Giải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tử

Giải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tử  được VnDoc biên soạn tổng hợp là nội dung câu hỏi bài tập Sách bài tập môn Hóa 8 bài 4, được hướng dẫn giải chi tiết, kèm các nội dung lý thuyết liên quan. Hy vọng thông qua nội dung bài tập sẽ giúp bạn đọc củng cố nâng cao kiến thức, kĩ năng giải bài tập.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

A. Giải sách bài tập hóa 8 bài 4

Bài 4.1 SBT Hóa 8 trang 5

Điền tên hạt nào tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào ở bài tập):

a) ... và ... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ... Và ... Có cùng khối lượng, còn ... Có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Trong những nguyên tử có cùng loại có cùng con số ... Trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ... Luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) proton; electron.

b) proton; nơtron; electron.

c) proton.

d) các electron.

Bài 4.2 SBT Hóa 8 trang 5

Có thể dùng các cụm từ sau đây để nói về nguyên tử:

A. Vô cùng nhỏ.

B. Trung hòa về điện.

C. Tạo ra các chất.

D. Không chia nhỏ hơn trong phản ứng hóa học.

Hãy chọn cụm từ phù hợp (A, B, C hay D?) với phần còn lại trống trong câu:

"Nguyên tử là hạt ..., vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn: B.

"Nguyên tử là hạt trung hòa về điện, vì số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".

Bài 4.3 SBT Hóa 8 trang 5

Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

(Lập bảng như trong SGK)

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Số e lớp ngoài cùng

Nitơ

Neon

Silic

Kali

7

10

14

19

7

10

14

19

2

2

3

4

5

8

4

1

Bài 4.4 SBT Hóa 8 trang 5

Theo sơ đồ một số nguyên tử ở bài tập 4.3, hãy chỉ ra:

a) Mỗi nguyên tử có mấy lớp electron.

b) Những nguyên tử nào có cùng một số lớp electron.

c) Nguyên tử nào có số lớp electron như nguyên tử natri. (xem sơ đồ trong Bài 4 - SGK).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a)

Nguyên tử

Lớp electron

Nitơ

Neon

Silic

Kali

2

2

3

4

b) Nguyên tử có cùng số electron: nitơ, neon.

c) Nguyên tử sillic có cùng số lớp electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

Bài 4.5 SBT Hóa 8 trang 5

Yêu cầu như bài 4.4.

a) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon (xem sơ đồ trong bài tập 5, bài 4 – SGK) có số lớp electron như nguyên tử nào.

c) Nguyên tử nào có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Nguyên tử kali có số electron ngoài cùng như nguyên tử natri.

b) Nguyên tử cacbon có số lớp electron như nguyên tử nitơ và nguyên tử neon.

c) Nguyên tử sillic có số electron có số electron lớp ngoài cùng như nguyên tử cacbon.

Bài 4.6* SBT Hóa 8 trang 6

Có thể vẽ sơ đồ đơn giản gồm vòng tròn con là hạt nhân, mỗi vòng cung nhỏ là một lớp với số electron của lớp ghi ở chân. Thí dụ sơ đồ đơn giản của nguyên tử sillic trong bài tập 4.3 như sau:

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Biết rằng, trong nguyên tử các electron có ở lớp 1 (tính từ hạt nhân) tối đa là 2e, ở lớp 2 tối đa là 8e, ở lớp 3 tạm thời cũng là 8e, nếu còn electron sẽ ở lớp 4.

a) Vẽ sơ đồ đơn giản của năm nguyên tử mà trong hạt nhân có số proton bằng 7, 9, 15, 17, 19.

b) Mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 5, mấy nguyên tử có số electron ở lớp ngoài cùng bằng 7?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Nguyên tử có hạt nhân có số proton lần lượt à 7e+; 9e+; 15e+; 17e+; 19e+.

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

Giải bài tập SBT Hóa học lớp 8 bài 4: Nguyên tử

b)

Hai nguyên tử có số eletron lớp ngoài cùng là 5.

Hai nguyên tử có số electron ngoài cùng 7.

B. Nhắc lại lý thuyết Hóa học 8 Bài 4 Nguyên tử

I. Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.

Kích thước nguyên tử.

+ Nguyên tử như một quả cầu cực kì nhỏ bé, đường kính khoảng 10-8 cm

+ Nguyên tử của các nguyên tố khác nhau có kích thước khác nhau.

II. Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử gồm:

+ Hạt nhân: gồm có các hạt proton mang điện tích (+) và notron không mang điện

+ Vỏ: tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm, chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân

Khối lượng của nguyên tử bằng tổng số khối lượng của proton, notron và electron. Vì khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng của proton và notron (khối lượng hạt nhân) nên coi khối lượng của nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng của proton và notron.

C. Giải bài tập Hóa 8 bài 4 Nguyên tử

Để giúp bạn đọc có thể hoàn thành tốt các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 8 bài 4 cũng như nắm được các phương pháp, cách trình bày bài tập. VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải chi tiết bài tập sách giáo khoa tại:

........................................

VnDoc giới thiệu tới các bạn Giải SBT Hóa 8 bài 4: Nguyên tử được VnDoc biên soạn hướng dẫn giải bài tập trong sách bài tập hóa 8 bài 4 giúp các bạn học sinh dễ dàng làm các dạng bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập và bài tập củng cố nâng cao.

Đánh giá bài viết
19 11.062
Sắp xếp theo

    Giải SBT Hóa 8

    Xem thêm