.

D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hóa học.

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D?) với phần còn lại trống trong câu:

"Nguyên tử là hạt ..., vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

Hướng dẫn giải 

Chọn: B.

"Nguyên tử là hạt trung hòa về điện, vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

Bài 4.3 SBT Hóa 8 trang 5

Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Hướng dẫn giải

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

 

Bài 4.4 SBT Hóa 8 trang 5

Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ đồ trong Bài 4 - SGK).

Hướng dẫn giải

a)

Nguyên tử

Lớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2

2

3

4

b) Nguyên tử có cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic có cùng số lớp electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

Bài 4.5 trang 5 SBT Hóa 8 trang 5

Yêu cầu như bài 4.4.

a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tử kali có số electron ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon có số lớp electron như nguyên tử nitơ và nguyên tử neon.

c) Nguyên tử sillic có số electron có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Bài 4.6* SBT Hóa 8 trang 6

Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhân, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của nguyên tử sillic trong bài tập 4.3 như sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Biết rằng, trong nguyên tử các electron có ở lớp 1 (tính từ hạt nhân) tối đa là 2e, ở lớp 2 tối đa là 8e, ở lớp 3 tạm thời cũng là 8e, nếu còn electron sẽ ở lớp 4.

a) Vẽ sơ đồ đơn giản của năm nguyên tử mà trong hạt nhân có số proton bằng 7, 9, 15, 17, 19.

b) Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 7?

Hướng dẫn giải

a) Nguyên tử có hạt nhân có số proton lần lượt à 7e+; 9e+; 15e+; 17e+; 19e+.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

b)

Hai nguyên tử có số eletron lớp ngoài cùng là 5.

Hai nguyên tử có số electron ngoài cùng 7.

........................................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Giải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tử được VnDoc biên soạn hướng dẫn giải bài tập trong sách bài tập hóa 8 bài 4 giúp các bạn học sinh dễ dàng làm các dạng bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập và bài tập củng cố nâng cao. 

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
11 4.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Hóa 8 Xem thêm