Giải Hóa 8 Bài 11: Bài luyện tập 2

Giải Hóa 8 Bài 11: Bài luyện tập 2 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Hóa.

A. Tóm tắt lý thuyết hóa 8 bài 11

1. Công thức hóa học

a) Đơn chất

Công thức hóa học cảu một số phi kim cũng chính là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)

Công thức hóa học của các đơn chất là chất khí thì phân tử bao giờ cũng gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x = 2)

b) Hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

A, B là kí hiệu nguyên tố

x, y, z,… là những số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

2. Hóa trị

Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử cũng như nhóm nguyên tử. Hóa trị của một nguyên tố (hay nguyên tử) được xác định trên cơ sở lấy hóa trị của H làm đơn vị và của O làm hai đơn vị.

II. Giải bài tập sách giáo khoa trang 41 hóa 8

Bài 1 trang 41 SGK Hóa 8

Hãy tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều hóa trị I.

  • Cu(OH)2: 1.a = 2.I à Cu hóa trị II.
  • PCl5: 1.a = 5.I à P hóa trị V.
  • SiO2: 1.a = 2.II à Si hóa trị IV.
  • Fe(NO3)3: 1.a = 3.I à Fe hóa trị III.

Bài 2 trang 41 SGK Hóa 8

Cho biết nhóm công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X,Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3. Hãy chọn công thức hóa học nào cho phù hợp của X với Y trong số các công thức cho sau đây:

XY3 (a), X3Y (b), X2Y3 (c), X3Y2 (d), XY (e).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố XO và YH3, với O hóa trị II, và H hóa trị I.

⇒ X có hóa trị II và Y có hóa trị III

Vậy, công thức hóa học đúng nhất cho hợp chất X và Y là X3Y2.

Vậy, công thức d đúng nhất.

Bài 3 trang 41 SGK Hóa 8

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học là Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) sau:

A. FeSO4 ; B. Fe2SO4; C. Fe2(SO4)2 ; D. Fe2(SO4)3; E. Fe3(SO4)2

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II và Fe hóa trị III

Vậy, công thức hóa trị đúng hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4) hóa trị II là Fe2(SO4)3.

Vậy công thức đúng: D Fe2(SO4)3

Bài 4 trang 41 SGK Hóa 8

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) CTHH: KCl, BaCl2, AlCl3;

Phân tử khối KCl = 39 + 35,5 = 74,5 đvC;

Phân tử khối BaCl2 = 137 + 71 = 208 đvC;

Phân tử khối AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC.

b) CTHH: K2SO4; BaSO4; Al2(SO4)3;

Phân tử khối K2SO4 = 39.2 + 332 + 16.4 = 174 đvC;

Phân tử khối BaSO4 = 137 + 32 + 16.4 = 233 đvC;

Phân tử khối Al2(SO4)3 = 27.2 + (32 + 16.4).3 = 342 đvC.

Mời các bạn tham khảo thêm giải bài tập hóa 8 bài tiếp theo tại: Giải Hóa 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

B. Giải SBT Hóa 8 bài 11

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 8 bài 11, để củng cố nâng cao kiến thức bài học cũng như rèn luyện các thao tác kĩ năng làm bài tập. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các câu hỏi bài tập sách bài tập. Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. VnDoc biên soạn hướng dẫn giải chi tiết bài tập SBT hóa 8 bài 11 tại: Giải SBT Hóa 8 bài 11: Luyện tập chương 1

C. Trắc nghiệm hóa 8 bài 11

Câu 1. Các công thức hóa học nào là đúng

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, CuSO4

C. BaSO4, CO, BaOH

D. SO42-, Cu, Mg

Câu 2. Từ công thức KMnO4, ta biết được thông tin gì

A. Có 4 nguyên tử O2 trong phân tử

B. Hợp chất được tạo từ nguyên tố K, O, Mn

C. Phân tử khối là 99 đvC

D. Tất cả đáp án

Câu 3. Cho biết hóa trị của P trong P2O3

A. III

B. V

C. IV

D. II

Câu 4. Cho X có phân tử khối là 44 dvC được tạo từ nguyên tố C và O. Biết %mc = 27,27%. Xác định công thức

A. CO

B. CO2

C. CO3

D. C2O

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa, sách bài tập hóa 8 bài 11. Để giúp bạn đọc luyện tập cũng cố nâng cao kĩ năng giải bài tập. VnDoc biên soạn tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 8 bài 11. Mời các bạn tham khảo tài liệu tại:

Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 11 Bài luyện tập 2

......................................................

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 15.712
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 8

    Xem thêm