Giải Hóa 8 Bài 11: Bài luyện tập 2

Giải bài tập Hóa lớp 8 bài luyện tập 2 chương 1

Giải Hóa 8 Bài 11: Bài luyện tập 2 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 11

1. Công thức hóa học

a) Đơn chất

Công thức hóa học cảu một số phi kim cũng chính là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)

Công thức hóa học của các đơn chất là chất khí thì phân tử bao giờ cũng gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x = 2)

b) Hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

A, B là kí hiệu nguyên tố

x, y, z,… là những số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

2. Hóa trị

Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử cũng như nhóm nguyên tử. Hóa trị của một nguyên tố (hay nguyên tử) được xác định trên cơ sở lấy hóa trị của H làm đơn vị và của O làm hai đơn vị.

II. Giải bài tập sách giáo khoa trang 41 hóa 8

Bài 1 SGK Hóa 8 trang 41

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải bài 1

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.

  • Cu(OH)2: 1.a = 2.I à Cu hóa trị II.
  • PCl5: 1.a = 5.I à P hóa trị V.
  • SiO2: 1.a = 2.II à Si hóa trị IV.
  • Fe(NO3)3: 1.a = 3.I à Fe hóa trị III.

Bài 2 SGK Hóa 8 trang 41

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X,Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây:

XY3 (a), X3Y (b), X2Y3 (c), X3Y2 (d), XY (e).

Hướng dẫn giải bài 2

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố XO và YH3, với O hóa trị II, và H hóa trị I.

⇒ X có hóa trị II và Y có hóa trị III

Vậy, công thức hóa học đúng nhất cho hợp chất X và Y là X3Y2.

Vậy, công thức d đúng nhất.

Bài 3 SGK Hóa 8 trang 41

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:

A. FeSO4 ; B. Fe2SO4; C. Fe2(SO4)2 ; D. Fe2(SO4)3; E. Fe3(SO4)2

Hướng dẫn giải bài 3

Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II và Fe hóa trị III

Vậy, công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) hóa trị II là Fe2(SO4)3.

Vậy công thức đúng: D Fe2(SO4)3

Bài 4 SGK Hóa 8 trang 41

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Hướng dẫn giải bài 4

a) CTHH: KCl, BaCl2, AlCl3;

Phân tử khối KCl = 39 + 35,5 = 74,5 đvC;

Phân tử khối BaCl2 = 137 + 71 = 208 đvC;

Phân tử khối AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC.

b) CTHH: K2SO4; BaSO4; Al2(SO4)3;

Phân tử khối K2SO4 = 39.2 + 332 + 16.4 = 174 đvC;

Phân tử khối BaSO4 = 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC;

Phân tử khối Al2(SO4)3 = 27.2 + (32 + 16.4).3 = 342 đvC.

B. Giải SBT Hóa 8 bài 11

Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn hóa học cũng như hoàn thành tốt các dạng bài tập hóa 8 bài 11. VnDoc đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết tại: Giải SBT Hóa 8 bài 11: Luyện tập chương 1

......................................................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 4.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Hóa học 8 Xem thêm