Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 15

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 15 được VnDoc biên soạn tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án hướng dẫn giải chi tiết. Với nội dung tổng hợp, đa dạng các bài tập Hóa 8 khác nhau trong bài học lớp 8 nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy và học tập của quý thầy cô cùng các em đạt kết quả cao.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng

Định luật bảo toàn khối lượng: Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

Ví dụ:

A + B → C + D

Định luật bảo toàn khối lượng: mA + mB = mC + mD

Ứng dụng: Tính khối lượng các chất tham gia phản ứng hay tạo thành sau phản ứng.

Lưu ý:

Cần xác định chính xác khối lượng các chất tham gia phản ứng và sản phẩm

Dạng bài tập này có thể kết hợp với dạng bài tập viết phương trình hóa học của phản ứng.

B. Bài tập Hóa học 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

“Trong 1 phản ứng hóa học ..... khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

A. Tổng

B. Tích

C. Hiệu

D. Thương

Câu 2: Chọn khẳng định sai

A. Sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử

B. Sự thay đổi liên quan đến electron

C. Sự thay đổi liên quan đến notron

D. Số nguyên tử nguyên tố được giữ nguyên

Câu 3: Chọn đáp án đúng

A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

Câu 4: Cho 9 (g) nhôm cháy trong không khí thu được 10,2 g nhôm oxit. Tính khối lượng oxi

A. 1,7 g

B. 1,6 g

C. 1,5 g

D. 1,2 g

Câu 5: Cho sắt tác dụng với axit clohydric thu được 3, 9 g muối sắt và 7,2 g khí bay lên. Tổng khối lượng chất phản ứng

A. 11,1 g

B. 12,2 g

C. 11 g

D. 12,22

Câu 6: Vì sao khi Mg + HCl thì mMgCl2 < mMg + mHCl

A. Vì sản phẩm tạo thành còn có khí hidro

B. mMg= mMgCl2

C. HCl có khối lượng lớn nhất

D. Tất cả đáp án

Câu 7: Nung đá vôi thu được vôi sống và khí cacbonic. Kết luận nào sau đây là đúng

A. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng vôi sống

B. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí

C. Khối lượng đá vôi bằng khối lượng khí cacbonic cộng với khối lượng vôi sống

D. Không xác định

Câu 8: Vì sao nung đá vôi thì khối lượng giảm

A. Vì khi nung vôi sống thấy xuất hiện khí cacbonic hóa hơi

B. Vì xuất hiện vôi sống

C. Vì có sự tham gia của oxi

Câu 9: Cho mẩu magie phản ứng với dung dịch axit clohydric. Chọn đáp án sai

A. Tổng khối lượng chất phản ứng lớn hơn khối lượng khí hidro

B. Khối lượng của magie clorua nhỏ hơn tổng khối lượng chất phản ứng

C. Khối lượng magie bằng khối lượng hidro

D. Tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng chất sản phẩm

Câu 10: Tính khối lượng của vôi sống biết 12 g đá vôi và thấy xuất hiện 2,24 l khí hidro

A. 7,6 kg

B. 3 mg

C. 3 g

D. 7,6 g

Câu 11: Cho 11,7 gam Natri clorua tac dụng với 34 gam bạc nitrat AgNO3 thu được 17 gam natri nitrat NaNO3 và bạc clorua AgCl. Tính khối lượng AgCl đã tạo thành.

A. 28,7 gam

B. 14,35 gam

C. 39,3 gam

D. 19,65 gam

Câu 12: Đốt cháy m gam chất M cần dùng 6,4 gam khí O2 thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Tính khối lượng m ?

A. 1,6 gam

B. 3,2 gam

C. 7,2 gam

D. 3,6 gam

Câu 13: Hòa tan 3,6 gam Mg vào 10,95 gam axit clohidric HCl thu được magie clorua MgCl2 và 0,6 g H2. Tính khối lượng của magie clorua?

A. 13,95 gam

B. 27,9 gam

C. 14,5 gam

D. 9,67 gam

Câu 14: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi nói về định luật bảo toàn khối lượng?

A. Tổng các sản phẩm bằng tổng các chất tham gia.

B. Trong một phản ứng, tổng số phân tử chất tham gia bằng tổng số phân tử chất tạo thành.

C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

D. Trong phản ứng hóa học tổng sản phẩm bằng tổng chất tham gia.

Câu 15: Cho mẩu Magie tác dụng với dung dịch axit HCl phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Tổng khối lượng chất phản ứng lớn hơn khối lượng khí hidro

B.  Khối lượng của magie clorua nhỏ hơn tổng khối lượng chất phản ứng

C. Khối lượng magie bằng khối lượng hidro

D. Tổng khối lượng của các chất phản ứng bằng tổng khối lượng chất sản phẩm

C. Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 8

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1. A 2. C 3. A 4. D 5. A
6. A 7. C 8. A 9. C 10. D
11. A 12. A 13. A 14. C 15. C

Câu 1: 

“Trong 1 phản ứng hóa học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng”

Câu 3: 

A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng

Câu 4: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Theo định luật bảo toàn khối lượng mAl + mO2 = mAl2O3

⇔ 9 + mO2 = 10,2

⇔ mO2 = 1,2 g

Câu 5: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Theo định luật bảo toàn khối lượng: mFe + mHCl = mFeCl2 + mH2

⇔ 3,9 + 7,2=11,1g

Câu 9: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2.

Nhìn vào phương trình ta dễ dàng nhận ra khối lượng của magie không thể bằng khối lượng khí hidro

Câu 10: CaCO3 → CaO + CO2

Định luật bảo toàn có mCaCO3 = mCaO + mCO2

⇔ 12 = mCO2 + 0,1.44

⇔ mCaO = 7,6 g

Câu 11. Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mAgNO3 + mNaCl = mAgCl + mNaNO3

=> mAgCl = mAgNO3 + mNaCl - mNaNO3 = 11,7 + 34 - 17 = 28,7 gam

Câu 12. Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mM + mO2 = mCO2 + mH2O

=> mM = mCO2 + mH2O - mO2 => 4,4 + 3,6 - 6,4 = 1,6 gam

Câu 13. Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mMg + mHCl = mMgCl2 + mH2

= > mMgCl2 = mMg + mHCl - mH2 => mMgCl2 = 10,95 + 3,6 - 0,6 = 13,95 gam

Câu 14:

C. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

Câu 15: Cho mẩu Magie tác dụng với dung dịch axit HCl phát biểu nào dưới đây không đúng?

C. Khối lượng magie bằng khối lượng hidro

..............................

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
8 3.083
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 8

Xem thêm